Sebeobrana s vycházkovou holí dle Barton-Wrighta (část 1.)

Přečteno: 252

Předmluva: Od 19. do 21. století přitahuje Bartitsu znovu pozornost!

Slyšeli jste někdy o Baritsu, tajemném bojovém umění, které používal legendární detektiv Sherlock Holmes? Důvodem, proč Holmes dokázal porazit svou Nemesis, profesora Moriartyho, v epickém souboji, bylo to, že byl mistrem “japonského bojového umění”, Baritsu. Protože však v Japonsku žádný bojový systém zvaný “Baritsu” neexistuje, mezi skalními fanoušky Holmese se o tomto záhadném umění vedla dlouhá léta debata. Dnes se mnoho lidí domnívá, že Baritsu ve skutečnosti odkazuje na “Bartitsu”, systém sebeobrany vytvořený před více než 120 lety ve Velké Británii.
Bartitsu je bojové umění, které založil Angličan Edward William Barton-Wright na konci 19. století. Barton-Wright publikoval článek o svém systému v časopise Pearson’s Magazine, přibližně ve stejné době, kdy Conan Doyle, autor Sherlocka Holmese, napsal do stejného časopisu sérii textů. Ačkoli jej nakonec chybně přepsal na Baritsu, Conan Doyle se nejspíše inspiroval právě tímto systémem.
Nyní, když jsem se krátce zmínil o zajímavém vztahu mezi slavným detektivem, který ovládal baritsu, a bojovým systémem Bartitsu, bych rád v japonštině představil obsah původních článků o bartitsu, kterými zakladatel Barton-Wright přispíval do Pearsonova časopisu.
Barton-Wright žil v Japonsku tři roky a údajně vytvořil Bartitsu jako novou formu sebeobrany kombinací prvků různých bojových umění, včetně boxu, boje s holí, savate a jujutsu, které tam během svého pobytu studoval. Původ názvu “Bartitsu” zřejmě vznikl spojením jeho vlastního příjmení “Barton” s jujitsu, japonským bojovým uměním, které je předchůdcem juda.
Od konce 19. století do začátku 20. století otevřel Barton-Wright v Londýně svou školu Bartitsu a propagoval ji pořádáním ukázek a zápasů s japonskými cvičenci jujitsu. Níže vám předkládáme vůbec poprvé i český překlad těchto článků spolu s rozfocenými technikami.

Sebeobrana s vycházkovou holí – Různé způsoby obrany pomocí vycházkové hole nebo deštníku při napadení v nerovných podmínkách. (E.W. Barton-Wright)

je třeba si uvědomit, že nové umění sebeobrany s holí, které je zde poprvé představeno, se zásadně liší od sportovní varianty boje s holí či s mečem. Člověk totiž může být (sportovním) mistrem v používání hole či meče, a přesto nemůže být klidný, když meče či hůl použije ve skutečném boji. Jednoduchým a dostatečným důvodem je to, že při boji s mečem je rána vždy zachycena rukojetí zbraně, zatímco kdybyste se pokusili chránit ten samý úder vycházkovou holí, která nemá rukojeť, podobně jako mečem, rána by vám sklouzla po holi na ruku a vyřadila by vás. Aby se hůl stala skutečným prostředkem sebeobrany, bylo nutné vymyslet systém, kterým lze úder vykrýt tak, aby sklouzl z hole, a ne po ní, a tím se vyloučilo riziko, že budete odzbrojeni zásahem do prstů. Po patnácti letech práce s rukou takový systém vymyslel švýcarský profesor zbraní M. Vigny. Nedávno jsem ho převzal do svého systému sebeobrany zvaného “Bartitsu”.
V umění sebeobrany s holí se hůl drží v ruce tak, že palec překrývá prsty, a ne jako s mečem tak, že palec spočívá na čepeli. S holí se manipuluje zápěstím – a nikoliv prsty jako při boji s mečem – a údery se zasazují pohybem těla v bocích – a nikoliv pouhými pohyby vycházejícími z lokte. Tímto způsobem lze zasadit tak silné údery, že obyčejnou vycházkovou holí lze muži i přes límec kabátu přetnout krční žílu.

Č. 1 – Ochrana vzdáleností – Jak se vyhnout riziku úderu do prstů, paže nebo těla tím, že se stáhnete z dosahu úderu protivníka, ale zároveň ho udržíte v dosahu úderu vlastní hole

Způsob obrany, který se tu chystám popsat, jsem nazval “ochrana vzdáleností”, abych ho odlišil od “ochrana blokem”. Všimněte si, že při tomto způsobu obrany se napadený muž nepokouší bránit úderu zvednutím rukou, aby ho zastavil, ale jednoduše tím, že přesune přední část těla pohybem z levé nohy na pravou – jinými slovy, že se ze své původní pozice, v níž je jeho levá noha předsunuta před pravou, přesune do pozice, v níž je jeho pravá noha před levou. Tím se vyhne tomu, aby byl sám zasažen, s jistotou, že bude moci zasáhnout svého protivníka.
Při ochraně vzdáleností zaujmete pozici zadní ochrany – to znamená, že stojíte s levou nohou vpředu, s mírně pokrčenými koleny, pravou paži držíte nad hlavou a levou paži máte nataženou daleko před sebe. Měl bych zde také uvést, že zaujmout tento postoj není příliš snadné a že je zapotřebí určitého výcviku v tělesné výchově, abyste jej mohli snadno zaujmout; ale když si osvojíte potřebnou pružnost těla, je to velmi bezpečný a spolehlivý postoj.
Musíte dbát na to, abyste mezi sebou a protivníkem udržovali stejnou vzdálenost, jakou jste původně zaujali, a to tak, že při protivníkově postupu ustupujete (pravou nohou napřed) a při protivníkově ústupu postupujete (levou nohou napřed). Hrajte vyčkávací hru a vylákejte protivníka k úderu na vaši ruku nebo hlavu tím, že jednu z nich odhalíte, abyste byli připraveni okamžitě ustoupit při prvním náznaku nebezpečí.
Protivník, povzbuzen zdánlivě odkrytou polohou vaší levé paže, na ni přirozeně udeří, ale vy, předvídajíce útok, ji velmi rychle stáhnete a švihnete s ní nahoru za sebe. Tento výpad paže vzhůru automaticky způsobí, že levou nohu bleskově přesunete daleko za pravou a současně tím i odtáhnete dolní část těla mimo dosah protivníka; zároveň propůjčí vaší pravé paži počáteční hybnost a napomůže tomu, aby vaše hůl dopadla velmi rychle a silně na hlavu protivníka dříve, než se stihne vzpamatovat poté, co se při pokusu o úder příliš natáhl.

Č. 2. – Další způsob, jak se vyhnout zásahu tím, že se stáhnete z dosahu protivníkovy hole

Vždy je nanejvýš žádoucí snažit se protivníka vylákat k určitému úderu, a tak se dostat do velké výhody tím, že budete připraveni jej kontrolovat a zasadit protiúder. Chcete-li protivníka přimět k úderu na hlavu, zaujměte stejnou pozici zadního krytu, jaká byla popsána v minulém triku, ale místo toho, abyste tolik vystavovali paži, posuňte hlavu více dopředu a nechte ji zdánlivě zcela nechráněnou. Útočník tuto výzvu bláhově přijme a vy se okamžitě vyvedete z nebezpečí tím, že levou nohou švihnete za pravou. Tento pohyb dává automaticky protipohyb pravé straně vašeho trupu a pomáhá vám švihnout velmi silným úderem pravou rukou přes jeho zápěstí, které by tak mohlo být snadno zlomeno.

Č. 3. – Hra s obouruční holí – Ukázka nejlepšího způsobu, jak zacházet oběma rukama s holí, která je příliš těžká na to, aby se s ní dalo rychle manipulovat jednou rukou, když na ni útočí muž ozbrojený lehkou holí

Při osvojování umění sebeobrany s holí je důležité naučit se, jak nejlépe ovládat zbraň oběma rukama, jinak byste mohli být ve vážné nevýhodě, když máte těžkou hůl, kterou nemůžete volně používat jednou rukou, pokud vás napadne muž s lehčí holí, s níž může rychle bojovat jednou rukou. Pohyby vašeho útočníka by v tomto případě byly o tolik rychlejší než vaše, že byste se svou těžší zbraní byli ve velmi nevýhodě.
Přípravnou pozicí pro zasazení obouručního úderu na hlavu protivníka je pozice strážce, v níž držíte hůl oběma rukama vodorovně nad hlavou, s palci od obličeje a rukama na koncích hole. Krása této pozice spočívá v tom, že protivník neví, kterým koncem hole ho hodláte udeřit. Budeme předpokládat, že držíte hůl s nejtěžším koncem v pravé ruce a že zamýšlíte zasáhnout ho tímto koncem.
Úder se provede takto – pravou rukou nenápadně sklouznete z pravého konce hole a opět ji vrátíte zpět, přičemž palcem držíte hůl na straně nejbližší obličeji. Poté pomocí levé ruky, která slouží jako čep, posunete pravou ruku krouživým pohybem nahoru k levé, čímž zasadíte protivníkovi silný úder do boku obličeje.
Kdybychom chtěli protivníka udeřit opačným koncem hole, tedy tím lehčím, sklouzneme levou rukou z levého konce hole, vrátíme ji palcem na straně nejbližší obličeji zpět a poté sklouzneme levou rukou směrem doprava, abychom holi dodali krouživý pohyb jako předtím.
Člověk musí mít velmi pružná ramena, aby mohl s holí pracovat ladně a dobře obouruč.

Č. 4. – Jak se bránit, aniž byste riskovali zranění, když máte v ruce jen tenký klacek a ohrožuje vás muž s velmi silnou holí

Představte si, že se procházíte po osamělé části země a nesete si s sebou pouze tenký proutek nebo deštník, když vám náhle zastoupí cestu pěší chodec, který nese silný klacek, jímž vás ohrožuje.
Je zřejmé, že kdybyste za těchto podmínek dali útočníkovi čas k převzetí ofenzivy, bez problémů by prolomil jakoukoli vaši mírnou obranu a srazil vás k zemi. S vědomím této nevýhody, aniž byste mu dali čas si ji uvědomit, musíte okamžitě zaútočit.
Měli byste zamířit prudký úder na hlavu útočníka a ruku držet velmi vysoko, abyste ho donutili k vysokému krytí. Současně byste měli z útočné pozice, znázorněné na druhé fotografii, vyskočit dopředu do pozice znázorněné na třetí fotografii a udeřit ho otevřenou rukou vysoko do hrudi a zároveň mu vytáhnout nohu zpod sebe – abyste narušili jeho rovnováhu a eliminovali jeho sílu vás zasáhnout. Nyní můžete protivníka udeřit pěstí do obličeje tak, aby upadl do bezvědomí, nebo ho samozřejmě můžete tlouci holí, pokud se k tomu hodí.

Č. 5. – Jiný způsob obrany, když je protivník ozbrojen pevnou holí a vy máte u sebe jen deštník nebo tenkou hůl

Pro případ, že by student umění sebeobrany s holí měl potíže se zvládnutím předchozího způsobu obrany, zde je alternativa, která je stejně účinná a pro začátečníky snad i poněkud bezpečnější k nácviku.
Stejně jako předtím, s vědomím nespolehlivosti své zbraně, převezměte útok ihned, než protivník stihne odhalit vaši nevýhodu. Techniku zahájíte přesně tak, jak bylo popsáno v minulém triku, tedy úderem vysoko na hlavu útočníka a donutíte ho, aby se vysoko bránil. Současně vyskočíte do pozice znázorněné na třetí fotografii, uchopíte protivníka těsně pod loktem, čímž zcela narušíte jeho rovnováhu a zabráníte mu tak, aby vás zasáhl. Nyní mu můžete zasadit těžký úder pěstí pravé ruky na bradu nebo nad srdce, čímž ho připravíte o vědomí.
Aktivní šedesátikilový muž, který si tento pohyb dobře načasuje, dokáže během vteřiny zcela vyvést z rovnováhy muže i o dvojnásobné váze a dostat ho na zem. [Judista Yukio Tani pracoval pro Barton-Wrighta a byl schopen tohoto výkonu.] V případě, že máte u sebe hůl, která by mohla být dostatečně silná k zasazení těžkého úderu, je další způsob útoku následující: Poté, co jste narušili útočníkovu rovnováhu tím, že jste ho chytili za loket, rychle ustoupíte, stáhnete levou nohu daleko za pravou a pak, držíce hlavu a tělo dobře na jedné straně mimo možné nebezpečí, zasadíte útočníkovi těžký úder holí přes čéšku, který je velmi nebezpečný a při dobrém provedení by člověka zcela znehybnil. Proto je vhodné při předvádění triku příteli neudeřit příliš silně.

Č. 6. Velmi bezpečný způsob, jak zneškodnit boxera, který se na vás pokouší vrhnout, když jste ozbrojeni holí

Představte si případ muže ozbrojeného holí, na kterého zaútočí zkušený boxer. Jeden z nejbezpečnějších a nejspolehlivějších způsobů obrany proti boxerovým pěstem je následující: Muž s holí se postaví proti boxerovi v pozici zády k němu, tj. s nataženou levou nohou a paží a pravou rukou si chrání hlavu. Jeho levá ruka tak může volně chránit obličej nebo tělo, kdyby se náhodou nepodařilo úderu vyhnout.
Jakmile boxer zaútočí přímým úderem na muže s holí, ten jediným pohybem uskočí doleva a v přikrčené poloze se předkloní, aby se vyhnul možnosti zásahu. Poté se otočí na levou nohu a pravou nohu přitáhne k levé, provede nízký švih holí dozadu a udeří boxera do kolena, čímž ho zneškodní a srazí k zemi.
Pro účely argumentace však předpokládejme, že v zápalu boje úder minul boxerovo koleno a zasáhl ho do holeně, v takovém případě by mohl být stále schopen boje. Boxer rychle získá zpět rovnováhu, otočí se na levém chodidle tak, že pravou nohou vykročí doprava, postaví se čelem k soupeři a zasadí mu další úder. I zde však muž s holí předvídá pohyb a zasáhne boxera bodem do srdce dříve, než úder stihne dopadnout. Protože má díky své holi delší dosah než boxer, nehrozí mu žádné nebezpečí a silný úder holí nahoru by měl protivníka zcela zneškodnit.
Rád bych, aby čtenář důkladně pochopil, že při každé formě sebeobrany je nejdůležitější mít dobře vycvičené oko. Tento trik je zcela závislý na pohotovosti oka, které dokáže odhadnout správný okamžik pro skok na jednu stranu, takže boxer si tuto skutečnost uvědomí, až když na vás udeří a mine, kdy už je příliš pozdě na to, aby svou nevýhodu napravil.

Č. 7. – Bezpečný způsob, jak může jeden muž zneškodnit druhého, když jsou oba stejně dobře vyzbrojeni holemi

Předpokládejme, že vás napadne muž ozbrojený stejně jako vy pevnou holí, zde je velmi pěkný způsob, jak ho zneškodnit.
Stojíte-li v pozici přední ochrany, pravou nohu máte předsunutou, kolena pokrčená, pravou paži nataženou, vybízíte k útoku na svou hlavu tím, že držíte kryt poměrně nízko. Soupeř pozvání přijme a vede útok na vaši hlavu. Odrazíte úder – což je snadná záležitost, protože jste na tento úder připraveni – a současně uskočíte dobře napravo od protivníka, přikrčíte se a provedete nízký, švihový sek na jeho kolena, který ho srazí k zemi.
Pokud však náhodou tohoto výsledku nedosáhnete, protože váš úder dopadl na soupeřovu holeň místo na jeho koleno, stále budete mít z celé situace to nejlepší. Zjistí-li váš protivník, že jste se dostali pod jeho ochranu, stáhne pravou nohu a připraví se vám zasadit ránu zezadu do obličeje. Vy však tento pokus zmaříte tím, že se budete držet příliš blízko u něj, abyste to mohli připustit, a bodem ho sejmete hrotem hole.
Tento trik, stejně jako předchozí, doporučuji čtenářům, ať už jde o dámu nebo pána, neboť oba jsou velmi snadné a velmi účinné. Nejobtížnější částí triku je naučit se, jak přimět protivníka, aby svůj útok vedl tak, jak si přejete. To se však s trochou cviku stane velmi jednoduchým.

Č. 8. – Jeden z nejbezpečnějších plánů obrany pro vysokého muže, který si příliš nevěří. Rychlost a znalost obrany holí, když se postaví proti nižšímu a zdatnějšímu soupeři

Vysoký, pomalu se pohybující muž, na kterého útočí rychlý a nízký protivník, je v obrovské nevýhodě, protože nízký muž provádí své útoky bleskovou rychlostí v nečekaných prostorech, a tak snižuje případnou výhodu, kterou může mít druhý muž svou velikostí a rozsahem. Za těchto okolností by bylo vhodné, aby se vysoký muž pokusil přimět svého protivníka k úderu, na který bude plně připraven.
Toho nejlépe dosáhne tak, že zaujme zadní postoj, postaví se s levou nohou vpřed, levou paží nataženou a pravou paží nad hlavou, jak bylo popsáno dříve. Poté hodí levou paži dopředu jako návnadu. V devadesáti devíti případech ze sta se ukáže, že návnada je neodolatelná. Sotva však malý muž začne pohybovat svou holí s úmyslem přenést ji přes paži vysokého muže, ten musí skočit do linie útoku prvního, aby přerušil sílu jeho úderu při dopadu, pak se zmocní hole druhého a vysoký muž může tohoto protivníka udeřit do hlavy.
Samozřejmě se rozumí, že pokud má dlouhán v ruce pouze slabou hůl nebo deštník, které by mu posloužily pouze k provedení nezbytné finty k získání cesty k soupeři, přímo by získal výhodu znázorněnou na fotografii č. 2, použil by pěst, aby protivníka udeřil do obličeje nebo přes srdce, a tím ho zneškodnil.

č. 9. – Jak se bránit holí proti nejnebezpečnějšímu kopu zkušeného savatera

Student umění sebeobrany s holí by si mohl myslet, že sotva stojí za to studovat nějaký zvláštní způsob obrany, který by ho mohl pojistit proti útoku savatera neboli footboxera. Dalo by se předpokládat, že nebude velký problém ubránit se vysokému kopu, pokud budete mít v ruce pevnou hůl. Kdo však viděl savatery při práci, uvědomuje si jejich mimořádnou rychlost kopů, jež zasazují na těla svých soupeřů, a pochopí, že vědeckému kopu se lze s jistotou bránit pouze vědeckou metodou obrany.
Zaujmete pozici zadní ochrany, s levou paží nataženou tak, abyste odvrátili případný kop na malou část zad, bok nebo levý bok, a holí opisujete kruhové řezy ve směru zleva doprava dolů. Váš protivník, stojící mimo dosah, se připravuje na úder, kterému se ve francouzském boxu neboli la savate říká “chassé” – to znamená, že ze své původní pozice s nataženou levou nohou a levou paží umístí pravou nohu za levou tak, aby se v případě příležitosti mohl přiblížit na vzdálenost kopu a zároveň udržel své tělo a hlavu mimo nebezpečí. Poté, když vidí příležitost, položí pravou patu pevně na zem a kopne nohou na vaše srdce.
V předtuše nebezpečí přenesete celou váhu těla z levé nohy na pravou, což vám v kritickém okamžiku umožní velmi rychle stáhnout nohu – abyste se vyhnuli kopnutí do holeně v případě odklonu útoku – a zároveň vám to pomůže vyvést tělo z nebezpečí. Poté přitisknete hůl na protivníkův kotník tak silně, abyste jej zlomili.
Pokud se chcete bránit proti kopům níže na těle, použijete úplně stejný způsob obrany, ale protože při opisování kruhových seků není nutné držet ruku tak vysoko, je obrana mnohem snazší. Mimochodem, předměty opisování kruhových řezů na rozdíl od přímého řezu spočívají v tom, že v druhém případě máte velkou šanci minout kopajícího nohu, zatímco v prvním případě nemůžete selhat nejen při zasazení úderu, ale také při odražení a odvrácení kopu.

č. 10. Jeden z nejlepších způsobů, jak srazit muže při všeobecném souboji, když není prostor pro volné máchnutí holí

Když člověk zjistí, že je třeba se bránit v pouliční rvačce nebo podobně, nemusí mít prostor pro volné máchání holí. Jedním z nejlepších způsobů, jak za těchto okolností použít hůl jako zbraň, je vložit ji útočníkovi mezi nohama a prudkým přitlačením na vnitřní stranu jednoho z jeho stehen způsobit, že ztratí rovnováhu.
Chcete-li tento trik účinně provést na jediném útočníkovi, když není v davu, měli byste se postavit do přední ochranné pozice a provést úder na straně obličeje protivníka. Zatímco on zvedá ruku, aby si chránil obličej, vy uchopíte jeho zvednutou levou ruku, přikrčíte se a projdete mu holí mezi nohama, čímž vyvinete dostatečnou páku, abyste ho hodili na záda.
Další metodou je zaujmout zadní pozici ochrany, stát s levou nohou vpředu a pravou rukou nad hlavou, kterou musíte záměrně odhalit, abyste přiměli protivníka k úderu na ni. V okamžiku, kdy se vás pokusí udeřit do hlavy, musíte proklouznout pod jeho blokem a uchopit jeho pravé zápěstí. Nyní mu projděte holí mezi nohama a hoďte ho na záda.
K použití téhož triku v davu je třeba se pouze sklonit, dobře si zakrýt obličej paží a rukou a stále se „potápět“ s holí mezi nohama lidí a rozrušovat je napravo i nalevo.

Dokončení

Zdroj: Self-Defense with a Walking-Stick By E.W. Barton-Wright Vol.1

překlad Jarda Kolcun

Series Navigation<< Sebeobrana s vycházkovou holí dle Barton-Wrighta (část 2.)Bartitsu – Anglické pojetí Jujutsu >>

Autor

2 comments

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *