Šikana dětí – komplot velké šestky 2

Přečteno: 2531

V předchozích dílech jsme si definovali šikanu, pět základních vývojových stádií šikany a načrtli i základní rozdíly mezi šikanou dětí a náctiletých a načali i téma, které Dr. Kolář je souhrnně nazývá „komplot velké šestky“. V tomto díle je dokončíme.

 

4. Někteří rodiče agresorů chrání své děti za každou cenu

Velký počet rodičů neunese pravdu o svých potomcích, že by jejich „hodný syn/dcera“ mohl jednat jako bezcitný brutální tyran a zapříčinit zranění či dokonce smrt svého spolužáka. Většinou využívají svého vlivu a jiných prostředků, aby vyšetřování zdiskreditovali či zastavili. Pokud se podaří šikanu odhalit v počátečním stádiu, je zde velká šance, že rodiče pochopí a zjednají nápravu (viz případ v předchozím díle o rozdílech mezi šikanou dětí a náctiletých). Pokud se však šikana posune do pokročilejších stádií, rodiče se brání například následujícími tvrzeními:

  1. On(a) se jen bránil(a). To oni jsou ti zlí.“
  2. Svět je zlý, musí se naučit přežít.“
  3. „Ale vždyť to jsou jen neškodné klukoviny.“
  4. „Když se neumí bránit, tak si to zaslouží. I v přírodě přežívají jen nejsilnější mláďata“

Škola pak musí vykonat opatření bez rodičů, což není úplně ideální řešení. Dojde tak k vyloučení agresorů ze školy, ale prvotní příčina se tím nevyřešila. Časem se z původní skupiny najde nový agresor, který zaujme uvolněné místo.

5. Někteří rodiče obětí se obávají spolupracovat při vyšetřování

Vyšetřování případů šikany je někdy komplikována i žádostí rodičů obětí, aby se „radši nic nevyšetřovalo, protože se to jen rozmázne a syn/dcera na tom bude ještě hůře než teď.“ Tito rodiče většinou volí přechod dítěte do jiné školy. Opět se tak neřeší původní příčina vzniku šikany. Pokud pak škola přesto chce šikanu řešit, musí se obejít bez hlavního svědka. Bez odborníka je vyšetřování fakticky nemožné. Je zde důležité zmínit jeden důležitý fakt pro podobně smýšlející rodiče – dosud se NIKDY nestalo, aby poté, co začalo vyšetřování (za dodržení správných postupů) , bylo oběti ublíženo, a to ani agresory, kteří vyhrožovali zmrzačením či dokonce zabitím. Dr. Kolář doporučuje v případě, že rodiče i přesto nejsou ochotní řešit šikanu, nechat nenápadně žáka přestoupit jinam a iniciovat vyšetřování ve spolupráci s odborníky.

6. Při některých typech pokročilých šikan pedagogové chrání vůdce agresorů a nevědomě brání vyšetřování
V případě, že šikana dosáhne pátého stádia šikany, dochází již k prorůstání šikany do oficiálních struktur školy. V tom okamžiku se může stát, že se pedagog brání vidět „toho hodného, pilného a snaživého žáka“ jako hlavního agresora, který by byl schopen někomu ublížit. Často tak přehlíží jasné projevy a signály a ztěžuje tak i postup vyšetřování. Častou chybou pak je, že se takový pedagog s důvěrou na podobného žáka obrátí a o všem jej informuje s tím, že jde zcela jistě jen o omyl. A aby toho ještě nebylo dost, takového žáka poté požádá, aby mu pomohl s „nalezením pravdy“.
Příště si popíšeme typické znaky agresora

Zdroj:

Bolest šikanování, Dr.Michal Kolář

Metodika FAST Defense (Antibully a CATS programy)

Zkušenosti z vedení dětského oddílu Jujutsu 

Jarda Kolcun