Reportáž z instruktorského semináře Kapap Combatives v Izraeli

Přečteno: 2802

V době od 4. 12. do 8. 12. 2012 proběhl v Izraeli první certifikovaný kurz instruktorů systému KAPAP COMBATIVES Level 1. Kurz organizovala skupina lektorů systému, jmenovitě Chaim Peer, Avi Nardia, Chaim Bachar, Eyal Goldshtein a Amit Himelstein. Co jméno, to pojem v oblasti izraelských bojových systémů a v oblasti bojových umění vůbec.

Účastníci kurzu našli svůj dočasný domov v Dojo Israel Bachar Karate Organization ve čtvrti Petah Tikva na okraji Tel Avivu. Jednalo se o domov doslova a do písmene, protože v Dojo účastníci žili po dobu celého kurzu (díky velkorysosti Chaim Bachara – majitele a vedoucího trenéra klubu). Byla to ohromná zkušenost, která sblížila frekventanty kurzu s lektory a navíc ušetřila frekventantům značné výdaje, protože ubytování v Tel Avivu není pro našince z nejlevnějších. I přes občasné neúmyslné pokusy vydobýt z boileru teplou vodu i za cenu výbuchu kotle (za to se Chaimovi tímto velmi omlouváme 🙂 jsme se v Dojo cítili skutečně jako doma.

Na tomto místě je třeba poděkovat Chaimovi Bacharovi (na fotce vlevo), jednomu z prvních nositelů černého pásu v kyokushin karate v Izraeli a žákovi legendárního Dennise Hanovera. Chaim vypadá na svůj věk (62 let) velmi mladě a na tatami se jeho šlachovitá postava měnila chvílemi v malé tornádo, což jsme poznali na vlastní kůži. Chaim byl nejen kvalifikovaným instruktorem, ale také naším průvodcem po městě, naší pečovatelkou, opravářem zmíněného boileru na teplou vodu, zkrátka naším tátou.

Velmi kvalitní bylo složení lektorů, kteří kurz vedli. Vedle již zmíněného Chaim Bachara, byl vedoucím lektorského kolektivu pplk. (ret.) Chaim Peer, dlouholetý příslušník izraelských speciálních sil, všestranný sportovní expert, šéftrenér sportovního klubu Multifight Ju Jitsu na Univerzitě v Tel Avivu a čelný představitel systému KAPAP COMBATIVES. Dále mezi lektory patřil mjr. (ret.) Avi Nardia, který je již známou osobností i v ČR, a jehož přičiněním jsme byli na kurz pozváni, dále instruktor KAPAP TACTICAL Eyal Goldshtein a mladý perspektivní „lev z Izraele“ Amit Himelstein.

Všichni zmínění lektoři mají za sebou kariéru v izraelských ozbrojených silách – IDF, a to na různých postech u elitních speciálních jednotek. Jsou to veteráni válečných střetnutí a jejich zkušenosti jsou neocenitelné. Oni nám je zcela otevřeně a nezištně předávali při tréninku. A to zejména prakticky, což bylo znát i na našich tělesných schránkách (tři účastníci kurzu dokončili kurz jen s vypětím všech sil, s vynaložením maximální vůle, protože jejich nalomená žebra byla tvrdě poznamenána proběhlým tréninkem 🙂

Mezi účastníky kurzu patřili „veteráni“ kurzů KAPAP COMBATIVES, které Avi s Chaim Peerem vedli v Argentině, instruktor armádních sil Diego a instruktor policejních sil Gabriel. Oba Argentinci měli velmi dobrou techniku a Gabrielovo nasazení (i přes bolestivé zranění žeber) bylo obdivuhodné. Dále se zúčastnili dva Portugalci – José, instruktor osobní ochrany a bodyguard a Nunu jeho přítel a profesní spolupracovník. Účast přijali i dva Američané, Che – bývaly NAVY SEAL a nyní pilot letecké společnosti DELTA a Omar-instruktor jednotek SWAT a střelecký instruktor. V kurzu se objevil i Japonec Kenji – profesí bodyguard, který rovněž dokončil kurz s velmi bolestivým zraněním žeber a Izraelka Kaelah, která kurz dokončila i přes jeho poměrně vysokou fyzickou náročnost. Nakonec dva účastníci z ČR – Vašek a Tomáš Ročeň, kteří se snažili rány jak přijímat, tak poctivě vracet a jako jedni z mála měli pouze podlitiny, ale žebra celá 🙂

Tréninky probíhaly v Dojo Chaim Bachar Karate Clubu v Petah Tikva a také v Dojo na Univerzitě v Tel Avivu, která je domovským přístavem pro Multifight Ju Jitsu Club Chaim Peera. Trénovalo se minimálně 6 až 7 hodin denně a dvakrát byl tzv. „dlouhý den“, kdy se končilo pozdě v noci a trénink toho dne obnášel cca 9 až 10 hodin.

Trénink byl impozantní. Střídaly se celky náročné fyzicky s celky výuky nových technik. Učila se správná technika, ale také nasazení, kdy účastníci museli prokázat svou „agresivitu a odolnost“. Trénink byl zaměřen na boj beze zbraně, techniku boje na zemi ve stylu brazilského jiu jitsu , techniku boje s nožem, techniky odebírání střelné zbraně (gun disarming) a techniky udržení si vlastní zbraně (gun retention) a další. Zřejmě nic nového pod sluncem, nicméně spojení všech technik odpovídalo základním principům systému KAPAP COMBATIVES, které vycházejí ze znalostí anatomie, biomechaniky a také psychologie, a taktiky získané v řadě válečných a ozbrojených konfliktů. A to je právě ohromným přínosem systému KAPAP COMBATIVES. Jako malý příklad je možno úvést, že před výukou boje s nožem byly účastníkům rozdány cvičné kordy a šermířské masky a dvě hodiny probíhal zjednodušený šermířský trénink. Kdo pochopil alespoň základy šermu (pohyb, distanc, kontakt, práce s kordem) měl mnohem jednodušší práci při tréninku s nožem. A tak to chodí v systému KAPAP COMBATIVES i v jiných oblastech výcviku.

Systém KAPAP COMBATIVES rovněž klade velký důraz na fyzickou a mentální odolnost cvičících. K tomu směřoval i nácvik úderových technik (bez chráničů, vedený na tělo s plnou intenzitou – naštěstí hlava a jiné citlivé orgány byly vynechány ze zásahových zón 🙂 a zejména trénink řízené agresivity a fyzické odolnosti.

Kurz byl zakončen po pěti dnech tréninku v sobotu 8. 12. ve 20 hodin, a to cca 5 minut po ukončení tříhodinového večerního tréninku boje na zemi, kdy nám sparingpartnery poskytl Chaim Peer ze svého Multifight Ju Jitsu Clubu. (Chaime díky moc :-). Pak už jen certifikáty a nakonec překvapení, kdy jsme byli pozváni na oslavu svátku Chanuka s tradičním místním pohoštěním (česky řečeno koblihy na veškerý možný způsob). Pak již jen zasloužená poslední noční večeře v Tel Avivu, pro některé zasloužené „jedno“ pivo a jelo se domů.

My jsme měli to štěstí, že jsme mohli přijet dva dny před oficiálním začátkem kurzu a vyzkoušet si tak trénink kyokushin karate v klubu Chaima Bachara a trénink v MMA Clubu, který vede Amit Himelstein v jednom z kibuců severně od Tel Avivu.

Kibuc byl ohromným zážitkem. Vidět na vlastní oči mladé chlapce, kteří přes den tvrdě manuálně pracují v kibucu, učí se ve školách a večer po práci intenzivně trénují v různých sportovních klubech, mezi které patřil i zmíněný klub MMA Amita Himelsteina, to je nesmírně silný zážitek pro našince, který doma spíše vídá mládež úplně jinak zaměřenou. Pokud se Izrael opírá o takové mladé lidi tvrdě zocelené prací a sportem, kteří navíc díky životu v kibucu mají v sobě zakódovaný systém morálních hodnot, pak nezbývá než závidět. Mladí chlapci z kibucu, kteří dovrší 18 let, pak zpravidla nastupují na povinnou tříletou vojenskou službu k elitním jednotkám. Kibuc není jen místo na mapě, kibuc je způsob života.

Měli jsme možnost se osobně seznámit s legendou izraelských bojových umění panem Dennisem Hanoverem v jeho Dojo v Tel Avivu. Jeho život by vydal na nejednu knihu. Dennis oslavil již 75 let svého života, ale stále stojí na tatami a trénuje. Jeho úspěchy v bojových uměních jsou známy, ale jen málokdo ví, jaký Denis ve skutečnosti je. Světoznámý a uznávaný trenér a guru bojových umění žije přímo ve svém dojo, v malé místnosti bezprostředně sousedící s tělocvičnou. Nemá auto ani přepychový domek a peníze, které díky svému umění a rozsáhlým kontaktům vydělává, investuje do sportu a především do mládeže. V jeho dojo denně trénují doslova stovky dětí a mladých lidí, kromě tréninku jim Dennis (nutno říci, že převážně svým osobním příkladem) vštěpuje zásady morálky a lidských hodnot. Vše přirozeným způsobem. Dennis se mimo jiné věnuje i péči o postižené děti, ale také dává ve svém dojo šanci delikventní mládeži, aby našla skutečný smysl života. Ne vždy se to daří, nicméně Dennis nikdy neustal v této činnosti. K jeho posledním projektům patří výstavba velkého sportovního centra v Negevské poušti. Centrum má podobu pěti olympijských kruhů a opět je určeno převážně mládeži. Umístění v poušti má svůj hluboký smysl, protože člověk, který dovede žít a přežít v poušti, je skutečným člověkem. To je Dennis Hanover. O Dennisu Hanoverovi se v příštím článků.

Poslední zmínka patří mladému talentovanému trenérovi bojových umění a zápasníkovi MMA Amitu Himelsteinovi. Amit je jedním z těch chlapců, kteří vyrostli v kibucu, během své vojenské služby sloužil u velmi prestižní jednotky a po všestranném studiu bojových umění, které ho zavedlo na několik let do Číny, se stal trenérem bojových umění a MMA. Amit denně ve svém voze objíždí Izrael doslova křížem krážem a vede tréninky mládeže.

To vše jsme mohli poznat díky Avimu Nardiovi, který nám umožnil zúčastnit se kurzu a sám osobně vedl většinu tréninků a který nám (a to i v ČR) již léta předává své zkušenosti. K jeho přátelům patří i nositel vysokého mistrovského stupně v Dennis Survival Jiu Jitsu Ran Steinberg. Ran je jedním z nejlepších žáků Dennise Hanovera, je známým instruktorem v řadě zemí mimo Izrael a v budoucnu bude jistě příležitost se zúčastnit jeho worshopu v Praze.

Šalom a ještě jednou díky všem…

Tomáš Ročeň

Instruktor Kapap Combatives – Level 1