“Bartitsu” – nové umění sebeobrany dle Barton-Wrighta (část 1.)

Přečteno: 93

V návaznosti na Barton-Wrightův článek “Bartitsu ‘Sebeobrana s holí'”, který vyšel v květnovém a červnovém čísle časopisu Hiden v roce 2021, vám tentokrát představíme část Bartitsu věnovanou Taijutsu/Jujutsu.
Bartitsu je program sebeobrany, který vymyslel Edward William Barton-Wright, jenž v letech 1895 až 1898 během svého působení v Japonsku studoval japonské jujutsu (škola jujutsu Shinden fudo ryu) a Kodokan judo. Motivací Barton-Wrighta ke vstupu do dojo byl velký zájem o různé sebeobranné techniky. Říká se také, že nerad pil, a tak raději trénoval a studoval, než aby po dni stráveném v práci trávil čas popíjením s ostatními cizinci. Na základě svých zkušeností z Japonska dal dohromady po návratu do Velké Británie vlastní systém, který pojmenoval po sobě a nazval jej Bartitsu. Je docela zajímavé vidět, že systém sebeobrany založený na japonském jujutsu, se stal populárním mezi britskými gentlemany před více než sto lety.

V tomto článku je také uveden japonský překlad sloupku redaktora časopisu Pearson’s, kde byl systém Bartitsu poprvé představen. Autor uvádí, že Barton-Wright byl ve skutečnosti malého vzrůstu, ale přesto dokázal přemoci mnoho silných mužů větších než on sám. Tyto události jsou popsány realisticky a srozumitelně, a proto je čtení velmi příjemné.

“Bartitsu” – nové umění sebeobrany dle Barton-Wrighta (část 1.)

Než začnu čtenářům podávat podrobnosti a vysvětlení umění sebeobrany, snad nebude od věci uvést několik úvodních poznámek o pojetí sebeobrany, jak ji obecně chápou jiné národy.

V cizích zemích lidé nikdy nebojují pro zábavu nebo rozptýlení, jak je tomu často v Anglii a ve Spojených státech. S ohledem na tuto skutečnost bude snazší pochopit, že když cizinci bojují, uznávají jediný cíl, a tím je překonat a porazit své protivníky, a k dosažení tohoto cíle považují za ospravedlnitelné se uchýlit k jakýmkoli prostředkům.

Samozřejmě to, co představuje čest v tomto smyslu, je zcela záležitostí raného výcviku a výchovy. V této zemi jsme vychováváni v představě, že neexistuje čestnější způsob řešení sporů než uchýlit se k přirozeným zbraním, tedy pěstem, a zneužívat výhody, když je jeho soupeř na zemi.

Cizinec však neváhá použít židli, láhev od piva, nůž nebo cokoli, co mu přijde pod ruku, a není-li k dispozici žádná zbraň, je pravděpodobné, že použije prostředky, které bychom my považovali za podlost. Právě pro případy tohoto druhu, kdy je člověk náhle nečekaně konfrontován, jsem zavedl nový styl sebeobrany, který může být v rukou pohotového a sebejistého vyznavače velmi hrozivý. Jednou z jeho největších výhod je, že jeho vyznavač nemusí být nutně silný muž, nemusí být v tréninku, nebo dokonce zvlášť aktivní člověk, aby dokázal čelit velmi hrozivému protivníkovi, a je stejně dobře použitelný i proti člověku, který na vás zaútočí nožem nebo holí, nebo proti boxerovi; ve skutečnosti jej lze považovat za třídu sebeobrany určenou pro všechny možné druhy útoků, ať už ozbrojených, nebo jiných.

V tak krátkém článku, jako je tento, samozřejmě není možné plně postihnout toto téma nebo vysvětlit všechny rozmanité způsoby střetu s útokem nebo jeho provedení, ale princip lze stručně shrnout takto:

  1. narušit rovnováhu útočníka;
  2. překvapit ho dříve, než stihne znovu získat rovnováhu a použít sílu;
  3. v případě potřeby vystavit klouby jakékoli části jeho těla, ať už jde o krk, rameno, loket, zápěstí, záda, koleno, kotník atd., napětí, kterému nejsou anatomicky a mechanicky schopny odolat.

Následující vysvětlení s pomocí reprodukovaných fotografií ukáže, co může slabý muž se znalostí pákového efektu a rovnováhy udělat proti silnějšímu muži, který nemá stejné znalosti jako on. Některé z výkonů se mohou zdát obtížné, ale pokud budou pokyny pečlivě dodržovány a pozice na fotografiích plně pochopeny, jsem přesvědčen, že díky soustavnému tréninku budou snadno proveditelné. Možná si řeknete, že dostat útočníka do zobrazených pozic bude nemožné, ale je třeba mít na paměti, že nevyhledáváte hádku nebo útok, ale pouze obranu.
Je zcela zbytečné snažit se dostat protivníka do nějaké konkrétní pozice, protože systém zahrnuje všechny možné eventuality a vaše obrana a protiútok musí zcela vycházet z taktiky protivníka. Obrázky ukazují pouze to, jak se bránit některým nejběžnějším formám útoku. Nakonec nemohu dostatečně zdůraznit skutečnost, že tyto úkony lze důkladně pochopit, aniž byste museli zacházet do extrémů. Pokud policista drží zajatce v určité pozici, není nutné, aby mu zlomil ruku, aby ukázal svou sílu, i když by to mohl udělat, kdyby chtěl. Stejně tak při těchto způsobech sebeobrany, když je vám protivník jednou vydán na milost a nemilost, vykřikne “Přestaň!” dlouho předtím, než byste ho mohli vážně zranit.
Námitku lze vznést proti mému tvrzení, že muže, který na vás zaútočí nožem nebo jinou zbraní, lze snadno odzbrojit, přičemž v žádném z názorných výkladů na následujících stránkách neuvádím, jak se to má provést. Na žádost redaktora, který považoval za nevhodné, aby se těmto výkonům dostalo tak velké publicity, jsem je záměrně vynechal.
Pokud si někdo ze čtenářů PEARSON’S MAGAZINE přeje být dále zasvěcen do způsobů, jak vyhovět všem myslitelným nepředvídatelným situacím, žádám ho, aby se obrátil přímo na mě.
Existuje však jeden jednoduchý a účinný způsob, jak čelit útoku nožem, který vysvětlím. Předpokládejme, že musíte pozdě v noci projít oblastí, kde je pravděpodobnost takového útoku, a nechcete riskovat, že se dostanete do křížku se zákonem, když se budete spoléhat na revolver.

Svrchník noste na ramenou bez prostrčení rukávů, ve stylu vojenského pláště, s pravou rukou položenou na levém rameni, abyste v případě potřeby mohli kabát použít způsobem vysvětleným níže. Dávejte pozor, abyste vždy chodili uprostřed cesty. Jakmile na vás útočník přímo zaútočí, postavte se mu čelem a počkejte, dokud nebude ve vzdálenosti dvou až tří metrů. Pak mu zahalte hlavu a ruce tak, že po něm hodíte svůj kabát, a to rozmáchlým krouživým pohybem paže. Tím mu na okamžik zakryjete výhled, ale ne svůj, a získáte dostatek času k útoku, který by měl mít podobu knokautujícího úderu pravou rukou do břicha. Nebo dokud je ještě zahalen v záhybech vašeho kabátu, proklouzněte kolem něj zezadu, uchopte ho za pravý kotník a levou rukou ho zatlačte pod lopatku. Tím ho prudce shodíte na obličej a on ve snaze zmírnit pád a chránit si obličej natáhne ruce a nedobrovolně přitom upustí zbraň. Pak bude odzbrojen a ocitne se v pozici, v níž mu můžete okamžitě zlomit nohu, pokud si to přejete, nebo pokud nechcete zacházet do krajností, můžete ho držet v poloze znázorněné na poslední fotografii, dokud nepřijede policie. Toto je pouze jeden z mnoha způsobů, jak takový případ řešit. Mohu potvrdit, že jsem byl během dlouhého pobytu v Portugalsku opakovaně napaden muži s nožem nebo šestimetrovou čtvrtkou a ve všech případech se mi podařilo zneškodnit protivníka, aniž bych byl sám zraněn, ačkoli jsem neměl v ruce ani hůl, kterou bych se mohl bránit.
Abych vám přiblížil rozsah tohoto nového umění sebeobrany, mohu uvést, že zahrnuje asi tři sta různých hodů, útoků, protiútoků a triků založených na rovnováze a páce. Výběr z nich bude zveřejněn na stránkách tohoto časopisu a později je snad všechny shromáždím v knižní podobě.

Č. 1.- Dobrý způsob, jak vyvést člověka z místnosti

Zde je výborný způsob, jak vyvést nežádoucí osobu z místnosti. Bude se vám hodit zejména v případě, že by se vás pokusila napadnout.

 

Uchopíte protivníka levou rukou za levé zápěstí nebo levou ruku a pravou ruku zvednete, abyste si chránili obličej před úderem. Levou rukou ho přitáhněte k sobě, aniž byste změnili polohu nohou. Pak se otočte na patách a pravou paží mu přejeďte přes levou horní část paže. Poté přejeďte pravou rukou pod jeho levým předloktím a uzamkněte jeho paži tím, že uchopíte své vlastní zápěstí. Nakonec natažením obou paží dokážete vyvinout takovou páku a zatížit jeho loket, že byste ho mohli zlomit, kdyby se pokusil o odpor. Navíc, pokud je páka použita správným způsobem, zjistíte také, že je zcela nemožné, aby vás protivník udeřil nebo jakkoli se vzpouzel.
Pro případ, že by se někdo ostýchal tohoto triku prakticky využít, lze dodat, že osoba, na níž se bude experimentovat, pokud bude klást odpor, pocítí takovou bolest, že bude nucena se pokorně podrobit dlouho předtím, než jí bude způsobeno nějaké vážnější zranění.
Není třeba čtenáře přesvědčovat o tom, jak je důležité vědět, jak lze nežádoucího návštěvníka rychle vykázat z místnosti. Vyskytlo se tisíce případů, kdy by znalost této metody byla neocenitelnou pomocí. Nikdo by neodolal mnou navrženému postupu, jak čtenář sám pochopí, když ho vyzkouší na svých přátelích.

Č. 2. – Jak svrhnout útočníka, který se vás pokouší udeřit do obličeje.

Toto je velmi užitečný úkon a student nového umění sebeobrany udělá dobře, když mu důkladně porozumí. Předpokládáme, že útočník začne svůj útok tím, že se vás pokusí udeřit do obličeje.

 

První věc, kterou je třeba udělat, je nejobtížnější, ale umění ji provést si lze brzy osvojit a ostatní bude následovat snadno. Předpokládáme, že vás útočník udeří pravou rukou. Musíte se chránit tím, že zvednete levou paži a úder přijmete na předloktí. Poté vyklouzněte rukou na útočníkovu paži a uchopte ho za zápěstí. Stačí rychlý a čistý pohyb ruky, ale musíte si dát pozor, abyste protivníka uchopili hned při prvním pokusu. Poté udělejte levou nohou krok do strany, udeřte útočníka pravou pěstí za ucho a pokračujte v pohybu tak, že položíte pravou nohu za jeho pravou nohu.
Levou rukou ho pevně držte za pravé zápěstí a přitáhněte ho k sobě. Poté pravým předloktím zatlačte na horní část jeho paže a opřete se tělem o jeho pravou paži, abyste ho mohli bez dalších potíží shodit na zem.
Stejná taktika samozřejmě platí i v případě, že vás muž udeří levou pěstí. V takovém případě se chráníte tak, že úder přijmete pravým předloktím, sklouznete rukou po jeho paži, dokud nezachytíte jeho zápěstí, a pak pokračujete v již popsaném triku.
Všimněte si, že na sérii fotografií na této a následujících stránkách je obránce oblečen v japonském kostýmu. Ve skutečnosti je to významný japonský zápasník a tyto fotografie byly skutečně pořízeny v Japonsku, přičemž většina výkonů, jak mohu vysvětlit, je zpracována podle japonského stylu zápasu.

Č. 3.- Jak svrhnout útočníka, který na vás útočí zezadu a svírá vám ruce

Předpokládejme, že jste náhle a nečekaně napadeni zezadu na nějakém osamělém místě a zjistíte, že vás zezadu obkličuje silný pár paží, takže vaše vlastní ruce jsou přitisknuty k vašim bokům. Vaše pozice se může na první pohled zdát naprosto bezmocná – můžete se domnívat, že pokud se nedokážete osvobodit bojem a kopáním, nic vás nezachrání před tím, abyste byli vrženi na záda.

 

Pokud však budete postupovat podle následujících pokynů, zjistíte, že to bude útočník, a ne vy, kdo bude ležet na zádech dříve, než uplyne mnoho vteřin. Tento výkon je obzvláště elegantní a v každém ohledu uspokojivý z hlediska nouzové situace, kterou jsem popsal.
Nejprve, když zjistíte, že máte ruce přitisknuté k bokům, sehněte se dopředu a vystrčte lokty ven a nahoru jako na druhém obrázku. Pokrčením kolen se zkraťte, aby vám protivník sklouzl přes ramena.
Poté uvolněte paže. Provedení tohoto pohybu vám pravděpodobně nebude činit potíže. Pokud by vás však protivník sevřel tak pevně, že byste stále měli ruce sevřené, trhněte hlavou dozadu a udeřte ho do obličeje. Poté, když tímto manévrem účinně uvolníte jeho sevření, uchopte levou rukou jeho pravé zápěstí a pravou rukou rameno jeho kabátu, současně klesněte na pravé koleno a přetáhněte ho přes pravé rameno, přičemž tento pohyb doprovodíte švihem těla zprava doleva. Takto svého protivníka s těžkým nárazem uložíte na záda před sebe.

Č. 4. – Jak svrhnout útočníka, když vás chytí za opasek nebo se pokusí uchopit kapsu vašeho kabátu.

 

(Uvidíte, že v tomto případě je útočníkem pan Barton-Wright.)
K tomu, abyste útočníka, který vás uchopí za pas, během několika vteřin položili na záda, je zapotřebí pěti jednoduchých pohybů. Nejprve ho levou rukou uchopíte za pravé zápěstí, poté uděláte pravou nohou krok do strany a pravou rukou ho udeříte do zad. Za čtvrté umístíte pravou nohu za jeho pravé koleno, a nakonec mu zatlačíte na pravé rameno, což má za následek, že bude potupně vržen na záda.
Zde je další způsob, jak se bránit a svrhnout útočníka, který se vás pokouší uchopit za kapsu kabátu. Budeme předpokládat, že útok provede pravou rukou. Levou rukou pevně uchopte jeho pravé zápěstí. Pak ho uchopte pravou rukou za krk a vrazte mu palec do mandle. To mu způsobí silnou bolest a on ohne hlavu a tělo dozadu, aby se tomu vyhnul. V této pozici stojí mimo rovnováhu a vy využijte příležitosti a položte pravou nohu za jeho pravé koleno a pak pokračujte v jeho hodu jako předtím.

 

Č. 5. – Jak se odpoutat a svrhnout útočníka, který vás uchopí pravou rukou za cíp kabátu.

 

Útočník se zmocní vašeho kabátu pravou rukou a možná má v úmyslu vytrhnout vám hodinky levou rukou. Chcete mu nejen překazit jeho záměr, ale také ho s co nejmenšími obtížemi položit na záda, aby vám neunikl a mohl být řádně předán policii. Následující metoda vám bude vyhovovat.
Jakmile se vás zmocní, uchopte ho levou rukou za pravé zápěstí, přičemž vnější strana vaší ruky musí být nahoře nebo nahoře a palec pod zápěstím.
Pak udělejte levou nohou krok do strany a mírně dopředu, abyste dalším krokem mohli umístit pravou nohu dobře za jeho pravou nohu. Jakmile vykročíte na jednu stranu, otočte se napůl bokem a udeřte ho pravou pěstí za ucho.
(Při běžném nácviku tohoto úkonu, stejně jako při mnoha dalších, které popisuji, bude nutné úder pouze předstírat; cílem úderu není ani tak zranit útočníka, jako spíše přimět ho, aby zaklonil hlavu, aby se úderu vyhnul, čímž mimovolně ztratí rovnováhu.)
Jakmile ztratí rovnováhu, ale ne dříve, pokračujte v pohybu tak, že pravou nohu rychle položíte za jeho pravou nohu. Pak přitlačte na horní část jeho paže, počínaje ramenem a konče loktem, vnější částí předloktí, jak je znázorněno na fotografii na této straně.
Přitom pevně držte jeho pravé zápěstí levou rukou. Levou rukou ho přitáhnete k sobě a svým tělem se nakloníte nad jeho pravou paži, čímž způsobíte, že ztratí rovnováhu, a tím ho snadno shodíte na záda.
Tato série pohybů musí být samozřejmě provedena co nejrychleji a nejpřehledněji. Účinek bude pro vašeho útočníka, který vám bude zcela vydán na milost a nemilost, velmi katastrofální.

Poznámka: Pan E. W. Barton-Wright, autor tohoto článku a jeho dokončení, který vyjde příští měsíc, právě zavedl v této zemi systém sebeobrany, který, jak se zdá, učiní každého, kdo se s ním seznámí, prakticky nedobytným proti všem formám útoku, ať už jsou jakkoli nebezpečné a nečekané.
Je však možné, že po zvážení následujících výkladů mnoho čtenářů zvolá: “Na papíře je to všechno moc hezké, ale v praxi to bude nejspíš jinak.” A to je vše. Musíme se přiznat, že když pan Barton-Wright poprvé přišel do této kanceláře se svými pověřeními a tvrzeními (nízký, dobře vypadající muž bez známek neobvyklé síly), sami jsme byli poněkud skeptičtí, ale několik praktických testů brzy ukázalo, že jsme byli na velkém omylu! I jiní se zpočátku posmívali – profesionální siláci, gymnasté a sportovci obecně – ale nikdo z nich se s panem Barton-Wrightem nesetkal a nevyzkoušel ho, aby nakonec nemusel uznat, že jeho systém je neodolatelný.
Jeho neobyčejná vynalézavost, jak čelit všem myslitelným typům útoků, se ukázala pozoruhodným způsobem při představení, které jsme měli možnost vidět před několika týdny. Při této příležitosti se pan Chipchase, amatérský mistr v zápasení v Cumberlandu a Westmorelandu, mnohokrát pokusil překonat obranu pana Bartona-Wrighta, ale všechny pokusy byly neúspěšné. V rámci experimentu bylo panu Chipchaseovi dovoleno, aby ho chytil za jednu nohu a dokázal, zda ho s touto výhodou dokáže převrátit na záda. Ale ač se to zdá neuvěřitelné, pan Barton-Wright, zřejmě bez sebemenší námahy, svého protivníka okamžitě odhodil a odpoutal se.
Pak se postavil oběma nohama k sobě a dovolil panu Chipchaseovi, aby ho chytil za oba kotníky. Navzdory tomuto handicapu se však panu Barton-Wrightovi podařilo vyprostit a svého protivníka okamžitě odhodit. Poté se nechal uchopit zezadu s rukama přitisknutýma k boku, ale opět svého protivníka okamžitě hodil na záda.
Snad nejpozoruhodnějším výkonem bylo, že dovolil amatérskému šampiónovi, který k němu stál zády, aby se mu natáhl přes ramena, chytil ho za krk a hlavu a tímto chvatem ho přehodil přímo přes hlavu. Ale zatímco byl pan Barton-Wright ve vzduchu, uchopil pana Chipchase nějakým způsobem, který vzhledem k rychlosti, s jakou byl proveden, nebylo možné okem sledovat, a ačkoli se zdánlivě vrhl sám, než se dostal na zem, odhodil svého soupeře a klečel nad ním! Při této příležitosti bylo provedeno i mnoho dalších stejně mimořádných a stejně přesvědčivých výkonů, a to zjevně bez námahy.
O toto nové umění sebeobrany projevila hrstka privilegovaných, kteří již měli příležitost utvořit si názor na jeho účinnost, mimořádný zájem. Například plukovník G. W. Fox, zástupce generálního adjutanta v Yorku a bývalý inspektor armádního gymnázia, píše: “Neváhám prohlásit systém pana Bartona-Wrighta za naprosto správný v teorii, mimořádně praktický a velmi vědecký. Velký dojem na mě udělal nesmírně snadný a elegantní způsob, jakým se zdálo, že narušuje rovnováhu soupeře a činí ho bezmocným. A přestože pan Barton-Wright opakovaně umožnil svému soupeři, aby si sám zvolil chvat a dostal ho do co největší nevýhody, nikdy se nezdálo, že by byl na rozpacích, co má dělat a jak svého soupeře okamžitě odhodit. Jsem si zcela jist, že kdyby se naše policie naučila některé z jeho hodů a chvatů, dokázala by se mnohem úspěšněji vypořádat s každým druhem odporu.
Názor pana Chipchase jako odborníka nemusí být nezajímavý. Říká: “Navzdory tomu, že jsem mnohem těžší muž než pan Barton-Wright, jeho systém obrany a odvety je mnohem vědečtější než můj styl, takže při cvičení s ním, ať už je mé odhodlání zůstat pevně na nohou a udržet rovnováhu sebevětší, je moje snaha vždycky zmařena a já jsem potupně odhozen. Pouhá síla nemá šanci odolat vědě tohoto nového umění.” Pan Chipchase tento nový systém sebeobrany doporučuje i policii a my s tímto doporučením vřele souhlasíme. V současné době podnikáme kroky k tomu, abychom pana Bartona-Wrighta představili vrchnímu policejnímu komisaři – pozn. red. P. M.

Dokončení

Zdroj: “Bartitsu” The New Art of Self Defence By E. W. Barton-Wright Part 1

překlad Jarda Kolcun

Series Navigation<< “Bartitsu” – nové umění sebeobrany dle Barton-Wrighta (část 2.)Sebeobrana s vycházkovou holí dle Barton-Wrighta (část 2.) >>

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *