Jste ovce nebo pastevecký pes? Část 1.

Přečteno: 3147

Minulý prosinec někdo strčil 58-letého Ki Suk Hana do kolejiště newyorkského metra. A ačkoliv od nehody do příjezdu vlaku uplynulo asi 60 až 90 vteřin, nikdo mu ze skupiny více jak 18 přihlížejících lidí nepomohl. Jen tam stáli na nástupišti a vyděšeně pozorovali muže, který se sám snažil zachránit před přijíždějícím vlakem. Jeden z přihlížejících, fotograf nejmenovaných newyorkských novin, měl dokonce čas jej vyfotit, těsně předtím než jej vlak srazil a usmrtil.

O šest měsíců dříve před touto nehodou se něco podobného stalo 49-leté Patricii Villa, která během přepadení v metru také spadla do kolejiště. Jeden z jejích kolegů, Luis Polanco, nejdříve dostihnul útočníka a jedním úderem jej srazil k zemi. Poté se připojil ke skupině lidí, kteří se snažili pomoci ženě v kolejišti a společnými silami ji vytáhli ještě předtím, než do stanice dorazil vlak. Jedná se prakticky o totožné situace. V prvním případě kolemjdoucí jen přihlíželi a nepodnikli vůbec nic, zatímco ve druhém případě zachránili člověku život. Proč někdy lidé ztuhnou a nejsou schopni žádné aktivity, zatímco v jiném případě se aktivně podílejí na pomoci?

Proč jsou někteří lidé ovce a jiní pastevečtí psi?

A kým jste vy?

Ovce, vlci a pastevečtí psi

Minulý rok jsem se zúčastnil střeleckého kurzu v U.S. střelecké akademii v Tulse. Během jedné z přestávek nám instruktor vyprávěl o Dave Grossmanovi, autorovi vynikajících knih o psychologii v boji, apod. Právě on mne přivedl k zájmu o tuto problematiku. Podle Grossmana lze lidskou populaci rozdělit do třech skupin: ovce, vlci a pastevečtí psi.

Ovce

Většina lidí jsou ovce. Grossman tento termín nepoužívá pejorativně, pouze tímto termínem vysvětluje, že tito lidé jsou laskaví, slušní a mírumilovní. Jakékoliv konflikty a problémy u tohoto typu lidí velice zřídka vyústí v boj na život a na smrt, dobro vs zlo. Většinou tito lidé řeší situace, které spíše otravují jejich život, než že by je ohrožovaly na životě. A pokud se i přesto do podobných situací dostanou, pak se je snaží vyřešit v klidu a míru, bez rizika eskalace násilí.

A protože většina takových lidí je slušná a dobrá, jednoduše neví jak se vypořádat s konfliktem, zlem či hrozbou násilí. Proč? Protože většinu svého života se nesetkají s lidmi, kteří by je ohrožovali na životě. A jako ovce jsou i oni rádi s lidmi podobného životního stylu. Jejich vzorce chování jsou předvídatelné. A jelikož žijí ve světě, který je příjemný, nedokáží vycítit, že by zde existovala nějaká hrozba, dokud už není pozdě. Pro ně bude vždy další den, proto svůj život nežijí tak, jako by ten dnešní den měl být tím posledním. I oni závisí na někom, kdo se o ně postará a ochrání je, ať už jde o policii, armádu, případně další formy strážců zákona.

Vlci

Vlci jsou ti špatní v naší společnosti. Existují ve stínu a krouží kolem ovcí hledajíce nejslabší kus, na který by mohli zaútočit. Vlci jsou většinou sociopati, kteří se dopustili násilné trestné činnosti, případně ignorují morální a etické principy platné ve společnosti. Využívají toho, že průměrná ovce má minimální zkušenosti se zlem/konfliktem, je nepřipravena na útok a během psychického a fyzického stresu velmi pravděpodobně ztuhne, což je mimochodem přirozená stresová úleková reakce. To umožní vlku ovci dostihnout a usmrtit. A dle Grossmana existuje ve společnosti pouze 1% skutečných vlků.

Pastevečtí psi

Pastevečtí psi jsou ochránci společnosti. Podařilo se mi najít velmi výstižnou charakteristiku role pasteveckých psů, který se dá aplikovat i na lidské ochránce. Tento popis rozlišuje mezi psy, kteří se starají o stádo pouze během přesunu z místa A do místa B a pak je tu další skupina pasteveckých psů, kteří prakticky se stádem žijí a starají se o jeho celkovou bezpečnost před vnější hrozbou. Tento typ psů je místěn do stáda již jako štěňata a se stádem i vyrůstají, takže jej považují za svou smečku. Jelikož jsou se stádem / svou smečkou od počátku pevně spojení, přirozeně dokáží rozlišit, kdo do stáda nepatří a je tedy potenciální hrozbou. Většinou se jedná o rasy psů, které jsou velikostně mohutní a dokáží tak zastrašit případného útočníka. Jejich strategií je pomocí agrese, vyjádřené štěkáním a vrčením, odradit kohokoliv, kdo by chtěl jejich stádu ublížit. Jen zřídka útočníka zabijí. Například v italském národním parku Gran Sasso, spolu existují v harmonii jak smečky vlků, tak stáda ovcí hlídaná pasteveckými psy. Vlci přirozeně respektují tyto psy a hledají spíše stáda, která takové ochránce nemají. A pokud takové stádo naleznou, pak neváhají zaútočit a ovce usmrtit.

Ani pastevečtí psi však pasivně nečekají na hrozbu a aktivně a pravidelně kontrolují okolí, aby včas odhalili přítomnost útočníka. Pokud se v blízkém okolí vlk již vyskytuje, pak jej zaženou. Ale pozor – vlka dále neloví, protože by se mohli příliš vzdálit daleko od svého stáda, které by po tu dobu bylo absolutně bezbranné vůči jiným predátorům. A navzdory své velké agresivitě vůči agresorům, jsou přitom neskutečně loajální, milí a ochranitelští zvláště k dětem. Dle odborné literatury jsou tito pastevečtí psi často popisováni prostřednictvím následujících třech hlavních vlastností – spolehlivost, pozornost a starostlivost. Spolehlivost ve smyslu, že nikdy neopustí své stádo a nebudou ani nikdy agresivní vůči členům vlastního stáda/smečky. Pozornost ve smyslu, že jsou si neustále vědomi možných hrozeb a proto pravidelně kontrolují oblast, na kterém stádo pobývá. A starostlivost ve smyslu odvážného zahnání jakékoliv hrozby.

Role lidských pasteveckých psů je velmi podobná. Podobně jako tito pastevečtí psi i oni vyrůstají a žijí uvnitř svého stáda….a přesto jsou jiní. Ochraňují své okolí a jsou ochotní zakročit kdykoliv je potřeba „zahnat vlka“. Soustředí se primárně na individua, která jsou náchylná k porušování zákonů. A pokud zaútočí, pak toto činí s veškerou, přesto plně kontrolovanou, agresivitou. Jsou připraveni se postavit těm, kteří by chtěli ublížit lidem z jejich okolí, ale v časech míru a bezpečí se jedná o milé a pohodové lidi. Grossman tento typ lidí popisuje jako individua, která jsou schopna násilí, ale mají jednak dostatečně silný morální kompas i silný cit „lásky ke svým bližním“. Jejich odvaha a psychická a fyzická odolnost jim umožňuje „vstoupit do srdce temnoty, do univerzální lidské fóbie strachu a zla, a vrátit se přesto nepoznamenaný.“

Ovce považují pastevecké psy za otravné…v dobách klidu a míru. Například mnoho lidí nadává na policisty, když například dostanou pokutu za špatné parkování. Ale v okamžiku, kdy se objeví „vlci“, kteří jsou následně policiíí chyceni, jsou následně oslavováni těmi samými lidmi jako hrdinové. Zajimavé je, že podobně jako vlků, je i skutečných pasteveckých psů přibližně 1% ve společnosti.

Vztah ovce – pastevecký pes

Grossman zdůrazňuje, že vztah ovce – pastevecký pes není ano-ne, či černý-bílý. Jde spíše o symbiotický vztah s tím, že existují lidé až přehnaně pasivní, stejně tak jako existují jiní, kteří jsou až přehnaně paranoidně agresivní. Většina lidí však v sobě má vlastnosti pasteveckého psa a s tím je možné dále pracovat. Jejich posun směrem k ovci či naopak k pasteveckému psovi je dáno aktuálním kontextem situace a prostředí, ve které se nachází.

Člověk se pasteveckým psem nerodí, tím se stává

Toto je velmi důležité zmínit – být pasteveckým psem, není otázka genetická, jedná se spíše o záměrnou volbu, o následně o nejoptimálnější psychický a fyzický trénink. Faktem však je, že máme po stránce psychologické i sociologické větší předpoklady k tomu, abychom se chovali jako ovce. Přerod v pasteveckého psa, je tedy otázka záměrné volby a následně cílená práce na zvyšování své psychické a fyzické odolnosti vůči všem možným typům stresorů běžných v dané oblasti.

Morální a etická stránka pasteveckého psa

Jak jsem uvedl na počátku tohoto článku, touto problematikou se již nějaký čas zabývám. Ostatně právě toto byl důvod a hlavní motivací při studiu ozbrojeného a neozbrojeného boje. Nechci být ovce. Chci být pastevecký pes, který má schopnost a odvahu ochránit před vlky svou rodinu a své milované.

A zatímco Grossman využívá tuto analogii pro vysvětlení násilného konfliktu, jsem přesvědčen, že tato analogie se dá použít i šířeji, ve smyslu morálním a etickém. Velmi názorně jsou tyto role vidět v různých reality show, které jsou v současnosti tak oblíbené. Zde se vždy časem objeví vlk, který objeví slabé kusy a na ně se zaměří. A pokud není nablízku pastevecký pes, pak velmi pravděpodobně taková ovce „zahyne“, tj. odejde ze show poražena.

Zrození pasteveckého psa

Zatímco ti, kteří plní roli policistů, vojáků či záchranářů, považují tuto roli jako součást náplně své práce, osobně se domnívám, že všichni muži by měli být spíše pasteveckými psy, než ovcemi. Svět potřebuje muže, kteří se odvážně postaví nebezpečí a nespravedlnosti, aby ochránili ostatní.

Příště si řekneme více o tom, PROČ je většina lidí spíše ovcemi a JAK se můžete stát pasteveckým psem. Věřím, že toto je velmi zajimavé téma nejen pro ty, kteří se věnují bojovým uměním.

Pokračování

Napsal Brett & Kate McKay a přeložil Jarda Kolcun

Zdroj: Are you sheep or sheepdog? Part I

Poznámka překladatele: Tento článek velmi rezonuje s mým přesvědčením a studiem metod na zvyšování psychické a fyzické odolnosti a právě proto jsem se rozhodl jej přeložit. Na zvyšování psychické odolnosti tu je vynikající a do detailů propracovaný systém FAST Defense a na zvyšování fyzické odolnosti je tu podobně dobře propracovaný systém TacFit. Navíc se nám podařilo navázat spolupráci se skutečnými odborníky na tuto problematiku a společně tak chystáme velmi zajimavé přednášky a semináře na toto téma. Rozhodně je na co se těšit 🙂

 

Ostatní díly:

Jarda Kolcun

TacFit Field Instructor

FAST Defense Instructor

Series Navigation<< Jste ovce nebo pastevecký pes? Část 2.

Autor