Výhody TacFitu

Přečteno: 2699

Co je TacFit?

 1. Systém, který dokáže přesně ohodnotit kondiční stav studenta prostřednictvím jasných a objektivně měřitelných kritérií a následně i monitorovat studentův pokrok s minimální asistencí instruktora/kouče.
 2. Instruktorům poskytuje objektivní argumenty pro povýšení či zamítnutí studenta během zkoušky.
 3. Časově efektivní trénink umožňuje vyhodnotit studentovu připravenost na určitý typ zátěže.
 4. Nabízí velice specifické nároky na spotřebu energie, což umožňuje instruktorům, aby se věnovali dalšímu/jinému vzdělávání a motivaci svých svěřenců místo toho, aby ztráceli příliš mnoho času zdokonalením techniky a nedostatečným výkonem.
 5. Umožňuje instruktorům zvolit „regresivní“ cviky v případě, že student již nevykonává techniku správně. To naopak umožní studentovi držet odpovídající stupeň intenzity cvičení bez rizika zranění.
 6. Umožňuje instruktorům zvolit „progresivní“ cviky v případě, že student již vykonává techniku s daleko menším úsilím. To samozřejmě motivuje studenta, aby těchto progresivních cviků dosáhnul co nejdříve a prokázal tak svůj pokročilý kondiční stav.
 7. Umožňuje instruktorům sledovat vývoj tepové frekvence monitorováním studentových zápisků. Také to umožňuje instruktorovi zvolit nejvhodnější stupeň zatížení bez toho, aby student ve stresu ztratil jemnou a komplexní motoriku.
 8. Vědecky prokázaný systém psychologických koučovacích taktik pro systematické zlepšování ODOLNOSTI (proti stresu) a VYTRVALOSTI (proti stresu) jak během samotného tréninku, tak v běžném životě nebo ve službě.
 9. Poskytuje instruktorům ty nejlepší motivační strategie známé z olympijských a vojenských výcviků a tréninků a současně i stanovení pevně daných pravidel pro studenta, pokud neuspěje.
 10. Poskytuje instruktorovi konkrétní techniky zocelování týmů (team-building), které vybudují u studenta správný týmový duch.
 11. Systematické budování vztahu mezi instruktorem a studentem, kdy student plně důvěřuje vedení instruktora a stává se patřičně hrdým, že je členem dané skupiny.
 12. Prověřený výběr kondičních drilů, které byly zpětně odvozeny od technik pohybu a/nebo boje využívaných při službě či v běžném životě.
 13. Poskytuje instruktorům biomechanické know-how fyzického tréninku, který byl zpětně odvozen z úpolových systémů či systémů vyžadujících sílu.
 14. Poskytuje instruktorům specificky zaměřené protokoly, které různými způsoby zatěžují výkon studentů.
 15. Systém, který minimálně zatíží studenta, takže je schopen se věnovat i svým dalším aktivitám. Studenti se tak mohou věnovat i dalším pohybovým aktivitám, nicméně MUSÍ pravidelně cvičit tento systém, aby si udrželi požadovaný stupeň kondiční připravenosti.
 16. Umožňuje instruktorům stanovovat cíle pro zvýšení kondiční připravenosti prostřednictvím zvyšování počtu opakování. Studentům toto umožní monitorovat svůj rozvoj a být patřičně hrdý na dosažené cíle.