SEAL – psychická odolnost – část 1.

Přečteno: 2745

Zvláštní jednotky americké armády SEAL asi netřeba příliš představovat. Jen ve zkratce řeknu, že SEAL je zkratka pro Sea, Air a Land, což odkazuje na fakt, že se jedná o vojáky vycvičené k boji na moři, ve vzduchu i na zemi.

V tomto cyklu článků se nejdříve podíváme na strukturu jejich výcviku, než se stanou oficiálními členy jednotky SEAL. Poté se zaměříme na jednotlivé aspekty psychické přípravy a ukážeme si, jak je aplikovat do našeho života. Mimochodem, osobně mne dosti překvapilo, jak moc je o těchto jednotkách známo například v porovnání s ruskými speciálními jednotkami Specnaz či jinými útvary. Co jsem slyšel, tak ne všichni členové SEAL jsou z toho nadšení….

Každý kandidát na vstup do jednotky SEAL musí absolvovat jednak přípravný kurz, který trvá osm týdnů a následně i vlastní BUD/S (Basic Underwater Demolition/SEAL) výcvik, jehož součástí je onen legendární Pekelný týden (Hell Week).

Fáze 1 – Přípravný kurz (Naval Special Warfare Prep School)

Tento kurz trvá osm týdnů a jeho cílem je připravit kandidáty po fyzické stránce tak, aby splnili požadavky, které na ně budou kladené v BUD/S kurzu.

Fáze 2 – BUD/S úvodní kurz (BUD/S Orientation Course)

Tento kurz trvá další tři týdny a zde již mají studenti možnost poprvé okusit, jaké to asi v samotném BUD/S kurzu bude. Fyzická zátěž je ještě náročnější, aby kandidáti byli co nejlépe připraveni. Zde se kromě jiného také učí, jak nejlépe zvládnout BUD/S překážkové dráhy.

Fáze 3 – BUD/S První fáze – Základní fyzická příprava

Tato fáze trvá dalších sedm týdnů a jejím cílem je vyřadit studenty, kteří nemají dostatečnou fyzickou kondici. Toho je dosaženo neustálými a vyčerpávajícími fyzickými workouty, které velmi výstižně nazývají „evolucemi“ (evolution). Je to proto, že každý zvládnutý workout/evoluci posouvá kandidáta na „evolučním žebříčku“ o něco výše a každá další evoluce je o něco náročnější, než ta předchozí. Samozřejmě jsou všechny evoluce nastavené tak, aby dovednosti v nich získané, již byly později aplikované i do boje. Ale v zásadě jde hlavně o to, dostat kandidáty na kraj jejich fyzických a psychických sil tak, aby mohli zjistit, jak se kandidáti v takovém stavu chovají a jestli se nevzdají. Každý týden tak je o něco náročnější než ten předchozí a kandidáti se postupně dostávají do stále většího stresu. Kromě fyzických cvičení musí již studenti absolvovat základní výcvik boje ve vodě, což je prováděno jednak ve vlnách Pacifiku, ale i v BUD/S bazénu. Velký důraz je kladen na týmovou práci a posílení bojového ducha. Celý kurz je tak rozčleněn do několika týmů, z nichž každý má 6-8 kandidátů a prakticky všechny aktivity jsou organizované jako závod. Týmy mezi sebou neustále soutěží a kdo vyhraje, má navíc pár minut na odpočinek. Kdo však prohraje, si většinou dá celou evoluci (překážkovou dráhu) znovu, aby se v ní konečně zlepšil a příště předvedl lepší výkon.

Čtvrtý týden je věnován onomu pověstnému „pekelnému týdnu“, který sestává z prakticky nonstop (pět a půl dne) fyzických cvičení. Cílem je maximálně studenty vyčerpat a dostat do takového stresu, že vydrží skutečně pouze ti nejlepší. Během tohoto týdne mnoho studentů přehodnocuje svoje plány a touhy se stát SEALem… Průměrný „odpad“, tj. kandidátů, kteří to vzdají, je více jak 75%.

Fáze 4 – BUD/S Druhá fáze – Bojové potápění

Dalších sedm týdnů výcviku, kdy jsou kandidáti učeni dovednostem bojového plavce a potápěče. V této fázi jsou kandidáti více ve vodě, než na souši. Často je voda velmi chladná, takže jak mnozí absolventi následně vzpomínají, nikdy předtím a ani potom jim nebyla ve vodě taková zima, jelikož většina cvičení se již odehrává v chladných vodách Pacifiku. K tomu všemu si přidejme ještě náročné evoluce na souši, jako jsou časově limitované běhy kombinované s plaváním na otevřeném oceánu a samozřejmě všudypřítomné překážkové dráhy.

Fáze 5 – BUD/S Třetí fáze – Bojový trénink na souši

Dalších sedm týdnů, které jsou tentokrát věnované výcviku na souši. Zde se poprvé objevuje specializace na budoucí profese jednotlivých kandidátů. Naučí se zacházet s krátkou střelnou zbraní, výbušninami, pozemní navigací, hlídkování, slaňování a mnoha dalších dovednostem, které mohou v boji potřebovat.

K tomu samozřejmě pokračují ve zvládání velmi náročných překážkových drah, časově limitovaných běhů a plavání, které se samozřejmě s každým dalším týdnem stávají náročnější. Touto fází BUD/S kurz končí a začíná kvalifikační SEAL trénink.

Fáze 6 – SEAL kvalifikační trénink (SQT – SEAL Qualification Training)

Tento trénink trvá celkem 26 týdnů a probíhá na všech možných místech. Jeho cílem je dále rozvinout základní dovednosti absolventů BUD/S kurzu na nejvyšší možnou úroveň. Cílem tohoto tréninku je připravit studenty tak, aby mohli být prakticky ihned nasazeni do akce. Na konci tohoto tréninku pak studenti získají vytoužený trojzubec a stávají se členy některé z jednotek SEAL.

Nyní již máte aspoň základní představu, čím vším si musí všichni zájemci o členství v jednotkách SEAL projít, takže jejich rady a doporučení budeme moci vnímat v odpovídajícím kontextu. Jinými slovy řečeno, jejich doporučení a rady zcela jistě fungují, protože tak intenzivní fyzickou a psychickou zátěž by běžný člověk velmi pravděpodobně nezvládnul. Na druhou stranu však zjistíte, že se nejedná o žádné tajné techniky, ale doporučení, která zcela jistě znáte také….

Pokračování

ZDROJ: Navy SEALS Training Guide – Mental Toughness (Navy SEAL strategies for Mental Toughness and Self Confidence); Lars Draeger; 2013; Special Operations Media; ISBN-10: 0989822907; ISBN-13: 978-0989822909

Jarda Kolcun

TacFit – Field Instructor
CST – Clubbell Instructor
FAST Defense Global Senior Instructor
Jujutsu instruktor
Series Navigation<< SEAL – psychická odolnost – část 2.

Autor

One comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *