Chci se stát členem FAST

Přečteno: 2380
Trvalo nám poměrně dlouhou dobu, než jsme se shodli na takovém procesu certifikace, který by splňoval všechny naše představy. Původní záměr certifikovat nové zájemce během intenzivního víkendového semináře jsme nakonec zavrhli jako hrubě nedostatečný.
Ukázalo se totiž, že množství informací, které chceme, aby noví instruktoři znali a hlavně si je měli šanci následně ověřit a zažít během výuky seminářů, není možné dostatečně kvalitně předat během jednoho, byť velmi intenzivního víkendového semináře.
Proto jsme se nakonec přiklonili k alternativnímu postupu, který i nadále zaručí vysokou kvalitu FAST týmů a zároveň umožní zájemcům skutečně proniknout do podstaty věci. Tento postup jsme následně otestovali na prvních kandidátech. Osobně jsem přesvědčen, že jsme nakonec zvolili nejoptimálnější způsob, jak vybrat nejvhodnější lidi po stránce osobnostní, kvalitně předat znalosti a současně i umožnit těmto lidem získat dostatek zkušeností. Co tedy musí udělat zájemce o to, aby mohl tento systém učit? Zájemce má v zásadě dvě možnosti, jak být v týmu aktivní:
 1. Stát se „pouze“ koučem a/nebo štěkačem a/nebo predátorem s tím, že nechce sám organizovat vlastní semináře.
 2. Stát se instruktorem s tím, že kandidát bude muset nejdříve plně zvládnout všechny role v týmu (kouče, štěkač i predátor) tak, aby je byl schopen kdykoliv zastoupit. Po úspěšné certifikaci následně může organizovat vlastní FAST semináře a za zajištění celého semináře mu pak samozřejmě náleží vyšší finanční odměna, která se odvíjí od toho, co dohodne s objednatelem semináře, případně jak vysoký finanční grant pro akci získá.
 

Chci být „pouze“ člen týmu (kouč a/nebo štěkač, predátor)

Jedná se o optimální způsob, jak se blíže seznámit se systémem FAST a rozhodnout se, jestli vás systém oslovuje, anebo ne. Co tedy musíte udělat? Najít a zkontaktovat již certifikovaného instruktora FAST (dále jen „Garant“), aktuální seznam je uveden na stránkách zde, a domluvit se zprvu na pasivní účasti při organizovaných FAST seminářích. Během této fáze se podíváte, jak probíhá seminář, jak spolupracují jednotliví členové týmu i jaká je jejich úloha během výuky. Tato účast na seminářích není nikterak finančně hrazená. Garant, se kterým budete pracovat, je osobně zodpovědný za vaši kvalitní přípravu. Ručí tak jednak za to, že bude mít v týmu kvalitního člověka, který má dostatečně vysoké intelektuální hodnoty a zároveň bude na sobě neustále pracovat i poté, co se stane oficiálním členem týmu. Tím se stane po splnění následujících podmínek:
 • Garant usoudí, že je zájemce připraven se již aktivně zúčastnit semináře a po skončení semináře je spokojený s odvedeným výkonem.
 • Zájemce také splní teoretické minimum (nutné nastudovat formou eLearningu na webové stránce eAkademie). To je zakončené elektronickým testem z teorie, který musí splnit s minimálně 85% úspěšností.
 • Jakmile zájemce splní všechny výše uvedené podmínky, může zastávat roli kouče a/nebo štěkače/predátora v existujícím týmu. Je také nutné, aby si na své náklady pořídil triko/mikinu s logem FAST tak, aby celý tým vystupoval dostatečně reprezentativně.
 • Nesmí však samostatně vést seminář, protože v té době nemá ještě dostatek zkušeností, ani hlubších znalostí systému FAST. Porušení těchto pravidel povede k vyloučení ze systému FAST a tento krok bude následně veřejně komunikován tak, aby v budoucnu nedošlo k poškození jména FAST.
 • Cena za složení praktické i teoretické zkoušky je 4.500 Kč (poznámka – návratnost této investice je po třech seminářích za předpokladu, že Instruktor bude dodržovat současné ceny seminářů)

 

Chci být instruktorem systému FAST

Ucházet se o pozici FAST Instruktora (děti a/nebo dospělí) je možné až po absolvování minimálně 3 dětských a/nebo 3 dospěláckých seminářů a samozřejmě také dokonalého zvládnutí VŠECH rolí v týmu (kouč, štěkač i predátor).
Jakmile tedy Garant usoudí, že je kandidát připraven i vést seminář, kontaktuje Hlavního instruktora systému FAST (Jarda Kolcun), který zpřístupní další část teorie systému FAST. Tentokrát se již bude jednat o pokročilé studium teorie systému FAST (na webové stránce eAkademie), které je opět nutné zvládnout s minimálně 85% úspěšností v elektronických testech.
Následně kandidát absolvuje praktickou část zkoušky – pod dohledem instruktora (jiného než Garanta) vedení jednoho dětského a/nebo jednoho dospěláckého semináře. Na závěr kandidát dostane písemně zpracovanou zpětnou vazbu, kde dohlížející instruktor shrne svoje připomínky a informuje kandidáta o případném získání titulu FAST Instruktor, případně o oblastech, na kterých je nutné ještě zapracovat. Pozor, zkoušející instruktor je plně zodpovědný, že výkon kandidáta odpovídá vysokým standardům, které na své instruktory klade systém FAST. Nově certifikovaný instruktor získá také přístup k materiálům FAST:
 • „Jízdní řády“ dětských i dospělých seminářů v CZ i EN
 • Neustále se rozrůstající zásobník drilů na rozvoj intuice, situačního povědomí, nastavení a kontroly vzdálenosti, verbální deeskalace konfliktu i fyzického (vy)řešení konfliktu
 • Metodika dětských i dospěláckých seminářů
 • Vzory dětských i dospělých účastnických diplomů v CZ i EN
 • Logo systému FAST ve vysokém rozlišení
 • Prezentace systému v CZ i EN
 • Vzory žádostí o granty a dotace i případná konzultace při sestavování nových žádostí
 • Elektronická knihovna naskenovaných článků z knih a časopisů, odborných studií, apod., na které se systém odkazuje
 • Fotografie a videa z proběhlých seminářů k volnému užití v rámci propagace systému FAST
Každý instruktor bude poté povinen minimálně 1x ročně poslat nesestříhaný video záznam ze svého semináře (děti a/nebo dospělí), abychom mohli poskytnout zpětnou vazbu a zajistit tak stále vysokou kvalitu seminářů. Jedná se o jakousi průběžnou formu re-certifikace. Pokud se tak nestane ani po opakovaném upozornění, anebo budou zjištěny hrubé nedostatky při prezentaci systému, instruktor bude okamžitě zbaven členství ve FAST ČR i vyřazen ze seznamu certifikovaných Instruktorů FAST. Tento krok bude následně veřejně komunikován tak, aby v budoucnu nedošlo k poškození jména FAST díky neodborně vedenému semináři.
V případě, že nově certifikovaný instruktor organizuje FAST seminář a nemá dostatek lidí k zajištění akce, je doporučeno se obrátit na stávající členy (aktuální seznam je uveden na stránkách zde).

 

Oblek Predator suit

V případě, že nově certifikovaný instruktor dosud nevlastní FAST oblek, je možné si jej na akci pronajmout (poplatek 500 Kč/seminář + 3,500 Kč vratná kauce).
Pokud dojde během pronájmu k poškození obleku, je povinností nájemce maximálně do jednoho měsíce oblek opravit na své náklady. V opačném případě kauce propadá, vlastník obleku jej nechá opravit a instruktor následně ztrácí jak možnost dalšího pronájmu obleku, tak i přestává být členem spolku FAST CZ. Tento krok bude veřejně komunikován tak, aby v budoucnu nedošlo k poškození jména FAST díky neprofesionálnímu chování.
Pokud dojde ke ztrátě, je nájemce povinen do jednoho týdne od ztráty objednat u výrobce nový oblek a pokrýt veškeré související náklady, které se mohou vyšplhat až na 80.000 Kč (cena obleku, DPH, clo a další možné náklady).
Oblek je samozřejmě možné i zakoupit přímo u výrobce. Bohužel však je oblek v současné době kvůli vysoké pořizovací ceně (+ DPH a clo) pro většinu nových týmů prakticky nedostupný a proto v současné době pracujeme na (cenově) dostupnější verzi obleku tak, abychom nemuseli současné obleky pronajímat (a řešit související logistiku) a umožnili nákup všem FAST instruktorům za rozumnou cenu.

 

Členství v organizaci FAST Česká republika

Každý certifikovaný člen týmu (instruktor, kouče, štěkač a predátor) se automaticky stává i členem organizace FAST ČR. Za členství se neplatí žádné poplatky. Členům budou přednostně nabízeny možnosti zúčastnit se seminářů, které budou organizované vedením FAST ČR v rámci dalšího prohlubování odborných znalostí a dovedností. Od členů se naopak očekává, že budou sdílet/předávat svoje znalosti a zdroje informací tak, aby tato komunita členů byla známá svou vysokou odborností i profesionální formou prezentace systému FAST. Pokud dojde k porušení těchto „gentlemanských pravidel“, bude člen z organizace FAST vyloučen a tento krok bude veřejně komunikován tak, aby v budoucnu nedošlo k poškození jména FAST díky neprofesionálnímu chování.
 
Věřím, že tyto kroky umožní tento systém více poznat i kvalitně prezentovat. Naším cílem je dosáhnout toho, aby každý instruktor považoval systém, jenž reprezentuje za součást své osobní reputace, a proto se snažil jej prezentovat co nejlépe.
 
Jarda Kolcun
Hlavní instruktor FAST Česká republika