Původ “principu pružnosti” Jūjutsu (Jū no Ri)

Přečteno: 248

napsal: Lance Gatling
Shihan Kanō napsal a přednášel o principu 柔 , pružnosti. Nazval ho 柔の理 Jū no Ri, tedy “Princip pružnosti. Jaký je však původ tohoto termínu a jeho pojetí? A jaký je správný kontext?

Základní rčení, které se používá k popisu této základní filozofie jūjutsu/jūdō, je původně čínská čtyřznaková fráze 柔能制剛 „Jū nō sei gō“. Do japonštiny se překládá jako 柔よく制剛 „Jū yoku sei gō“ což v češtině znamená „pružnost / měkkost ovládá tuhost / tvrdost“. Dalo by se to tedy (správněji) přeložit jako “Pružnost překonává sílu“.

Avšak na Západě je mnohem častěji citované, ale přitom méně správné, “měkkost překonává sílu“. Domnívám se však, že tento typický překlad do češtiny jako “měkkost” není v historickém kontextu a pro účely pochopení jūtsu nebo jūdō správný ani vhodný. Rčení „Jū yoku sei gō“ se používá k popisu základní filozofie jūjutsunebojujte silou proti síle, ale spíše přesměrujte nebo se vyhýbejte síle útoku, která je pak díky tomu promarněna.

Je zajímavé zmínit, že výše uvedená fráze 柔能制剛 „Jū nō sei gō“ je obsažena v úvodní části kapitoly “Horní strategie”, a jde o první část mnohem delšího spisu nazvaném „Tři strategie Huang Shingonga“ z doby před téměř 2250 lety. Níže je uveden první známý úplný překlad do češtiny:

“Vojenská proroctví říkají:
Pružnost kontroluje sílu a slabost kontroluje sílu.
Pružní mají ctnosti, nepoddajní mají chyby.
Slabí přitahují pomoc, silní přitahují odpor.
Občas využijte flexibilitu, občas použijte tvrdost, občas použijte slabost, občas využijte i sílu.
Pouze pokud člověk používá všechny čtyři vlastnosti, teprve pak zvítězí.“

Název celého díla se v češtině obvykle překládá jako “Tři strategie Huang Shigong” a obsahuje, jak již název napovídá, tři hlavní části:

  1. Shang Lüe 上略 – Horní strategie
  2. Zhong Lüe 中略 – Střední strategie
  3. Xia Lüe 下略 – Dolní strategie

Přesné datum vzniku Vojenských proroctví není známo, ale zdá se, že je staré přibližně 2400 let. Hlavním účelem strategie bylo radit vůdcům i vládcům, jak pěstovat mezilidské vztahy i jak jednat s vlastním lidem. V rozšířeném komentáři se jasně hovoří především o jednání s podřízenými. Později se strategie rozšířila i o to, jak jednat s dalšími skupinami lidí, včetně nepřátel. Jako jedno ze sedmi čínských vojenských klasiků je toto dílo studováno již více než 2000 let jako jedna z nejdůležitějších tradičních čínských škol strategického myšlení.

Pokud jde o jeho použití při popisu jūdō, shihan Kanō zřejmě usoudil, že původní popis nedostatečně vystihuje jeho představy; proto vypracoval vlastní výklad, který vycházel z původních výkladů pro jūjutsu, a které zapracoval i do základních principů jūdō. Výklad se nakonec ustálil na:

Seiryoku zen’yō / Jita kyōei

To se do češtiny obvykle překládá jako:

Nejlepší využití energie / Vzájemný prospěch

 

ZDROJ: Origin of Jūjutsu’s ‘Principle of Flexibility’- Jū no Ri

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *