Průvodce Jujutsu pro začátečníka

Přečteno: 2968

Tento článek byl napsán jako reakce na časté dotazy studentů, kteří s jujutsu teprve začínají a zvláště na začátku kladou hodně dotazů ohledně jujutsu. A protože si myslíme, že odpovědi níže uveřejněné, by mohly jednak zajímat i ostatní a druhák i být znovu použitelné pro další nováčky, rozhodli jsme se je dát do jednoho článku a všechny zodpovědět. Berte to tedy jako jakýsi úvodní průvodce začátečníka ve světě bojového umění jujutsu. Prosím mějte na paměti, že odpovědi níže jsou pro dospěláckou variantu jujutsu a zvláště výuka se zbraní se dětí týká až po dosažení věku minimálně 15 let.

 

Co je to jujutsu?

Jujutsu je japonské bojové umění samurajů. Původní forma tohoto umění boje se používala v případě, že samuraj přišel v boji o zbraň a musel se bránit holýma rukama. A vzhledem k tomu, že oba byli v brnění, údery a kopy neměly příliš smysl, proto byla většina technik zaměřená na techniky hodů, strhů, podmetů a následně škrcení a páčení. Až v mnohem pozdější době se do systému přidaly i údery a kopy, aby se studenti dokázali ubránit proti útočníkům, kteří měli zkušenosti například s boxem. V současné době rozeznáváme v zásadě tři základní formy jujutsu. První forma je sebeobranná a jak již název napovídá, nejde tu o hezky vypadající techniky, ale o naučení se ubránit za jakýchkoliv podmínek. Proto se studenti učí bránit proti více útočníkům, ve stoje, kleku, lehu či sedu, beze zbraně či se zbraní, ale také se učí rozeznat blížící se konflikt a včas mu předejít. Druhá forma je sportovní. Zde se klade velký důraz na kondici, techniky jsou omezené pravidly. Cílem je připravit se na soutěž a samozřejmě ji vyhrát. Poslední forma je tradiční. Jde o cvičení technik samurajů v nezměněné podobě. Techniky většinou již nejsou aplikovatelné na ulici a studenti se učí o historii, filozofii té které školy. Cílem tedy není naučit se bránit, ale uchovat techniky samurajů pro budoucí generace. Jujutsu na začátku dvacátého století Jigoro Kano podstatně zjednodušil, vynechal všechny nebezpečné techniky a vytvořil sportovní variantu, kterou nazval (Kodokan) Judo. Jujutsu se v České republice cvičí již od roku 1923. V současné době můžete v jujutsu nalézt techniky hodů, strhů, podmetů, škrcení, páčení, ale i úderů a kopů. V rámci výuky se zbraní se vyučuje sebeobrana s pomocí kasru, teleskopického obušku, nože či v pokročilé fázi i střelné zbraně. Tento široký arzenál umožňuje studentovi rozlišit v důrazu své obrany od prosté vcelku bezbolestné kontroly protivníka po nevyhnutelnou likvidaci, čímž se dosti liší od jiných (i moderních) bojových systémů současnosti.

 

Je zde nějaký systém páskování?

Ano, systém páskování je převzatý z juda, jelikož původní systém rozeznával pouze studenta a mistra. Moderní systém páskování se ukázal jako vhodný prostředek pro motivaci studentů. Student začíná s bílým páskem, který symbolizuje začátek Cesty. Schválně jsem napsal Cesty s velkým « C », jelikož studium jujutsu (v jakékoliv formě) není jen o chození na trénink dvakrát týdně a zvládnutí techniky na daný stupeň. Je to skutečně o způsobu, filozofii života.

 

Učíte tu i se zbraněmi?

Ano, ze začátku se dospělí studenti učí s kasrem (děti tuto oblast ve výuce vůbec nemají). Často si totiž studenti pořídí kasr a domnívají se, že mají sebeobranu vyřešenou. V rámci jujutsu se učíme kam umístit kasr, jak si v případě napadení udělat místo a jak nalézt čas na rychlé vytažení a použití proti soupeři. Samozřejmě, že místo kasru se dá na velmi blízkou vzdálenost využít i propiska, klíče či různé vhodné přívěsky, nebo například speciálně upravený prsten. V další fázi se studenti učí zacházet s teleskopickým obuškem. Pokročilí studenti se poté učí s nožem a na závěr se střelnou zbraní. Účelem je naučit studenty zacházet s nesmrtícími zbraněmi jako je kasr, propiska, klíče, teleskopický obušek a až v pokročilé fází se zbraněmi, které mohou způsobit těžká až smrtelná zranění za použití minimálního nácviku (nůž, střelná zbraň).

 

Jak poznám dobrou školu jujutsu?

To je dobrá otázka. Nejdříve je potřeba si ujasnit, co od výuky očekávám. Chci se naučit bránit, nebo soutěžit a vyhrávat závody anebo si to chci cvičit jen proto, že mě zajímá japonská kultura, historie a filozofie? Toto jsou velice důležité otázky, ve kterých musíte mít jasno, než začnete hledat školu jujutsu. Pokud již tedy máte jasno, jakou formu chcete cvičit, pak doporučuji navštívit více škol, než se pro jednu rozhodnete. Budete tak mít možnost srovnání a hlavně zjistíte, jestli vám sedí instruktor, ostatní lidé, se kterými budete cvičit i samotný systém výuky. V drtivé většině případů je první trénink zdarma. Obecně platí několik důležitých pravidel pro jednotlivé formy:

 

Sebeobranná forma (seřazeno nikoliv dle důležitosti)

  • V čem všichni cvičí? Jelikož jde o výuku sebeobrany, bude podezřelé, pokud po celou dobu budou všichni cvičit například v kimonu (Gi). Ze začátku se však Gi doporučuje, protože se studenti musí naučit základy a Gi jsou nejvhodnější « montérky » pro tuto fázi výuky. Učí se techniky jen proti jednomu soupeři? Z denního tisku i z televize již víte, že drtivá většina napadení neprobíhá v duchu fair play. Často více útočníků napadne jednoho člověka, často jde o napadené ze zálohy a často se při napadení používá zbraň. Procvičuje se toto během tréninku? Funguje spolupráce s jinými ne-jujutsu školami sebeobrany? Je vcelku běžné, že se škola uzavře sama do sebe a učí techniky obrany proti boxerovi, karatistovi, či jinému typu útočníka bez toho, aby měla nějaké praktické zkušenosti s jinými typy bojových umění. Pak se může stát, že útok se bude diametrálně lišit od skutečnosti, což na ulici bude mít následně fatální důsledky. Vyučuje se slovní komunikace? Ne všechny konflikty je potřeba řešit fyzicky. Ba právě naopak, ve více jak osmi případů z deseti, je možné se konfliktu vyhnout správně zvolenou komunikací. Je teorie vyučovaná v rámci školy relevantní k sebeobraně a právním aspektům České republiky? I zde se stává, že se například začne vyučovat systém ze zahraničí, který učí řešení sebeobranných situací způsobem, který v místě svého vzniku není trestný, u nás byste za podobnou obranu mohli být souzeni za vraždu či nepřiměřenou obranu.

Sportovní forma

  • Jezdí se na závody? Pokud ano, jak často a kam?
  • Má škola již nějaké výsledky?
  • Je instruktor vítěz nějakých závodů? Pokud ano, jakých a před jakou dobou?

Tradiční forma

  • Přečtěte si prosím článek, který popisuje hlavní znaky podvodníka
  • Snaží se instruktor učit jak sebeobrannou, tak i tradiční formu současně? Dochází tak k vytvoření systému kočkopes, jelikož tradiční forma byla založena na zcela jiných útocích (meč, tyč, minimum úderů a kopů, apod.) a jiném průběhu konfliktu. Doba se však změnila. Je však důležité říci, že ani jedna z forem není lepší či horší než ta druhá. Právě proto je důležité si ujasnit, jakou formu chcete studovat, abyste nebylo překvapeni či dokonce zklamáni.

Jakou formu jujutsu vyučujete ve vaší škole?

My se specializujeme už osmým rokem na výuku sebeobranné formy. Instruktoři školy studují i jiné sebeobranné systémy, aby mohli případně upravit výuku a zajistit, že vyučované techniky a postupy budou přiměřené hrozícímu útoku. Jelikož jsme původně vyšli z tradiční formy, museli jsme kompletně předělat systém výuky, přidat specifické tréninkové postupy (úderový drily, útěkové drily, modelové situace, drily proti více útočníkům, atd.) tak, abychom připravili studenty na konfliktní situace. Proto je naše škola dosti odlišná od jiných jujutsu škol. Naše postupy konzultujeme s odborníky v oblasti sebeobrany a instruktory jiných škol tak, abychom drželi krok s dobou. Naším cílem (na rozdíl od tradiční formy) není uchovat původní aplikace technik, nýbrž naučit techniky, které fungují i za současných podmínek.

 

Jsou zde nějaká omezení? Věk? Zdraví? Cokoliv jiného?

Fakticky je jujutsu určeno všem věkovým kategoriím. Jak jsme uvedli výše, díky faktu, že jujutsu obsahuje široký arzenál technik, může si student vybrat jakou techniku zvolí, co do náročnosti provedení, ale i do dopadu na útočníka. Ideální věk je od 5–6 let pro děti a koncový věk je například v případě sebeobranné formy omezen celkovým zdravotním stavem. Pokud se cítíte dobře, pak určitě přijďte a zkuste. To se týká i v případě, že máte nadváhu či nejste úplně ve své kondici. Jujutsu není omezeno na vytrénované atlety, ba právě naopak. Je určeno pro běžné lidi, kteří se například v případě našich studentů chtějí naučit bránit. Pokud se budete o jujutsu více zajímat, zjistíte, že jujutsu sportovní formu cvičí i senioři a dokonce v něm i úspěšně závodí! Je však důležité poznamenat, že tito senioři se sportovní formě věnují dlouhodobě a proto mohou závodit i ve velmi pokročilém věku, jelikož v jujutsu existují i seniorské závody.

 

Za jak dlouho se to naučím?

Toto se nedá říci. A pokud vám bude někdo slibovat černý mistrovský pás do dvou let, pak vezměte nohy na ramena a utíkejte pryč. Záleží jak často budete cvičit, jaký máte talent od přírody, apod. Například cílem naší školy není co nejrychleji rozdat technické stupně, ale naučit lidi se bránit. Barevný pásek, i ten černý, vás při sebeobraně na ulici sám od sebe neubrání.

 

Dochází při tréninku ke zraněním?

V drtivé většině případe ne. Například u nás za dobu 8 let, co škola existuje, jsme měli jen vyvrknuté kotníky, případně naražená žebra. Je málo známým faktem, že bojová umění specializující se na výuku sebeobranné formy mají daleko méně zranění než je tomu například v případě fotbalu či hokeje. V bojových uměních je bezpečnost na prvním místě a proto ke zranění prakticky nedochází….pokud samozřejmě nepočítáte oděrky, modřiny, apod.

 

Mohu to cvičit, když jsem předtím nikdy nic nedělal?

Samozřejmě ano a většinou je to i výhodou, protože nemáte v sobě naučené jiné vzorce pohybu. Jujutsu je založeno na instinktivních, přirozených reakcích těla na konflikt. Proto, zvláště v posledních letech, zaznamenáváme takový zájem. Lidi přirozeně nebaví učit se sofistikované komplikované pohyby x-let, vše je založené na jednoduchosti a efektivitě.

 

Je tam i individuální přístup k začátečníkovi?

Ano, obzvláště k začátečníkovi, protože se musíte naučit základní věci a proto je individuální přístup nezbytnou podmínkou. Je to jako s postavením domu. Pokud není dobrý základ, pak se to projeví dříve nebo později v budoucnu. Navíc je jakousi tradicí školy, že počet studentů je omezen, jelikož nejde o kvantitu, nýbrž o kvalitu. Jinými slovy, nejsme příznivci spartakiádních akcí.

 

Vyučujete i něco jiného?

Ano, porádáme FAST Defense kurzy, kde se účastníci naučí řešit konflikty již na počátku a ve verbální rovině  a dále kondiční cvičení TacFit pro studenty bojových umění a sportů za využití tradičních cičebních pomůcek jako jsou lana, kettlebells, clubbells, gymnastické míče, cvičení s vlastní vahou, atd. atd. Jsme příznivci poctivého tréninku a ne navoněných fitcenter, kde můžete nalézt stroje, o kterých ani netušíte, na co jsou, natož jak na nich cvičit. Věříme, že cvičení s váhou vlastního těla, případně s několika jednoduchými pomůckami vám poskytne vše, co potřebujete ke svému rozvoji. A poslední průzkumy v této oblasti nám dávají plně za pravdu. Naším cílem je cvičení, které vám umožní být fit i ve velmi seniorském věku, proto klademe důraz na správné provedení a přiměřenou intenzitu. Ostatně přijďte a přesvědčte se sami 🙂

 

Kde tedy mohu cvičit?

V současné době se cvičí v Roztokách u Prahy v místním Sokole každé úterý (18:00-1900 a/nebo 19:00-20:00) a čtvrtek (17:0018:00 a/nebo 18:00-19:00).

 

Jarda Kolcun