Sebeobrana s vycházkovou holí dle Barton-Wrighta (část 2.)

Přečteno: 139

Barton-Wrightovi jeho zásluhy nelze upřít: byl pravděpodobně prvním, kdo spojil východní a západní bojová umění vytvořením bartitsu, a jedním z prvních (ne-li prvním), kdo systematicky vyučoval japonská bojová umění v Evropě. Kromě toho tu byly četné přehlídky bojových umění, které organizoval za účelem propagace Bartitsu. Ty lze považovat za předchůdce moderních smíšených bojových umění (MMA) i showbyznysu s bojovými uměními. Byl to muž, který předběhl svou dobu, ale bohužel pro něj možná až příliš.
Přestože si Bartitsu v Londýně rychle získalo popularitu, někteří lidé ho nebrali vážně a snažili se jeho techniky zesměšnit. Například článek “Sebeobrana na kole” (Marcus Tindall), který vyšel rovněž v Pearson’s Magazine v roce 1901, Bartona-Wrighta a jeho výtvor jednoznačně zesměšňoval. I tak je to zajímavý článek, který nepřímo ukazuje, jak Bartitsu již tehdy upoutalo pozornost veřejnosti.
Nakonec byl úpadek Bartitsu stejně rychlý jako jeho vzestup. Barton-Wright byl nucen svou školu během několika let z finančních důvodů zavřít. Zanechal však po sobě velké dědictví.
Yukio Tani (1880-1950) Japonský jujutsuka a další instruktoři působící v Barton-Wrightově akademii založili poté své vlastní školy a velkou měrou přispěli k propagaci bojových umění ve Spojeném království. Jejich zásluhy přispěly ke zvýšení popularity jujutsu v Anglii, které se následně stalo základem pro rozvoj juda a japonských bojových umění v Evropě. Zejména ve Velké Británii tento boom vyvolal intenzivní výzkum japonských bojových umění, který vedl k vydání mnoha knih. Z nich zejména The Fighting Man of Japan (F. J. Norman, 1905) a The Fighting Spirit of Japan (Ernest John Harrison, 1912) jsou považovány za první knihy o japonských bojových uměních vydané v angličtině.
V roce 2000 se opět objevila literatura o Bartitsu, což vedlo k obnovení zájmu o toto téměř zapomenuté bojové umění. Skupina nadšenců založila mezinárodní sdružení s názvem Bartitsu Society, které se snažilo prozkoumat jeho historii a oživit jeho technické osnovy, čímž se Bartitsu opět dostalo do centra pozornosti. S ohledem na tuto skutečnost bych zde rád představil a přeložil i druhou část Barton-Wrightovy knihy “Sebeobrana s vycházkovou holí: Různé metody obrany s vycházkovou holí nebo deštníkem při útoku za nerovných podmínek”. Doufám, že se vám bude líbit krása a účinnost technik s holí.

Sebeobrana s vycházkovou holí: Různé způsoby obrany pomocí vycházkové hole nebo deštníku při napadení v nerovných podmínkách. (E.W. Barton-Wright) – část druhá

Č. 11 – Nejbezpečnější způsob, jak čelit útoku špičatou holí nebo dlouhou tyčí, když jste ozbrojeni pouze obyčejnou vycházkovou holí

První fotografie ukazuje nejnebezpečnější způsob útoku dlouhou holí a také nejlepší pozici, kterou je třeba zaujmout, abyste takovému útoku mohli bezpečně čelit.
Je zřejmé, že postava vpravo odhaluje své tělo, aby se pojistila, že na ni protivník zaútočí právě tam, a aby byla připravena s okamžitou obranou.
Jakmile se ho muž s horolezeckou holí (alpenstockem) pokusí bodnout, odvrátí úder tím, že se otočí bokem a provede kruhový sek směrem dolů, který zasáhne alpenstock a způsobí jeho mírné sklouznutí nahoru a do strany – záštita známá v šermířské hře jako “Septime envelopé”. V okamžiku, kdy je úder odvrácen, musí muž s holí uchopit levou rukou alpenstock, přikročit k němu a zasadit útočníkovi ránu do obličeje.

Č. 12. Účinný způsob, jak se bránit hákem, když na vás zaútočí muž ozbrojený obyčejnou rovnou holí

Hůl se zahnutou rukojetí, tvořící prostorný hák, je stěží tak účinná jako hůl s těžkou koulí na konci pro účely úderů, ale v rukou znalce umění boje s holí je i přesto nanejvýš užitečnou zbraní.
Když se chrání úder hákem, je poměrně snadné útočníka zaháknout tak, aby byl snadno vyveden z rovnováhy. S trochou cviku se snadno přesvědčíte, že jste muže pevně zahákovali za krk nebo nohu.
Předpokládejme například, že na muže s vycházkovou holí náhle zaútočí útočník ozbrojený obyčejnou rovnou holí. Zde je velmi pěkný způsob, jak útočníka svrhnout: V první řadě by měl muž s hákem držet ruku a hůl vysoko nahoře a na jedné straně, aby nehrozilo, že ho zasáhne do prstů.
Tím záměrně vystavuje svou hlavu útoku. Protože ví, že jeho protivník určitě udeří na jeho hlavu, je připraven k rychlému útoku. Útočník zasadí úder na hlavu, ale mine; než se však stihne vzpamatovat a dostat se opět do obranného postavení, druhý se náhle přikrčí a zahákne ho za nohu na vnější straně kotníku, čímž ho strhne k zemi a nohy mu roztáhne od sebe. Útočník je pak vydán na milost a nemilost napadenému muži, který si může vybrat jakoukoli část těla, na kterou chce zaútočit.

Č. 13. – Nejlepší způsob, jak zneškodnit muže, který se na vás pokouší vrhnout, a dostat se pod vaši ochranu, abyste mu zabránili v úderu hákem

První fotografie ukazuje nejlepší pozici, kterou je třeba zaujmout, abyste mohli čelit náhlému výpadu a zabránit útočníkovi, aby se zmocnil vaší hole.
Jako fintu uděláte levou rukou mírně výhružný pohyb, jako byste měli v úmyslu uchopit levou ruku útočníka, abyste ho mohli udeřit svou holí. Cílem této finty je pouze upoutat pozornost protivníka a přimět ho, aby se díval na vaši levou ruku, zatímco vy náhle vystřelíte pravou paži dopředu a zaháknete ho za krk v ohbí hole. Jakmile ho zaháknete, pokrčte kolena tak, abyste se na něj vrhnul celou váhu svého těla, a přitáhněte ho obličejem k zemi.
Jakmile ho stáhnete dostatečně hluboko, aby se nemohl rychle vrátit do rovnováhy, pusťte hůl a chyťte ho za ramena, jak je znázorněno na fotografii č. 4, přičemž dávejte pozor, abyste měli nohy daleko z dosahu jeho rukou, abyste mu nedali příležitost hodit vás dozadu. Pak ho prudkým trhnutím přitáhněte dopředu a současně do něj těsně skočte a udeřte ho kolenem do obličeje.
Při nácviku tohoto triku je třeba být velmi opatrný, protože sebemenší úder kolenem do obličeje stačí k tomu, abyste člověku zlomili nos a vyrazili i několik zubů.
Čtenář samozřejmě pochopí, že při jakémkoli způsobu sebeobrany je nutné umět udržovat správnou vzdálenost mezi sebou a útočníkem, aby bylo možné provést úder s účinkem a jistotou. Tuto znalost spolu s jistotou, odvahou a důvtipem, které jsou tak důležité, lze získat pouze praxí, ale jakmile ji jednou získáte, nikdy ji neztratíte.

Č. 14. – Jak používat vycházkovou hůl jako zbraň v davu

Jistě chápete, že v davu je zcela nemožné mávat holí kvůli nedostatku místa na lokty, a proto, abyste získali místo na lokty a volný prostor k úderu, postupujte takto: Držte hůl víceméně v jedné linii s boky a proveďte výpad doleva jako na druhé fotografii, přičemž konec hole držte v pravé ruce a nechte ji proklouznout levou, abyste ji mohli s jistotou vést. Výpadem na tělo nejbližšího muže po vaší levici ho zneškodníte a přimějete ho k překotnému ústupu. Přitom nedobrovolně vytlačí zpět ty, kteří jsou v jeho bezprostředním sousedství. Vy se poté otočíte na patách a bodem zasáhnete nejbližšího muže po své pravici, přičemž tentokrát držíte konec hole v levé ruce a bod vedete pravou rukou. Přímo po bodu, kterým jste ho přinutili, aby ve snaze uniknout zatlačil ostatní útočníky zpět, se otočíte o čtvrt otáčky na patě a dalším bodem zasáhnete muže za sebou.
Poté, když spatříte dalšího muže, který je blízko něj a má nohy mírně od sebe, provedete skok s holí mezi jeho nohy a rozhodíte ho. Udělejte krok vzad a nyní byste měli mít dostatečný prostor k tomu, abyste mohli švihat holí doprava a doleva přes obličeje a hlavy lidí, dokud se od vás nevzdálí.

Č. 15. – Velmi jednoduchý způsob, jak se bránit hákem proti boxerům

Pokud nosíte zahnutou hůl (tedy klasickou vycházkovou hůl), zde je velmi jednoduchý způsob, jak se chránit proti útoku neozbrojeného útočníka. Držte hůl za zády, jak je vidět na první fotografii, abyste se nevystavili riziku, že se hole protivník zmocní. Ohněte levou paži vnitřní stranou levé ruky směrem ven, abyste se ochránili před kopnutím do boku nebo úderem pěstí do obličeje či žeber.
Držte hůl za sebou, jak je vidět na první fotografii, abyste se vyhnuli riziku, že vám bude hůl uchopena. Pokrčte levou paži vnitřní stranou levé ruky směrem ven, abyste se chránili před kopnutím do kyčle nebo úderem pěstí do obličeje či žeber.
Nyní máte příležitost a dostatek času zaháknout protivníka holí za kotník, jak je vidět na druhé fotografii. Poté, co jste ho takto zahákli za nohu, roztáhněte jeho nohy od sebe a srazte ho k zemi, kdy můžete použít hůl, kde a jak se vám zlíbí.

Č. 16. – Jak překonat výhodu útočníka, který vás napadne silnou holí, když máte u sebe jen lehkou hůl

Hrozí-li vám útok útočníka, který je ozbrojen lepší holí, než je ta vaše, je moudré na něj zaútočit dříve, než si uvědomí, že vás má v nevýhodě.
Chcete-li tak učinit s nejlepším účinkem, měli byste vést úder pravou rukou na útočníkovu hlavu, čímž ho donutíte, aby se bránil vysoko. Ve stejném okamžiku byste měli jedním pohybem přeskočit z pozice znázorněné obrázkem vlevo na fotografii č. 2 do pozice znázorněné stejným obrázkem na fotografii č. 3 – velmi jednoduchý a snadný pohyb. Při provádění tohoto výskoku musíte dávat pozor, abyste měli hlavu skloněnou a na jedné straně.
Jakmile se dostanete do polohy znázorněné na fotografii č. 3, aniž byste se pokoušeli protivníka zvednout, abyste ho mohli odhodit, jednoduše šikovně udeřte kolenem do zadní části jeho kolena; to bude mít za následek vyražení jeho nohy zpod něj. Zatímco se soupeř otáčí na levé noze a snaží se získat rovnováhu, vložte do levé paže velkou sílu a hoďte ho na zátylek. Okamžitě natáhne obě ruce, aby se pokusil zastavit pád, a přitom upustí hůl.
Tímto způsobem dosáhnete svého cíle a odzbrojíte protivníka. Nyní mu můžete provést cokoliv, jak se vám zlíbí. Nejjistější je zasadit mu ránu přes kotník nebo těsně pod koleno.

Č. 17. – Jiný způsob, jak ozbrojeného lehkou holí odzbrojit a přemoci protivníka, který má u sebe lepší hůl

Předpokládejme opět, že když máte u sebe pouze lehkou hůl, napadne vás útočník ozbrojený silnější a použitelnější holí. Abyste ho připravili o jeho výhodu, okamžitě postupujete tak, jak bylo popsáno v minulém příkladu, a to tak, že zamíříte vysokou ránu na hlavu protivníka, čímž ho přimějete, aby se vysoko chránil.
Nyní se v jednom záběru pod jeho chráničem odrazíte do polohy znázorněné na fotografii č. 2. Přejedete levou rukou přes jeho pravé předloktí, položíte pravou ruku na jeho zápěstí a současně uchopíte své vlastní pravé zápěstí do levé ruky, čímž protivníkovu ruku pevně “uzamknete”. To vše provedete, aniž byste povolili sevření své vlastní hole, a aniž byste protivníkovu ruku jakkoli uchopili rukou – přesto je zámek tak silný, že i ten nejsilnější muž by se ve vašich rukou stal dítětem, když správně použijete páku, kterou můžete v této pozici získat.
Abyste páku použili správně, měli byste levou rukou přitlačit soupeřův loket k sobě a zároveň jeho pravou ruku tlačit dolů a od sebe, přičemž “zámek” vytvoří vaše levá ruka při držení pravého zápěstí.
Bolest a napětí způsobené tímto sevřením je tak nesnesitelné, že váš protivník padne na záda a bude jen velmi vděčný, že se tak vyhne nebezpečí zlomené ruky. Pak je vám vydán na milost a nemilost a vy můžete použít hůl nebo nohu, podle okolností.
Tento a předchozí způsob sebeobrany holí lze s naprostou jistotou úspěchu praktikovat na šermíři ozbrojeném mečem nebo dýkou. Osobně jsem jeden nebo druhý z těchto příkladů opakovaně zkoušel proti dobrým šermířům a nikdy se mi nepodařilo trik úspěšně provést. Váš úspěch či neúspěch bude samozřejmě do jisté míry záviset na rychlosti, razanci a síle, s jakou útok provedete.

Č. 18. – Jeden z nejlepších způsobů, jak čelit přímému útoku na hlavu velmi těžkou holí, když jste ozbrojeni obyčejnou holí

První fotografie ukazuje muže ozbrojeného těžkou holí při útoku na hlavu muže ozbrojeného vycházkovou holí. Ten stojí v pozici obouručního strážce; všimněte si, že při držení zbraně pokládá ruce tak, že hřbet levé ruky je na straně nejbližší jeho obličeji a hřbet pravé ruky na straně nejvzdálenější od obličeje; jinými slovy, pozice jeho rukou jsou obrácené.
Jakmile útočník zasadí úder, muž s holí si pravou rukou zasune hůl, až se ruce setkají, a pak hůl otočí, aniž by jakkoli změnil její držení, takže jeho pravá ruka přejde přes levou. V této poloze se zkříženými zápěstími drží hůl nad hlavou, aby přijal úder protivníka směrem dolů.
Přímo chrání úder, a tak zlomí jeho sílu, pustí hůl levou rukou a touto rukou uchopí útočníkovu hůl. Ponechávaje si hůl v pravé ruce, může pak napadený muž silným úderem zlomit protivníkovo zápěstí, jak je vidět na fotografii č. 3. Další metodou je nechat úder dopadnout přes útočníkovu čéšku, jak je vidět na fotografii č. 4. V případě, že se útočník pokusí o úder, může být úder veden přes jeho koleno.
Ještě jiným způsobem je, že napadený muž pokračuje v používání své vlastní zbraně oběma rukama a zasadí protivníkovi silný úder přes obličej, jak ukazuje poslední fotografie.

č. 19. – Velmi užitečný způsob, jak zneškodnit muže vyššího než vy, když proti němu stojíte v nerovných podmínkách

Jakmile máte čas zachytit protivníkův pohled a odhadnout vzdálenost úderu, musíte odhalit svou hlavu, a to buď mírným snížením záštity, nebo tím, že budete držet ruku a hůl dobře na jedné straně, abyste vybídli k útoku na svou hlavu. Musíte se spoléhat na svou vlastní rychlost, abyste si při úderu ochránili hlavu.
Jakmile váš protivník uvidí otvor, povede útok na vaši hlavu. Vy se chráníte tím, že úder přijímáte na svou hůl, jak je vidět na první fotografii. Pak se bez ztráty času vrhněte do další pozice a bodem udeřte útočníka do srdce.

Č. 20. – Příklad velmi pěkné ochrany a protiúderu, když útočník směřuje úder holí na vaši hlavu

Když se vás útočník pokusí udeřit holí do hlavy, můžete úder holí přijmout tak, že natočíte ruku vpravo přes obličej a pevně ji držíte na levé straně hlavy hřbetem ruky ven, čelem k protivníkovi. Vaše hůl by měla směřovat mírně dolů, abyste zabránili tomu, že soupeřova hůl sklouzne po úderu po vaší a zasáhne vás do prstů. Ve chvíli, kdy tak útočník učiní, vykročte pravou nohou mírně k soupeřově pravé straně a opište mu přes obličej kruhový řez zprava doleva dozadu, který by měl být dostatečný k tomu, aby vás již dále neobtěžoval.

Č. 21. – Příklad obouručního bloku v kombinaci s útokem z jakékoliv ruky

Na tomto příkladu je vidět, jak muž vlevo na fotografii zaujímá obouruční blok, ale útočník odmítá přijmout výzvu na jeho tělo, ačkoli je odkryté – místo toho míří úder na levé zápěstí, případně na levou stranu hlavy. Na to muž s obouručním blokem, aby se vyhnul úderu do prstů, pustí levý konec hole a levou rukou švihne za sebe – pohyb, který automaticky propůjčuje počáteční pohyb pro úder pravou rukou. Ten zasadí přes zápěstí protivníka, které tak zlomí, právě když je útočník v úderu.

Č. 22. – Další příklad obouručního chrániče v kombinaci s útokem z jakékoliv ruky

V tomto příkladu obránce stejně jako v č. 11 vybízí k útoku na své tělo tím, že přehnaně chrání hlavu a odhaluje tak své tělo. Jeho protivník se okamžitě pokusí využít otevření úderem na odkryté tělo, když v tom druhý útočník jednoduše přitáhne levou nohu k pravé, a tak se stáhne z dosahu svého protivníka. Poté uvolněním sevření hole silně levou rukou dolů na hlavu útočníka, jak je vidět na nejspodnější fotografii.

Závěrečná poznámka

S ohledem na krátký popis technik s holí a triky popsané v tomto a předchozím čísle Pearsonova magazínu mohu konstatovat, že umění sebeobrany s holí je zvláště vhodné pro podmínky, kdy je člověk napaden více než jednou osobou. Mohou si ho snadno osvojit jak muži, tak ženy, a jakmile si ho jednou osvojíte, umožní vám naprosto bezpečně se bránit proti noži, boxu, savate atd. Nebezpečnější metody útoku nebyly předvedeny. Kromě toho, že je toto nové umění sebeobrany s holí velmi užitečné a praktické, lze jej doporučit jako velmi zajímavé a přínosné cvičení.

Předchozí část

KONEC

Zdroj: Self-Defense with a Walking-Stick By E.W. Barton-Wright Vol.2

překlad Jarda Kolcun

Series Navigation<< “Bartitsu” – nové umění sebeobrany dle Barton-Wrighta (část 1.)Sebeobrana s vycházkovou holí dle Barton-Wrighta (část 1.) >>

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *