Jste ovce nebo pastevecký pes? Část 6. (konec)

Přečteno: 3247

Tímto dílem zakončíme naše dlouhé povídání o ovcích, pasteveckých psech a vlcích. Začali jsem jejich definicí, následně jsme si vysvětlili, proč je drtivá většina z nás předurčena být ovcemi a poté jsme si řekli, jak se stát skutečným pasteveckým psem. V tomto díle naše povídání ukončíme dalšími schopnostmi a znalostmi, které by měl pastevecký pes znát.

Trénujte tvrdě

Radši se potit na cvičišti, než krvácet na bojišti

Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat pro to, abyste překonali své přirozené ovčí tendence, je trénovat jako pastevecký pes. Dříve či později váš mozek i tělo přijme fakt, že pokud trénujete jako pastevecký pes, pak se pasteveckým psem postupně stáváte. Toto vám potvrdí jak ti, kteří se zabývají otázkou přežití v extrémních situacích, tak i ti, kteří takové situace zvládli a přežili. Mějte neustále na paměti, že pasteveckým psem se žádný člověk nerodí, tím se stává svým vědomým rozhodnutím.

Abyste překonali faktory, o kterých jsme si řekli v prvních třech částech našeho cyklu, je nutné porozumět o čem daná situace je, jaká jsou její rizika, jaká jsou vaše omezení a možnosti…a neustále zvyšovat svou úroveň stresu. Mezi vojáky existuje jedno rčení: „jak na cvičišti, tak na bojišti“. Neexistuje nějaká střední cesta, jak se moc nesnažit a přesto dosáhnout skvělých výsledků. Pokud se například rozhodnete mít střelnou zbran, snažte se vyčlenit si každý den nějaký čas na procvičování rozborky, přebíjení, „suché střelby“, apod. do té chvíle, dokud se vám tyto činnosti nezautomatizují. Choďte také minimálně jednou týdně na střelnici si procvičovat ostré střelby.

Pokud chcete, aby vy i vaše rodina přežila možné tornádo, pak s nimi pravidelně nacvičujte evakuační drily.

Pokud se chcete naučit provádět první pomoc, zúčastněte se kurzů první pomoci, které například Červený kříž pravidelně pořádá.

Pokud se chcete naučit bránit proti verbálním či etickým vlkům, pak si s kolegy v práci zkoušejte různé konfliktní scénáře.

Toho dne, kdy se rozhodnete se stát pasteveckým psem, se také rozhodujete mít svou „zbroj“ neustále čistou a připravenou k akci. V okamžiku, kdy přestanete trénovat, se vaše schopnosti a znalosti začnou postupně vytrácet.

Připravujte se i mentálně

Kromě vaší tělesné přípravy je i mentální příprava neméně důležitá. Špičkoví atleti vědí již mnoho let, že vizualizace je velkým pomocníkem při zvyšování výkonu. A teprve v posledních letech podobné metody začínají přebírat i policisté a armáda do svých výcvikových systémů (hasiči a záchranáři to stále ještě nepovažují za nutné ;-). Četné studie prokázaly, že tito bojovníci podávali daleko lepší výkony, pokud při své přípravě využívali právě vizualizaci. Další studie také prokázaly, že osoby, které využívaly vizualizaci, byly schopni reagovat rychleji a přesněji. Ba co víc, dokázaly i svěřený úkol provést lépe (způsob řešení) než ti, kteří vizualizaci vůbec nepoužívali. (O vizualizaci a jak se využívá, jsem napsal již zde, proto zde nebudu překládat stejné informace. Poznámka překladatele)

Budujte svou odolnost

Jakmile se rozhodnete stát pasteveckým psem, akceptujete také fakt jít do nebezpečí, odkud ostatní utíkají. Přirozeným důsledkem tohoto rozhodnutí je fakt, že vás to může stát vůli dál žít, pokud uvidíte a zažijete něco velmi traumatizujícího. A právě proto tu jsou metody jako jsou konfliktní scénáře, modelové situace a metody progresivního zvyšování PFZ (psychická a fyzická zátěž), abyste se postupně naučili vyrovnat se všemi možnými stresory. Pokud nemáte tu železnou vůli postavit se nebezpečí a chránit ty, kteří stojí za vámi a doufají v záchranu, pak se zcela jistě nemůžete nazývat pasteveckým psem.

Ačkoliv je naše odolnost daná zčásti geneticky, většina odborníků se shoduje v tom, že ji lze zvýšit odborným tréninkem (nikoliv však pouze cvičením podle sebelepších instruktážních videí 😉 Poznámka překladatele).

Rozvíjejte svou intuici

Technologie nás nezachrání. Naše počítače, naše nástroje, naše stroje nestačí. Musíme se naučit opět důvěřovat naší intuici, abychom byli schopni přežít.“ Joseph Campbell

Pro nás muže je intuice něco, co je spíše určené pro ženy. Skuteční chlapy přeci intuici nepotřebují, že? 😉 A jak uvádí Gavin de Becker, „muži preferují spíše logiku, něco co je racionální, vysvětlitelné, prokazatelné. To je typ mužského myšlení. Proto jsme my muži lepší v matematice, logice, argumentování. Oproti tomu rychlé myšlení a rozhodování souvisí s podvědomím, automatickým a emocionálním myšlením. Kahneman tomuto typu myšlení říká „systém 1“.“ Výstižnější termín však je intuice.

Zatímco netrénovaná intuice (rozuměj myšlení, které mylně zaměňujeme za intuici. Poznámka překladatele) nás může dovést k nesprávným rozhodnutím, trénovaná inutice může jednou zachránit život jak nám, tak i našim blízkým. Ostatně toto je nosné téma knihy Gavina de Beckera – Gift of Fear, kterou skutečně doporučuji přečíst.

Je zajimavé, že slovo intuice pochází z „tuere“, což znamená „chránit“. Jak příhodné pro pasteveckého psa, že?

Studujte nějaký sebeobranný systém

Pastevečtí psi, na rozdíl od ovcí, mají určité předpoklady k násilí. Na rozdíl od vlků však toto násilí ventilují ve jménu záchrany jiných lidí. Pastevečtí psi musí být nejen ochotni, ale i schopni neutralizovat nebezpečí. Jak však Dave Grossman ve své knize On killing vysvětlil, drtivá většina lidí má přirozený odpor zabíjet jiné lidi ať už ve fyzickém, nebo verbálním konfliktu (v češtině článek o tomto tématu zde. Poznámka překladatele). Před několika měsíci jsem hovořil s jedním starším mužem. Mohlo mu být tak kolem sedmdesáti. Nějak jsme se dostali i k tématu boje a on mi řekl, že za celý svůj život se nikdy nedostal do rvačky. A nebylo to o tom, že by se jim záměrně vyhýbal, jen prostě nebyla žádná příležitost se porvat. Velká většina amerických mužů mají stejné zkušenosti. Nikdy nikoho neudeřili a ani sami netuší, jaké to je schytat ránu. Nikdy se s nikým ani nervali a ani nikdy nebyli škrceni, či by jim byla páčena nějaká končetina. Nemohli si tak vyzkoušet ten stres, strach a adrenalin, který při rvačce člověk zažívá. To jim samozřejmě nebrání v tom, aby si představili, jak každému nakopou pozadí, pokud bude potřeba, ale vlastní zkušenosti se podobné představy ani zdaleka nevyrovnají. Pokud se totiž budete muset porvat s člověkem, které jste ještě před chvíli vůbec neznali, netušíte jestli a jaké má zbraně, jestli není duševně vyšinutý, jestli vás chce jen postrašit, anebo vám skutečně ublížit, to vše jsou věci, které si nedokážete vizualizací navodit, pokud jste se v ní aspoň jednou sami neocitli. A právě proto je nutné trénovat předtím, než by k podobným situacím došlo.

Rozvíjejte svou schopnost milovat

Sociolog Samuel Oliner, který přežil koncentrační tábor, studoval, proč někteří lidé pomáhali ostatním. A zjistil, že hrdinové mají několik společných rysů: zachránci měli velmi zdravý vztah se svými rodiči. Zachránci také měli daleko více přátel rozdílného náboženského vyznání i sociálních tříd. A zatřetí, nejdůležitější fakt – zachránci byli empatičtí. Jak toho dosáhnout?

V prvé řadě musíte zapracovat na své empatii. Teddy Roosevelt nazval empatii jako „kamarádské cítění“. Jde o schopnost vžít se do situace toho druhého a porozumět tak tomu, jak se cítí a proč jedná tak, jak jedná. Jak řekl slavný Atticus Finch:“Nikdy neporozumíte jinému člověku, pokud nezvážíte situaci z jeho úhlu pohledu – dokud se neobléknete do jeho kůže a chvíli se v ní projdete.“ Občas je samozřejmě náročné ukázat empatii vůči někomu, kdo vám není sympatický. Čím více se však budete snažit porozumět, proč se někdo chová tak, jak se chová, tím více si budujete ono „kamarádské cítění“. Být vůdcem v roli pasteveckého psa vyžaduje nejen být silný, ale i sloužit těm, které milujete.

Být v dobré fyzické kondici

Pokud jste v dobré fyzické kondici, máte hned dvě výhody ve velmi rizikových situacích – zaprvé máte sílu, rychlost a vytrvalost, která bude pravděpodobně větší, než má ten, který představuje nebezpečí pro vás či vaše blízké. Všechny konflikty nejsou o použití střelné zbraně, takže máte i skvělou kondici na to, abyste využili sebeobranné techniky, které jste se naučili v minulosti. Nemluvě o tom, že budete schopen odnést zraněného, sám se dostat z místa ohrožení, apod.

Zadruhé, pokud jste ve skvělé kondici máte lepší předpoklady k tomu, abyste zvládali fyzické zatížení (stres). „Čím lepší kondice, tím lepší odolnost vůči psychickému stresu“, uvádí Dave Grossman. „Během stresové situace naše schopnosti rozumně uvažovat a jednat rapidně klesají. Nicméně je možné zvýšit svou odolnost vůči stresu tak, aby tato degradace začala o něco později, což může být rozhodujícím faktorem, jestli budete žít, anebo zemřete.“ Progresivní zvyšování psychické a fyzické zátěže v kombinaci s vizualizací jsou klíčem k psychické a fyzické odolnosti.

Bojujte proti nespravedlnosti a nečestnosti již v samém počátku

A zatímco se Grossman soustředí na vlky ve fyzickém konfliktu, věřím že je nutné proti vlkům bojovat daleko dříve, protože takový vlk svou agresivitu postupně zvyšuje tak, jak mu ovce či pastevecký pes ustupuje. Podle Grossmana pouze 1% lidí jsou skutečnými vlky – psychopaty a je zajimavé, že právě stejný počet lidí je dle psychologa Daniela Ariely ochotno hrát čestně, ikdyž jim za podvádění nabídl finanční odměnu a absolutní amnestii. Většina lidí tedy podvádí, to je fakt. Problém je, že to může spustit dominový efekt, který od podvádění může vést k závažnějším činům, jak se prakticky denně můžeme přesvědčit po celém světě (Rwanda, bývalá Jugoslavie, Ukrajina,…). Je nutné podobné „drobné nečestnosti“ neakceptovat již od samého počátku, protože jakmile člověku projde malý podvod, přesně dle rčení „s jídlem roste chuť“ se pokusí o větší podvod a neštěstí je na světě. Jakožto pastevecký pes se snažte reagovat konzistentně v malých, jakožto i ve větších nečestnostech. Buďte pasteveckým psem, který zastaví „infekci“ již na počátku.

Semper Vigilantissimi

Semper Vigilantissimi. Vždy bdělý. Skuteční pastevečtí psi jsou neustále ve střehu a kontrolují věci, které se jim nezdají. Podle Jeffa Coopera byste měli neustále být ve žluté barvě na stupnici připravenosti. To znamená, že nevidíte dosud konkrétní nebezpečí, ale jste bdělý. Neznamená to paranoidní, pouze bdělý. Jste si vědom, že svět není úplně bezpečné místo k životu a jste připraven jej bránit, pokud bude potřeba.

To je asi to nejdůležitější, co by měl skutečný pastevecký pes zvládat. Samozřejmě existují i další věci, schopnosti a znalosti, ale na to zde již není prostor. Myslete na to, že tu jste proto, abyste chránil své blízké a s touto myšlenkou i pravidelně trénujte a dále se vzdělávejte. Pak z vás bude pastevecký pes, kterého budou ostatní následovat….třeba i do pekla, pokud je to zachrání.

Napsal Brett & Kate McKay a přeložil Jarda Kolcun

Series NavigationJste ovce nebo pastevecký pes? Část 5. >>

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *