Ohlédnutí za úspěšným rokem 2015

Přečteno: 1884

Blíží se opět konec roku a tak se sluší se ohlédnout, co se nám vše podařilo a kam jsme se posunuli. A věru letos to byl opět velice zajímavý rok. Mnoho věcí se nám skutečně podařilo a na mnoho věcí můžeme být právem hrdí 🙂 Navázali jsme kontakty s institucemi, které jsou ochotny pravidelně sponzorovat naše projekty a získali jsme i mnoho nových zkušeností a přátel, kteří nás podporují v našich aktivitách. Však pojďme se na tento zajimavý rok 2015 podívat podrobněji…

Dětský klub Jujutsu

Náš klub jujutsu v Roztokách má od svého založení v únoru roku 2012 neustále plno a nové členy přijímá jen výjimečně (fakticky se jedná hlavně o sourozence studentů, kteří u nás již studují).

V tomt roce nám další studenti úspěšně složili zkoušky na vyšší technický stupeň. Záznam všech zkoušek mohou rodiče nalézt v zabezpečené členské sekci našeho webu. A co mne také velmi těší, je stále větší zájem dívek, které filozofie a způsob výuky v našem klubu oslovuje.

V klubu tak kromě, řekněme standardní, výuky jujutsu vyučujeme i zásady prevence konfliktu a šikany obecně. Klademe také velký důraz na skutečně všestranný fyzický rozvoj našich mladých jujutsu bojovníků. Letos jsme pro ně připravili několik speciálních opičích drah dle principů systému MovNat, které dokonale prověřují jejich pohybové dovednosti (rychlost, sílu, obratnost i vytrvalost). Opičí dráhy navíc umně kombinujeme s jujutsu průpravnými drily tak, aby naši studenti viděli, jak vše spolu vlastně souvisí. A věřím, že i to je důvod, proč máme tak stabilní členskou základnu, jelikož za ty čtyři roky fungování máme prakticky nulový počet studentů, kteří od nás odešli.

 

Závěr roku opět patřil vánoční besídce, která je pokaždé věnovaná nějakému tématu ze světa bojových umění tak, abychom dětem ukázali, že bojová umění nejsou jen lámání cihel, agresivita a násilí. A tak v předchozích letech jsme pro ně uspořádali interaktivní přednášky na témata, jako jsou „Evoluce zbraní“, „Křížem krážem rozmanitým světem bojových umění“, „Filmoví hrdinové bojových umění“, atd.

Tentokrát jsme večer věnovali tématu „Bojová věda“. S vynikajícím popularizátorem vědy Dr. Michaelem Londesborough jsme dětem ukázali, jak je svět bojových umění, respektive principy zde využívané, úzce spjat se světem přírodních věd. Vysvětlili jsme dětem proč používat ve verbální sebeobraně spíše hluboký a hlasitý hlas (než vysoký či tichý) a dokonce jsme i vizualizovali rozdíl mezi zvukem nízké a vysoké frekvence. Vysvětlili jsme dětem nové možnosti komunikace, které právě díky moderním technologiím umožňují předávat daleko komplexnější zprávu, než za doby Spartských bojovníků, kdy se například k varování ostatních používal oheň a/nebo dým. Vysvětlili jsme dětem, jak je důležitá rovnováha i těžiště nejen při provádění technik hodů, ale i ve vědě. Procházeli a vysvětlovali jsme s Michaelem vybrané principy jujutsu (ale fakticky se jednalo o univerzální principy bojových umění) jak z pohledu boje, tak i vědy a výsledkem byly nadšené děti, které měly možnost vidět svět bojových umění opět z daleko širšího pohledu. Ba co více, jsem přesvědčen, že se nám i podařilo je nadchnout pro další studium přírodních věd, jako je fyzika, či chemie, tedy předmětů, které ve škole nepatří zrovna k nejoblíbenějším. Krátce řečeno, besídku jsme si užili jak my, tak i děti, takže mise splněna 🙂 Fotky z besídky naleznete v naší fotogalerii.

FAST Defense Global

I letos se nám podařilo realizovat cyklus více, jak dvaceti seminářů na Základní škole v Roztokách, v rámci kterých jsme proškolili i kompletní druhý stupeň. A jelikož jsme získali granty i na příští rok, máme dohodnuté se školou, že budeme semináře realizovat na pravidelné bázi tak, abychom zabezpečili, že si děti budou vše pamatovat a my jsme tak mohli zvyšovat náročnost i intenzitu konfliktních scénářů.

Těší mě také, že i samotná organizace FDG prošla letos velkými změnami, které zcela jistě povedou k ještě lepší kvalitě předávaných informací. Osobně mě také těší, že i v České republice se hlásí stále více zájemců, kteří mají zájem tento systém učit. Proto budu na jaře organizovat cyklus přípravných seminářů na mezinárodní certifikaci, která velmi pravděpodobně proběhne ve druhé polovině roku a bude se konat zde v České republice. Zájemci tak budou mít šanci nejen poznat jiné kolegy „sheepdogs“ z celé Evropy, ale budou moci si vyzkoušet i konfliktní scénáře se štěkači ve francouzštině, angličtině i němčině. Vím z vlastní zkušenosti, že se jedná o velmi zajímavou zkušenost, kterou mohu jen doporučit.

TacFit a praktický pohyb

I letos se v oblasti tohoto unikátního systému zocelování člověka událo docela dost věcí. Další kandidáti na české TacFit legionáře se letos pečlivě připravovali na certifikaci a já jsem moc rád, že jim v tom mohu osobně pomoci získanými zkušenostmi i znalostmi. Jsem rád, že jim jde především o kvalitní přípravu a pochopení systému, než ono „certifikační lejstro“. Díky tomu věřím, že si česká Legie udrží vysoký standard.

Osobně tak v současné době již prakticky necvičím nic jiného, než právě TacFit, protože je tu toho ještě skutečně hodně k objevování. A netýká se to technik samotných, které jsou v rámci tohoto systému spíše jen nástroji. Pozoruji na sobě, jak má fyzická i psychická kondice jde systematicky nahoru.

A právě díky TacFitu (TF) jsem se začal zajímat i po prapůvod fyzického pohybu, což mne logicky přivedlo k MovNatu (MN) a certifikaci v Norimberku. Osobně jsem přesvědčen, že právě TF i MN se mohou v mnohém perfektně doplňovat, protože sdílejí velice podobné principy a cíle a výsledkem tak je všestranná a prakticky využitelná fyzická kondice.

Ostatně příští rok si tento koncept budou moci vyzkoušet zájemci z jednoho klubu bojových umění, kde bych měl TacFit představit v rámci uceleného cyklu seminářů – systému zvyšování fyzické i psychické odolnosti. Jsem moc rád, že se TF sice pomalu, ale za to jistě dostává do klubů bojových umění jako systém zvyšování fyzické i psychické kondice.

Zatím mám zkušenost, že pokud je TF správně vysvětlen se všemi svými principy, pak zájemci již u tohoto systému zůstávají. Asi právě proto je tak velký zájem o soukromé lekce

Právě díky studiu MN, a následně i základnímu seznámení se systémem Ido Portala, začínám chápat, jak moc nám uniká pointa v případech, kdy věříme, že cvičíme všestranný pohybový systém s praktickou aplikací. V drtivé většině případů je to však pouhá iluze podobně jako v případě výuky sebeobrany, ale to je na jiné povídání.

Příští rok tak bude ve znamení nejen další propagace systému, který u nás dosud nemá konkurenci (TF) ve svém přístupu k pohybu, ale i v dalším studiu kořenů pohybu tak, abychom lépe chápali, JAK a hlavně PROČ se hýbat. Už teď vím, že lepší kondice či estetická stránka pohybu jsou pouze příjemné bonusy.

Jungle BJJ Roztoky – klub brazilského jiu jitsu

Letošní rok byl zajímavý a úspěšný i v tom, že se nám podařilo dohodnout s Fernandem de Araujo a v Roztokách jsme založili Jungle BJJ klub, který vedou vynikající Fernandovi studenti Jirka Bartoš a Kryštof Šámal. Výuka je vedená v pohodovém duchu, takže si ji skvěle užívají všichni 🙂 A příští rok chystáme další větší nábor, abychom přiblížili tento krásný bojový sport i dalším zájemcům z Roztok a okolí. A pokud se zadaří, pak nás bude pravidelně trénovat i Fernando 🙂

Equilibrium Education, zájmový spolek

Minulý rok jsme založili zájmový spolek, který má za cíl (nejen) u dětí rozvíjet zájem jak o fyzický pohyb, tak o přírodní vědy. S tímto cílem se nám podařilo získat řadu finančních dotací na projekty, které jsme letos i úspěšně realizovali. Mezi nejúspěšnější bezpochyby patřil Roztocký Drsoň Junior, který proběhl v krásném prostředí Tichého údolí. Vynikající video sestřih vám ukáže, o čem to vlastně bylo. Osobně mne velmi potěšilo, jak velkou pomoc a podporu ze strany rodičů jsme měli během příprav i průběhu celé akce. A nejen proto se tato akce vydařila na jedničku s hvězdičkou. A že nejen rodičům, ale i městu Roztoky jde o podobné cíle, může svědčit i fakt, že se město Roztoky nabídlo s pomocí s organizací dalšího ročníku J A protože se půl denní akce vydařila, příští rok to bude akce třídenní, již v rámci příměstského tábora. Logická evoluce perfektní myšlenky 🙂

Bojovky.info

Během roku 2015 bylo publikováno více jak devadesát článků ze všech možných oblastí bojových umění, sebeobrany, ale i pohybu obecně. Kvalitu těchto článků potvrzuje i fakt, že jsou využívány při psaní bakalářských i diplomových prací a podle mých informací jsou čteny nejen v Čechách, ale i v tak dalekých zemích, jako je Afghánistán či Irák. Asi tuším, kdo jsou naši čtenáři a držím jim upřímně palce, aby se v pořádku vrátili zpět domů.

Mezi čtenářsky nejúspěšnější články v tomto roce se řadí například tyto:

Podívali jsme se také blíže na taková témata jako je:

A co nás čeká v roce 2016?

Již teď máme naplánované akce jako rozšířená verze Roztockého Drsoně (viz výše), další cyklus seminářů prevence šikany nejen v Roztokách, semináře TacFitu, s kuželkami, speciální semináře věnované rozvoji dětí, atd. Asi nemá cenu vše podrobněji rozepisovat. Sledujte naše stránky, případně stejnojmenné facebookové skupiny a vše se včas dozvíte 🙂

Z chystaných článků nás například čeká další bližší náhled do budování psychické odolnosti dle rad SEALů, ale podíváme se i na praktické rady SEALů, jak se chovat v neznámém prostředí. Můžete se také těšit na články o vlivu bojových umění na výchovu dětí, a proč je důležité se věnovat co nejvšestrannějšímu pohybu. A i zde platí, že se stačí přihlásit k odběru našeho Občasníku a zcela jistě nepropásnete ani jeden článek 🙂

Osobní dovětek

Osobně cítím, jak jsem se díky velmi intenzívnímu a systematickému studiu mezilidského konfliktu i pohybu obecně posunul vpřed mílovými kroky. Ostatně výše popsané výsledky hovoří za vše. Mám opravdové štěstí, že na své Cestě potkávám lidi, kteří jsou podobného myšlení a s nimiž mohu spolupracovat i se od nich učit.

A čím více například pronikám do problematiky komplexní sebeobrany, tím více se budu snažit naše malé studenty jujutsu přesvědčit, aby udělali všechno možné a NEdostali se v konfliktu do takové vzdálenosti, že již budou muset použít fyzické techniky sebeobrany. Člověk je tak nepředvídatelný tvor, že je zde opravdu velmi vysoké riziko zranění na obou stranách. A to za to riziko nestojí, zvláště když existují signály, které nás mohou skutečně včas varovat před nebezpečím. Ostatně o tom byly všechny ty články zaměřené na situační povědomí – oblast, která je u nás stále tak nedostatečně známá a v zahraničí standardně vyučovaná již více jak 30 let…

Studium pohybu mne uvádí do neustálého úžasu, jak je lidské tělo dokonalé. A líbí se mi i fakt, v jaké renesanční době to vlastně žijeme. A to platí nejen v oblasti pohybu, ale i ve výše zmiňované sebeobraně a studiu mezilidského konfliktu obecně. Podle Davea Grossmana jsme se za posledních 50 let dozvěděli o vědecké části sebeobrany více, než za předchozích 300 let….

V oblasti pohybu se objevuje stále více informací i opravdových propagátorů pohybu, kde ve skutečnosti nejde o to, kolik zvedneme, jak rychle uběhneme, či kolik opakování dané techniky provedeme. Místo toho se začínáme soustřeďovat na skutečnou pointu pohybu, na ono PROČ se vlastně máme hýbat. A najednou začnou jako vrstvy bláta odpadávat různé názory na kondici, stravu a vlastně celkový životní styl.

Na konci takového studia pak zůstává zdravý člověk, který ví, že jeho tělo je schopno se hýbat a být užitečné nejen svému vlastníkovi, ale v případě potřeby i lidem kolem. A o tom to je. Pomáhat a chránit druhé, kteří nemají takové štěstí. Jedině proto můžeme být na sebe opravdu hrdí. Jedině tak si na konci naší Cesty můžeme říci, že to za to stálo. Ostatně již za par dnů se v nově chystaném cyklu dozvíte, jak vzniká a co činí člověka opravdovým hrdinou…

Mějte se skvěle, užijte si klidné vánoce a ať vám ten příští rok přinese ještě více radosti a úsměvů, než tomu bylo letos. Koneckonců…to závisí jen a pouze na vás 🙂

Jarda Kolcun

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *