SEAL – psychická odolnost – část 4.

Přečteno: 2698

Pokud se zeptáte vojáka z jednotky SEAL, jestli měl někdy strach, zjistíte, že existují fakticky dva typy SEALů – ti, kteří přiznají, že mívají strach a ti, kteří lžou.

Jak k tomu řekl jeden důstojník této jednotky: „Je důležité si uvědomit, že SEALové, jsou také lidé. A jako všichni lidé i oni mají strach. Co je však odlišuje od ostatních lidí, je schopnost kontroly strachu na úrovni, kterou většina lidí není schopna dosáhnout.“ Právě proto jsou budoucí SEALové tak trénování jak během BUD/S kurzu, tak i SEAL kvalifikačního tréninku. Učí se rozeznat, z čeho všeho mají strach a následně i jak mu čelit.

Velice často zjistí, že mají strach z věcí, které se nikdy nestanou, pokud dodrží postup, jež jim instruktoři vtloukají do hlavy a pokud věří ve své schopnosti. Strach věci zveličuje a dramatizuje tak, že pokud mu necháme prostor, paralyzuje naše tělo a někdo se následně může zranit. O vlivu strachu a stresu v boji z něho vyplývajícího jsem psal již v tomto článku, takže se tímto dále nebudeme zaobírat.

Podle jedné armádní studie se ukázalo, že daleko lepší je přiznat si, že máme strach, probrat to pak případně se svými spolubojovníky a následně k tomu přistoupit jako k další výzvě, kterou je nutné překonat. Tento přístup je zcela jistě lepší, než pozérsky předstírat, že se ničeho nebojíme a pak v kritické chvíli zklamat. Více jak 58% vojáků, kteří již zažili a přežili válečnou vřavu, se ztotožnilo s vírou, že „voják, který ví, že se bude bát a může se tak na to připravit, se stává lepším vojákem“. Právě proto tu jsou ony „čtyři pilíře mentální odolnosti“ spolu se 4×4 dýcháním, které vojákovi pomohou strach překonat.

V boji SEALové používají následující kroky pro co nejrychlejší zklidnění svého organismu:

  1. Zklidní své emoce (prostřednictvím techniky dýchání 4×4)
  2. Sebe-rozmluva („to bude dobrý, to zvládnu“)
  3. Zhodnocení situace a vyhodnocení aktuálních hrozeb, které ohrožují mne samotného a následně i mou misi (viz tento cyklus článků).
  4. Volba nejvhodnější reakce
  5. Provedení akce
  6. Vyhodnocení
  7. Zopakování celého cyklu do té doby, dokud není mise dokončena

Ačkoliv se to na první pohled může zdát jako časově dlouhý proces, po patřičném tréninku jste schopni všechny body realizovat ve zlomku vteřiny. Zde se totiž do hry již zapojuje vaše kognitivní databáze a intuice.

Pokud to tedy shrnu, tak lidské tělo je naprogramované, aby odpovědělo na strach. Strach je přirozenou reakcí člověka na nějakou hrozbu. Stejně tak, jako není dobré jej ignorovat, tak není ani dobré dávat strachu příliš velký prostor k realizaci.

Naše reakce na strach se liší dle intenzity hrozby (nikoliv druhu), a pokud je intenzita již velká, projeví se některá z instinktivních reakcí boj – útěk – strnutí. V tom okamžiku již přestáváme používat svůj rozum (tedy své znalosti a zkušenosti) a začínáme fungovat na instinktivní úrovni, jejímž jediným cílem je přežít bez ohledu na jakékoliv jiné skutečnosti či etiku (je lepší ještě chvilku počkat, než se přežene bouřka, jsou tu se mnou i děti, atd. atd.)

Vojáci SEAL jsou trénování překonávat strach a zvyšovat svou odolnost proti strachu a stresu. To znamená, že intenzita, která by již spustila u běžného člověka instinktivní reakci, v jejich případě je stále ještě pod vědomou racionální kontrolou. A o tom je mimochodem i celý systém TacFit, pokud se vyučuje a cvičí tak, jak byl původně zamýšlen jeho tvůrcem Scottem Sonnonem. O tom je také i celý systém FAST Defense, který je často chybně vnímán jako klasický sebeobranný systém.

Mentální odolnost je založena na sebedůvěře, na víře v sebe sama, že je člověk schopen dosáhnout čehokoliv, co si usmyslí. Toho je možné dosáhnout kombinovaným a pravidelným tréninkem fyzické i psychické odolnosti. Dr. Anders Ericsson se této oblasti dlouhodobě věnuje a potvrzuje, že psychická odolnost není geneticky daná a dá se systematickým tréninkem vybudovat.

V  knihách se můžete dočíst neustále dokola, že klíč ke všemu je v naší mysli, a BUD/S kurz je toho skvělým příkladem. Mnoho skvělých a talentovaných atletů nezvládla BUD/S kurz, zatímco jiní, kteří neměli takovou fyzickou kondici, ale za to měli „buldočí mysl“, kurz nakonec úspěšně zvládli.

Jeden z klíčových zjištění Dr. Ericssona je fakt, že k tomu, abyste se stali expertem v nějakém oboru, nemusíte trénovat často, ale především kvalitně. Jinými slovy nikoliv kvantita, ale kvalita určuje, jestli zvládnete vytyčenou výzvu.

Dalším důležitým zjištěním Dr. Ericssona je fakt, že tito lidé se připravovali na BUD/S kurz v přírodě (nikoliv v „laboratorních podmínkách“ klimatizovaného gymu), jelikož drtivá většina kurzu probíhá venku a náročnost jejich tréninku se postupně zvyšovala. Ti, kteří se mnou cvičí TacFit, zcela jistě vědí, o čem teď Dr. Ericksson hovoří 🙂

Kromě toho ještě zmiňuje fakt, že experti si i sebevíce náročný a obrovský úkol rozdělí do menších částí, které jsou schopni zvládnout a každý takový splněný úkol je motivuje k těm následujícím.

Jak se tedy stát expertem v jakémkoliv oboru lidské činnosti?

Čtěte – je totiž velmi pravděpodobné, že znalosti či postupy, které hledáte k dosažení vlastních cílů, již někdo popsal v knize či v nějakém článku. Čtěte a poučte se ze zkušeností těch, kteří již mistrovství dosáhli. Existuje rčení: „Zkušenost je nejlepší učitel, ale také ten nejdražší.“ Proto čtěte, čtěte, čtěte.

Učte se od nejlepších – velmi mnoho můžete získat tím, že budete pozorovat ty nejlepší v tom kterém oboru. Studujte jejich život, čemu se předtím věnovali, jak je to ovlivnilo, u koho studovali oni a co všechno je vedlo do současného stavu, kdy jsou považováni za experty ve svém oboru. Hledejte společné principy a vzorce chování, které tito lidé mají. Nechť je vaše mysl otevřena i dalším oborům, které třeba na první pohled nemusí přímo souviset s tím, čemu se věnujete vy. Možná budete překvapeni, co vám tam může „docvaknout“.

Žádejte o zpětnou vazbu expertů – pokud je to možné, poproste takového člověka, ať vám poradí, jak něco dělat jinak a lépe. Velmi pravděpodobně si tím také prošel, takže bude mít doporučení, které vás posune dál. A buďte připraveni slyšet i méně příjemnou pravdu, protože vám ušetří čas i bolest později.

Soustřeďte se na vítězství – buďte soustředěni jen a pouze na úspěch. Vůbec si ani nepřipouštějte myšlenky na „co když“. Vím, že tuto radu jste zcela jistě četli už někde jinde a vím také, že drtivá většina z vás si ji přečte…..a bude dál ignorovat. Je to škoda, protože se tím zbytečně masochisticky trápíte a vaší věci to nijak neprospěje. Pokuste si osvojit princip myšlení „jakmile se pro něco rozhodnu, raději vypustím duši, než abych to vzdal“ a budete překvapeni svými výsledky. Veškeré limity máte opravdu pouze v hlavě.

Jsme tím, co opakovaně činíme. Dokonalost poté není jednotlivý čin, nýbrž systematické chování.“ Aristoteles, 350 př.n.l.

Pokračování

Předchozí díl

ZDROJ: Navy SEALS Training Guide – Mental Toughness (Navy SEAL strategies for Mental Toughness and Self Confidence); Lars Draeger; 2013; Special Operations Media; ISBN-10: 0989822907; ISBN-13: 978-0989822909

Jarda Kolcun
TacFit – Field Instructor
CST – Clubbell Instructor
FAST Defense Global Senior Instructor
Jujutsu instruktor
Series Navigation<< SEAL – psychická odolnost – část 5.SEAL – psychická odolnost – část 3. >>

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *