Představení systému

Přečteno: 1271

Co je jujutsu?

Jujutsu je japonské bojové umění sebeobrany. Název jujutsu (někdy lze také nalézt jiu jitsu, ju jitsu, džiu džitsu, džů džitsu, apod.) se překládá jako jemné (ve smyslu přizpůsobivé) umění boje. Výhodou jujutsu jsou jeho techniky, které se dokáží přizpůsobit útoku tak, aby obrana byla přiměřená intenzitě útoku a zároveň i v rámci platných právních předpisů. Jujutsu v sobě zahrnuje techniky úderů a kopů, hodů a porazů, škrcení a pák, ale i kontroly protivníka ve všech pozicích. V pokročilé sebeobranné formě se k neozbrojené sebeobraně přidávají i techniky sebeobrany s teleskopem, nožem či pistolí (techniky se zbraněmi se však vyučují až od věku 15 let). Jujutsu v současnosti rozeznává tři základní formy:
 1. Estetická – hlavní důraz se klade na formu provedení techniky a studenti se učí s tradičními zbraněmi jako je meč, tyč, apod.
 2. Sportovní – hlavní důraz se klade na soutěže. Nejznamnější formou je například brazilské jiu jitsu či judo
 3. Sebeobranná – hlavní důraz se klade na sebeobranu. Vyučují se tedy techniky beze zbraní i se zbraněmi, které jsou používané v současnosti.

“Není umění zabít zuřivého buvola, ale umění je udržet jej pod kontrolou nezraněného.”

jeden ze základních jujutsu principů
 
U nás vyučujeme sebeobrannou formu, která se zaměřuje na prevenci šikany, základní pravidla chování  v kontaktu s cizími osobami, ale také na zvládnutí základních technik jujutsu tak, aby nedošlo k zmrzačení či dokonce usmrcení protivníka. Studenty učíme rozeznat signály blížícího se konfliktu, včas deeskalovat konfliktní situaci a vyřešit ji takovým způsobem, že pomocí technik pák či škrcení dostanou protivníka pod úplnou kontrolu a následně vyjednají jeho kapitulaci. Výuka probíhá formou různých her, které zlepšují fyzickou zdatnost dětí a učí je sebeobranu včetně základních bezpečnostních návyků při pohybu venku (škola, hypermarket, město, apod.).
 
Postup je ohodnocen nejprve proužky
 1. černý proužek – absolvováno 20 lekcí
 2. černý proužek – absolvováno dalších 20 lekcí (celkem již 40 lekcí)
 3. černý proužek – absolvováno dalších 20 lekcí (celkem již 60 lekcí)
 4. červený proužek – absolvováno dalších 20 lekcí (celkem již 80 lekcí) a student je připraven na absolvování zkoušky na vyšší pásek
 

Zároveň jsou studenti ohodnoceni i barvami pásku tak, aby byli motivované se učit novým věcem. V rámci našeho systému rozeznáváme následující barvy:

bílý pásek – úplný začátečník. Tento pásek je možné nosit bez absolvování jakékoliv zkoušky. Je to vstup do světa bojových umění. Student se učí základní etiketu, jak vázat pásek i skládat gi.

bílo-žlutý pásek – V tomto okamžiku by již měl student zvládnout si správně zavázat pásek a složit kimono a zároveň se naučí prvních pět technik hodů. Plus začíná pronikat do tajů technik na zemi.

žlutý pásek – Student již ovládá naučené techniky hodů a nyní je aplikuje do základních sebeobranných situací. Je to vůbec první pokus chápat, jak se techniky dají využít v sebeobraně.

žluto-oranžový pásek – Student se učí další set hodů a porazů, kromě dalších technik, kterému mu rozšíří repertoár technik k vyřešení sebeobranné situace.

oranžový pásek – Student již ovládá naučené techniky hodů a nyní je aplikuje do základních sebeobranných situací. Začiná postupně chápat, že jemnost vítězí nad (hrubou) silou.

oranžovo-zelený pásek – Je posledním “dětským” stupněm, kde se student učí vyřešit sebeobrannou situaci beze zbraně i proti neozbrojenému protivníkovi.

zelený pásek – Jedná se o první “dospělácký” stupeň. Student ovládá techniky boje na zemi a umí je kombinovat s technikami v postoji. Důraz se klade na kontrolu soupeře pomocí Kansetsu waza (techniky pák) a také Hojo jutsu (techniky svazování).

modrý pásek – Student začíná studium se zbraněmi a seznámí se s technikami jednou i dvěma holemi (včetně teleskopu a yawary) a s nožem. Dokáže vyřešit sebeobranné situace se zbraní (hůl, nůž) proti protivníkovi (ne)ozbrojeném.

hnědý pásek – Student dokáže vyřešit sebeobranné situace beze zbraně, se zbraní i proti ozbrojeném protivníkovi. Na tomto stupni se seznamuje s krátkou střelnou zbraní. Student ovládá verbální i neverbální komunikaci k deeskalaci konfliktu a seznamuje se se skrytými zbraněmi.

Černý pás je v rámci našeho klubu vnímán podobně jako výuční list, maturita, státnice. Nejsou zde další úrovně, protože věříme, že v tuto chvíli by již student měl mít dostatečné znalosti a nástroje k tomu, aby dále šel již po Cestě sám a snažil se skutečně chápat, o čem to celé je. V tuto chvíli si i může založit vlastní klub, protože má také dostatečně znalosti marketingu, cenotvorby, atd.
 
Je důležité podotknout, že pokrok u každého studenta se bude posuzovat individuálně dle jeho zlepšení od poslední zkoušky. Rozhodně zde nebudou porovnávány studenti navzájem mezi sebou, jelikož by nešlo o relevantní ani logické zhodnocení.
 

Vyučovaná forma jujutsu

Prostřednictvím her a drilů se studenti učí včas identifikovat hrozící nebezpečí a velká část lekcí je věnována také verbální sebeobraně. V neposlední řadě se studenti učí úpolové drily, které jsou základem pro pozdější techniky sebeobrany. Výuka je zpočátku primárně soustředěna na boj na zemi, kde se učí zápasové techniky, držení a kontrolu protivníka, apod.
 
Kromě jiného studenti zlepšují své motorické dovednosti tak, aby získané schopnosti mohli využít nejen v jujutsu, ale případně i v jakémkoliv dalším sportu.
 
Další část výuky je zaměřena na zvyšování kondice a vzdělávání v oblasti bojových umění, kde se studenti seznamují s etikou, základy filozofie a historie bojových umění. Jde nám o komplexní rozvoj osobnosti, nikoliv o výchovu malých rváčů, kteří by pak (nejen) škole dělaly ostudu.
 
Výuka probíhá formou her zaměřených na všestranný pohybový rozvoj. Postupem času jsou do výuky zapojovány jujutsu drily na rozvoj specifických dovedností. Student tak nejdříve získá dovednosti převážně v boji na zemi. Naučí se jak dostat soupeře pod kontrolu a tuto kontrolu si držet. Součástí výuky jsou i základní dovednosti a návyky z oblasti bezpečnosti a sebeobrany, jako je chování na ulici v případě oslovení neznámou osobou, ve škole v případě šikany, apod. Výuka sebeobrany je zaměřena převážně na verbální komunikaci, a až teprve poté na fyzickou sebeobranu. V poslední fázi výuky se studenti seznámí s vybranými zbraněnmi tak, aby po absolvování byli schopné použít prakticky cokoliv.
 
Procentuální zastoupení
 1. průpravné cvičení – 50%
 2. jujutsu – boj na zem – 30%
 3. sebeobrana a bezpečnostní návyky – 20%
 

Výuka zbraní

Zbraně nejen pro pro sebeobranu, ale i pro celkový rozvoj pohybových vzorců, se v naší škole vyučují až po získání zeleného pásku. Začínáme s holí (střední velikost, malá velikost) a následně přecházíme na nůž. Poté se podíváme na bezpečnost zacházení se střelnou zbraní a základní obranu proti ohrožování krátkou střelnou zbraní. Tento blok ukončujeme výukou práce s improvizovanými a skrytými zbraněmi.
 

Průběh lekce

Každá lekce se skládá z následujících částí:

Praktická část

– Rozcvička – Zaměřená na zahřátí, koordinaci a funkční zapojení svalových skupin, které jsou klíčové pro správné držení těla

– Jujutsu – Zaměřené na boj na zemi a v nevýhodných pozicích

– Herní část – Zaměřená na rozvoj všeobecné kondice, v pokročilé fázi poté formou her procvičování bezpečnostních scénářů

Teoretická část

– Diskuse – Zaměřená na prevenci, etiku, kodex, skládání kimona, význam barev pásků, historii a filozofii bojových umění, apod.

 

Co je potřeba ke cvičení?

Zpočátku plně postačuje tričko, tepláky a tenisky do tělocvičny. Později, až zjistíte, jestli se studentovi výuka líbí, doporučujeme pořídit bílé judistické kimono, které je dostatečně pevné pro různé tahanice a kočkování na zemi.
 

Je možnost si trénink vyzkoušet?

Samozřejmě ano. První trénink je zdarma, aby si student mohlo vyzkoušet, jestli se mu v oddíle líbí, zdali mu vyhovuje sensei a také ostatní studenti v oddíle. A samozřejmě si i také sensei ověří, jestli by nový student zapadnul do klubu a tak sleduje jak jeho/její chování, tak i úroveň dovedností (co už umí, kde má mezery, apod.).
 

Může rodič zůstat s dítětem na tréninku?

Není to vysloveně zakázané, nicméně nedoporučujeme zůstávat na tréninku, jelikož student se plně nesoustředí na výuku. Pokud však jsou jakékoliv pochybnosti či obavy, stačí se před samotnou lekcí dohodnout s instruktorem a je možné na tréninku zůstat.
 

Kolik stojí výuka?

Členské příspěvky za výuku

Placeno Počet lekcí týdně Celkem k zaplacení Cena za lekci
Za lekci 1 lekce 170 Kč 170 Kč
Měsíčně (4 týdny) 1 lekce 600 Kč 150 Kč
2 lekce 1.200 Kč
3 lekce 1.800 Kč
4 lekce 2.400 Kč
5 lekcí 3.000 Kč
Pololetí (5 měsíců) 1 lekce 2.600 Kč 130 Kč
2 lekce 5.200 Kč
3 lekce 7.800 Kč
4 lekce 10.400 Kč
5 lekcí 13.000 Kč

SHRNUTÍ

 1. Platba za lekci – Lekce vychází na 170 Kč. Platíte jen to, co skutečně student odchodí.
 2. Platba na měsíc dopředu – Lekce vychází již na 150 Kč. Jde však již o paušální typ platby a to znamená, že co student zamešká, a nenahradí si v rámci semestru, to propadá.
 3. Platba na pololetí dopředu – Lekce vychází pouze na 130 Kč. Opět jde o paušální typ platby na stejném principu jako v případě platby na měsíc.

Příklad: Můj syn bude chodit na jujutsu 2x týdně. Chci platit měsíčně, to znamená, že zaplatím 1,200 Kč a lekce mě tak vychází na 150 Kč. Pokud bych se rozhodl platit na pololetí dopředu, zaplatím 5,200 Kč a každá lekce mě vyjde pouze na 130 Kč.

Každou zameškanou hodinu je možné si kdykoliv v rámci daného semestru nahradit. Není potřeba hlásit krátkodobou absenci. Samozřejmě případy dlouhodobější absence (tj. více jak měsíc – zranění, dlouhodobá nemoc apod.) budeme řešit individuálně.

Pokud si nejste jistí jestli bude vaše dítě jujutsu bavit, doporučujeme jedno pololetí platit po měsíci a až teprve pak případně přejít na platbu za pololetí. Moc vás prosíme, abyste respektovali fakt, že klub jujutsu organizujeme v rámci našeho volného času a proto se snažíme veškerou administrativu minimalizovat tak, abychom měli čas na přípravu lekcí a dalších doprovodných akcí pro děti.

Slevy na poplatku za výuku

Samozřejmě jsme schopni nabídnout slevy za výuku, o které je však nutné si aktivně zažádat.

 1. Sourozenecká sleva – pokud máte v klubu více než jedno dítě, poskytujeme slevu na lekci tak, že finální cena vychází 130 Kč za 1 lekci na studenta (vč. sourozence/sourozenců), ať již se platí za lekci, měsíčně či za pololetí
 2. Sociální sleva – pokud jste v tíživé sociální situaci z jakéhokoliv důvodu (COVID-19, samoživitel apod.), dejte nám vědět a něco vymyslíme. Rozhodně pomůžeme, jak budeme moci.

Připomínáme také, že i některé pojišťovny / zaměstnavatelé hradí poplatek za výuku. Většinou jim stačí potvrzení z naší strany o uhrazení členského poplatku. Pokud tedy takovou možnost máte, prosím ozvěte se a připravíme jakékoliv potvrzení, které vaše pojišťovna/zaměstnavatel akceptuje.

Jak často se cvičí?

Trénujeme celkem třikrát týdně:
  1. ÚTERÝ
   1. 17:00-18:00 – začátečníci 1 (držitelé bílého pásku)
   2. 18:00-19:00 – začátečníci 2 (držitelé bíložlutého pásku a výše)
   3. 19:00-20:00 – pokročilí (držitelé žlutého pásku a výše)
  2. ČTVRTEK
   1. 17:00-18:00 – začátečníci 1 (držitelé bílého pásku)
   2. 18:00-19:00 – začátečníci 2 (držitelé bíložlutého pásku a výše)
   3. 19:00-20:30 – pokročilí (držitelé žlutého pásku a výše)
  3. PÁTEK
   1. 16:00-17:30 – začátečníci + pokročilí
Chodit je možné na více lekcí týdně (dle odpovídající barvy pásku)

Kde se dětský oddíl jujutsu nachází?

ZŠ Roztoky u Prahy
Školní nám. 470, 252 63 Roztoky u Prahy