SEAL – psychická odolnost – část 5.

Přečteno: 3063

Jak tedy souvisí intenzivní fyzický trénink, a jaká je jeho role, při budování psychické odolnosti? Již existují studie jak v oblasti armády, tak i ve sportu, které opakovaně tvrdí, že „ve zdravém těle jest zdravý duch“.

Tedy něco, co věděli a čím se řídili již naši bratři a sestry Sokolové. A jednotky SEAL musí často opakovaně absolvovat velmi náročné mise, které intenzivně zatěžují jak jejich tělo, tak i psychiku. Je prokázáno, že ti, kteří absolvovali BUD/S kurz, kdy je instruktoři dostávají až „na kraj útesu“, pak takové mise zvládají daleko lépe, než vojáci v jiných speciálních jednotkách, kde podobný trénink není. V praxi to znamená, že mají jednak lepší úspěšnost, ale co je důležitější, více se jich vrací z mise domů.

Vojáci SEAL musí být skutečnými mistry v psychické odolnosti, protože komplikované mise musí zvládat často i dlouhodobě. Mnoho SEALů se také shoduje na tom, že to, co zažili během BUD/S kurzu, pak nezažili při žádné ostré akci. A mnoho SEALů také přiznává, že si na BUD/S kurz vzpomene pokaždé, když jde v akci do tuhého. To jim dodává motivaci a sebedůvěru situaci zvládnout.

Lidé si možná myslí, že jediná cesta, jak získat psychickou odolnost jako mají členové jednotky SEAL, je trénovat jako oni, ale to tak nemusí být. Jejich trénink (BUD/S kurz) je pouze jedna z možností, jak takovou odolnost získat a ve světě existuje mnoho dalších metod. Jen je potřeba od sebe odlišit ty, které pouze napodobují takový trénink (zapojení stresorů jako je hlad, počasí, nedostatek spánku, fyzická únava), ale ve skutečnosti neví, jak tyto stresory využít i vzájemně kombinovat od metod, které mají skutečné výsledky. Záměrně tu teď nebudu vyjmenovávat ty, o kterých si osobně myslím, že jsou kvalitní. Spíše se zaměřím na vlastnosti člověka, který by se psychicky odolným chtěl stát. Takový člověk se v prvé řadě musí vnitřně rozhodnut, že chce pracovat na své odolnosti. Není to jednoduchá cesta, ale zcela jistě stojí za to. A pak už jen zbývá dodržovat ony čtyři pilíře mentální odolnosti a máte velký kus za sebou. Ve zkratce řečeno 😉

Rozvoj fyzické kondice je v prvé řadě cesta, jak se udržet zdravým a pohyblivým i v pokročilém věku. Ale fyzická cvičení, správně postavená, umožní i rozvoj právě té psychické odolnosti, o které tu píšu. Musíte totiž vědět nejen JAK cvičit, ale i PROČ cvičit tak, jak cvičíte, abyste ovlivnili cvičením i svou mysl. Teprve ono PROČ vám otevře bránu k získání psychické odolnosti, protože se naučíte, jaké procesy probíhají v hlavě díky cvičení a jak tyto procesy využít k posílení a zvýšení své mentální odolnosti.

SEAL nastavení mysli

Existuje několik principů, které jsou společné všem členům SEAL. Jelikož přímo souvisí s psychickou odolností, pojďme si je krátce zmínit:

SEAL plně důvěřuje svému výcviku

Jak jsem již zmínil dříve, psychická odolnost je založena na sebedůvěře a ta je získávána z několika zdrojů. Jedním z nich je BUD/S kurz a SEAL kvalifikační trénink. SEALové věří, že pokud toto zvládnou, pak za sebou mají jeden z nejtěžších výcviků, které může vůbec člověk absolvovat. Po jejich skončení pak oprávněně věří, že jediné limity mají v hlavě. Že dokážou prakticky cokoliv, pokud se pro to rozhodnou. Že jsou plně připraveni jak po stránce psychické, tak i fyzické.

SEAL se vždy vidí jako vítěz

Ani SEALové se neliší od jiných profíků ve svém oboru. I oni pevně věří v sebe sama a své schopnosti. Navíc během BUD/S kurzu si zvyknou na to, že SEAL soutěží neustále a prakticky o cokoliv. To je naučí zdravé soutěživosti a snaze být nejlepší ve všem, co dělají. SEAL sami sebe považují za „kmen vítězů“, protože prošli BUD/S kurzem a úspěšně jej zvládli. Takový „kmen“ pak i vychovává další bojovníky, kteří věří v sebe sama a své schopnosti.

SEAL se soustředí pouze na to, jak uspět

SEAL neztrácí čas seznamem všech překážek, které jej mohou potkat na jeho misi. Místo toho se soustředí na vypilování detailů a naplánování náhradních plánů, pokud by se cokoliv pokazilo. Ačkoliv se to možná nezdá, je v tom zcela zásadní rozdíl. Znal jsem kdysi jednoho manažera, který dokázal básnit o svých plánech do budoucna, a když jste jej vyzvali, ať se pustí do jejich realizace, stejně dlouze vám bude vykládat, proč to nejde. Klíč je tedy dívat se na problémy jako na výzvy, které máte zvládnout. V této souvislosti si vzpomínám na jednu přednášku z marketingu, kterou vedl skvělý Karel Havlíček. Vysvětloval nám, že „v současném světě uspěje jen ten (vrcholový) manažer, který se ráno probudí a začne se těšit na problémy, jež bude muset v práci řešit, protože tím bude moci prokazovat, že je muž na svém místě“. Pokud se však budeme probouzet s vědomím „dop…le, to bude dneska den, musím vyřešit tolik problémů..“, pak je zcela jistě nevyřešíme a navíc časem i hrozí syndrom vyhoření. Ono, pokud se nad tímto přístupem člověk zamyslí, tak mi asi dá za pravdu, že tohle je jediný možný přístup. Problémy vyřešit musíme tak jako tak. A pokud k nim budeme přistupovat jako k výzvám, kterou nám osud dal do cesty, pak máme velice solidní šanci, že je všechny vyřešíme s úsměvem na rtech…a ještě před večeří.

SEAL používá pozitivní sebe-rozmluvu

Jak jsem napsal již v předchozích dílech tohoto cyklu pozitivní sebe hecování a sebe motivování je velmi důležité zvláště ve chvílích, kdy hrozí, že negativní a sebe pochybující myšlenky zaplaví vaši mysl. SEALové jsou učeni, aby takové „interní diskuse“ měli plně pod kontrolou. Existují studie, které potvrzují, že lidé, kteří mají pravidelné sebe motivující interní rozmluvy, se pak dokážou lépe vypořádat se stresovou situací. SEALové proto používají věty jako „dneska budu mít skvělý čas na překážkové dráze“, případně “dnes nastřílím svoje nejlepší skóre“, nebo „zvládli to jiní, zvládnu to i já“. Tím, že se SEALové snaží mít neustále pozitivní pohled na situaci, neblokují svou mysl různými pochybami a strachy a mohou se tak soustředit na její vyřešení.

SEAL nenechá prostor pochybám

Pochyby ničí sebedůvěru, to je známo. Je však také známo, že perfekcionisti nebo pře motivovaní lidé mají daleko větší tendenci k pochybám, které následně zničí jejich víru ve své schopnosti. Naproti tomu SEALové se učí čelit všem pochybám právě teď a tady a následně je ze své mysli odstraní tím, že ji zaplní pozitivní sebe-rozmluvou. SEALové se krátce řečeno učí neustále udržovat svou mysl pozitivní a žít „právě teď a tady“, což znamená netrápit se věcmi, kterých se dopustili v minulosti (již nejdou vrátit) ani věcmi, které možná nastanou (a možná taky ne).

SEAL myslí, cítí a ukazuje sebejistotu

Většina SEALů jsou od přírody optimisté, což jim umožňuje zvládnout překážky, které by většina jiných lidí zastavila. Tento optimismus se projevuje v jejich myšlení i jednání nejen během akce, ale i poté, co opustí armádu a rozhodnout se například soukromě podnikat. Pokud budete mít šanci se zeptat bývalého člena jednotek SEAL, co mu nejvíce pomohlo z armádního života, pak to velmi pravděpodobně bude právě ta sebejistota a pozitivní pohled na svět.

SEAL očekává úspěch

SEAL si ani nepřipouští jinou možnost. „I kdybych tu měl vypustit duši, tak to dokážu“ je nastavení mysli, které jim často zachrání život. Tím, že si SEAL vizualizuje úspěšný konec, posiluje své šance na úspěch. Pokud si to dokážete představit, pak to dokážete i uskutečnit.

SEAL věnuje dostatečný čas přípravě

Na první pohled by se mohlo zdát, že vojáci jednotek SEAL jsou adrenalinová soutěživá hovada, pro které je svět jedna velká střelnice. SEAL jsou nejlepší v tom, co dělají jednak díky svému výcviku, ale také díky pečlivé přípravě na každou misi. Mají jasný cíl a k tomu směřují své akce. Mají plány B a C a D, pokud se objeví nepředvídatelná překážka. To jim umožňuje zůstat klidnými i ve válečné vřavě, protože zkrátka ví, že i s touto variantou počítali a umí ji řešit (prostřednictvím tzv. SOP – Standard Operation Procedures).

SEAL očekává i neočekávané

Toto pravidlo úzce souvisí s tím předchozím. Právě tím, že zvažují všechny možné i nemožné varianty, pak mohou být v boji relativně klidní a řešit situace tak, jak se dohodli. V této souvislosti si vzpomínám na jeden výstižný citát – když se zeptali Abrahama Lincolna, co by udělal, kdyby měl čtyři hodiny na pokácení stromu, on odpověděl: “Kdybych měl čtyři hodiny na pokácení stromu, první tři bych strávil broušením sekery.“ I Henry Ford se vyjádřil v podobném duchu: “Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu.“ A SEALové se řídí stejným pravidlem. Již během BUD/S kurzu zažívají účastníci časté změny plánu v nejméně očekávané chvíli. Musí se s touto novou situací vyrovnat co nejdříve, protože pokud budou v závodu poslední, pak si vše zopakují znovu.

Spartští bojovníci se neptají kolik je nepřátel, ale kde jsou.“ Agis II, 400 př.n.l.

Dokončení

Předchozí díl

ZDROJ: Navy SEALS Training Guide – Mental Toughness (Navy SEAL strategies for Mental Toughness and Self Confidence); Lars Draeger; 2013; Special Operations Media; ISBN-10: 0989822907; ISBN-13: 978-0989822909

 
Jarda Kolcun
TacFit – Field Instructor
CST – Clubbell Instructor
FAST Defense Global Senior Instructor
Jujutsu instruktor

Series Navigation<< SEAL – psychická odolnost – část 6.SEAL – psychická odolnost – část 4. >>

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *