O vývojové kineziologii 1

Přečteno: 2121

O kineziologii, a zvláště o vývojové kineziologii, se v současnosti začíná zajímat mnoho lidí, kteří chtějí navrátit tělesnou výchovu a výuku zdravého pohybu obecně zpět do doby, kdy se děti nebály lézt po stromě, lítaly po lese či na prolézačce, a všelijak jinak si užívaly pohyb.

Současný stav je….ale to víte sami moc dobře, takže přeskočíme lamentování nad současným stavem a jdeme s tím něco dělat. Tento článek je určen všem, kteří trénují děti avšak s větším důrazem na trenéry úpolových disciplín (judo, zápas, brazilské jiu jitsu,….). Pokud totiž dokáží sladit své pohybové aktivity s poznatky vývojové kineziologie, pak zásadně pomohou dítěti se rozvíjet v souladu s jeho přirozeným biologickým vývojem.

Docent Pavel Kolář uvádí, že tu je mnoho tzv. nadšených amatérů, kteří chtějí upřímně pomoci, ale bez dostatečného odborného vzdělání v oblasti pohybového rozvoje dítěte, mohou napáchat více škody než užitku. I proto tu je tento článek od jednoho takového nadšeného amatéra, který se však snaží potřebné znalosti postupně získávat, pochopit potřebné souvislosti a srozumitelnou formou je dále předat ostatním.

Kde tedy vývojovou kineziologii primárně uplatnit například při výuce úpolových disciplín?

 • Postavit rozcvičku tak, aby naplňovala potřeby pohybového rozvoje dítěte úměrně jeho věku a zároveň v poměrovém zastoupení jednotlivých pohybových dovedností (síla, rychlost, vytrvalost a obratnost)
 • Zkontrolovat, že technická část úpolové disciplíny (včetně průpravných úpolových drilů) je v souladu a odpovídající věku dítěte
 • Upravit úpolové hry tak, aby splňovaly jednak požadavky na přirozený pohybový rozvoj dítěte a jednak i synergicky přispívaly k rozvoji technik v té které úpolové disciplíně.

Jako krok číslo jedna si proto nejdříve blíže vysvětleme pojem vývojová kineziologie. Kineziologie je doslova věda o pohybu, která zkoumá psycho-somato-motorické vztahy. Termín „vývojová“ odkazuje na tu část, která se týká rozvoje pohybu u dětí.

Takže jinými slovy řečeno jde o vědu, která vysvětluje, co by průměrné dítě mělo v tom kterém věku zvládat. Klíčové je tu slovo „průměrné“, protože rozvoj pohybu záleží na mnoho okolnostech, od genetické výbavy, až po prostředí, ve kterém vyrůstá. Obecně se dá říci, že čím více stimulující prostředí, ve kterém se dítě nachází, tím lépe se také rozvíjí. Berte proto prosím následující řádky velmi orientačně, jde skutečně o „průměrné dítě“, které však ve skutečnosti neexistuje tak, jako ani neexistuje ani „průměrný člověk“.

V rámci vývojové kineziologie rozeznáváme několik základních období věku dítěte.

Prenatální vývojové období

Prenatální vývoj začíná oplozením vajíčka. Proto je toto období soustředěno primárně na více či méně sportující matku, která může svou intenzitou sportování plod poškodit. Embryo je velice citlivé na změny a právě změny vyvolané matkou (tzv. sekundární změny) zde hrají dosti velkou roli. Jde například o mechanické vlivy (doskoky, skoky, apod.), nebo chemické (užívání jakýchkoliv drog, apod.). Dalším negativním vlivem může být i pobyt v prostředí, kde je nedostatek kyslíku.

Při běhu dochází k výrazným otřesům zvětšením dopadového vektoru síly na dolní polovinu těla, který může být až třikrát větší než při běžném kroku. To samé se týká i při jízdě na kole, či na koni, dlouhodobé jízdě v automobilu a obecně i při sezení, kde jsou kyčle dlouhodobě ve velké flexi.

Obecně má platit přiměřenost pohybu, kdy nedostatek pohybu je pro rostoucí plod stejně škodlivý jako jeho přílišná intenzita. Následující sporty proto dle odborníků nejsou pro těhotné ženy příliš vhodné – úpolové sporty (judo, zápas…), kontaktní sporty (fotbal, házená, basketbal), skoky, doskoky, vrhy a hody (atletika), horolezectví, sjezdové lyžování, saně boby i snowboarding, vzpěračské disciplíny a cvičení s prudkým zapojením břišní stěny.

Novorozenecké, kojenecké a batolecí období

Novorozenec se převážně snaží adaptovat na zcela nové životní prostředí, kdy se tzv. vodní prostředí náhle mění na prostředí vzdušné.

Kojenecký věk patří mezi nejdynamičtější etapu života. Jde o dobu od 28. dne po narození do jednoho roku života.

 • 0. – 3. měsíc – Dítě se nyní snaží natahovat a tím tak procvičovat extenzi (jelikož ještě donedávna bylo převážně ve flexi – embryonální poloha)
 • 3. – 6. měsíc – Hluboko uložené svaly zodpovědné za stabilizaci páteře se posilují tak, aby se dítě postupně otočilo ze zad na břicho. V další fázi se dítě snaží plazit.
 • 6. – 9. měsíc – Poté se již pokouší zvednout, posadit se a přesouvat se z místa na místo po čtyřech.
 • 9. – 12. měsíc – Odtud je již „krůček“ k prvním pokusům o dřep, stoj a první chůzi.

Nejčastější chybou v tomto věku je, že děti sedí v kočárku již v době, kdy se samo ještě neposadí a tím je jeho rozvíjející se páteř nepřiměřeně zatěžovaná.

Batolecí období – v tomto období (1. – 3. rok) narůstá podíl statické (stoj) i dynamické (chůze, apod.) rovnováhy a dítě se učí hospodařit s „vyprodukovanou“ sílou. Zdokonalují se také motorické dovednosti a například technika chůze se postupně zlepšuje tak, že je plynulejší a je pro ni potřeba méně úsilí. Z chůze dítě postupně zkouší přejít do běhu (na konci třetího roku), ale zkouší i chůzi pozpátku a do schodů (13. – 18. měsíc). Do tří let dítě postupně zvládá rovnováhu tak dobře, že je schopno stát na jedné noze a jeho klenba se díky aktivnímu zapojení chodidla postupně buduje a zpevňuje. Proto je velmi důležité, aby dítě v tomto věku nosilo botičky jen minimálně a raději místo bot nosilo například ponožky s protiskluzovou podrážkou. V tomto článku jsem psal o negativních dopadech nošení bot u takto malých dětí.

V tomto období dítě již zvládá jízdu na tříkolce, chůzi do schodů, šplhání po prolézačkách, seskoky ze schodu, krátký skok do dálky i krátkodobý stoj na jedné noze či kopnutí do míče preferovanou (nataženou) končetinou.

Dítě již také získává jemnou motoriku a tak dokáže otočit vypínačem, šroubovat víčko, stříhat dětskými nůžkami, rozepínat velké knoflíky či navlékat korálky. Z kreslení dítě již dokáže napodobit kruh dle předlohy.

Předškolní věk

Toto období (3. – 6. rok) je charakteristické velkým rozsahem kloubní pohyblivosti i zvýšeným povědomím o motorice a rovnováze. Začíná si lépe uvědomovat jemné finesy pohybu, takže i běh se stává plynulejším a lépe si kontroluje prostor kolem sebe. Chůze se dolaďuje kolem třetího až čtvrtého roku. Roste délka kroku a klesá tempo, česky řečeno již nemusí udělat 150 kroků, aby došlo z místa A do místa B, protože krok je delší. Nárůst rychlosti je daleko větší než u tří až čtyřletých dětí.

Zvyšuje se množství pohybu jak po stránce kvantitativní, tak aj kvalitativní. Zlepšuje se komplexní motorika (dítě například poskakuje a zároveň ručkama tleská), dynamické pohyby pravidelné i nepravidelné. Dokáže tak již rozlišovat mezi jednotlivými typy skoků, přískoků, poskoků a doskoků. Dítě tak zvládne již seskočit z větších výšek, skočit do dálky a později i do výšky. Například poskoky na jedné noze však ještě stále mohou dítěti dělat problémy a zlepší se tak do jednoho až dvou let (tedy do cca 8 let věku dítěte).

V průběhu čtvrtého až šestého roku dítě zvládá následující dovednosti hrubé motoriky:

 • Samostatná střídavá chůze ze schodů
 • Stoj na jedné noze trvající 3-5 vteřin
 • Skoky do dálky s prodlužující se vzdáleností
 • Přeskakování přes předměty
 • Výskoky
 • Skok do výšky
 • Lepší koordinace při kopnutí do míče/lapy
 • Rychlý běh spojený s vyhýbáním se překážkám
 • Chůze po přímce v délce 10 kroků
 • Střídavá chůze na balanční kladině
 • Umí již hodit míč na měřitelnou vzdálenost a několika způsoby (vrchem, spodem…) Znatelné zlepšení i při chytání hozeného míče.

V oblasti jemné motoriky dítě v tomto věku již zvládá:

 • Tzv. tripod úchop tužky a malování, kdy kresba odpovídá obsahu (jinými slovy, že už lze dobře poznat, co to vlastně je a souhlasí to s tím, co dítě tvrdí, že to je 😉
 • Použití jídelního příboru, pracovních potřeba i vlastních toaletních potřeb
 • Umí si již zapnout zip a zavázat boty
 • Začíná psát první tiskací písmena

V tomto věku je již možné začít s dětmi nějaké všestranné pohybové aktivity. A jak tedy pohybově na děti v tomto věku? Odborníci doporučují rychlé střídání rychlostních, obratnostních, dynamicky silových aktivit, běhu a turistiky, avšak vždy se složkou motivační – hrou. Nechat děti spontánně se zabavit v rámci kompenzace po například technickém tréninku. Osobně se proto domnívám, že úpolové hry jsou pro děti tohoto věku ideální právě proto, že splňují výše uvedená kritéria. Střídají se zde vcelku rychle využití jednotlivých dovedností obratnostního, rychlostního i silového charakteru.

Obecně platí, že v tomto věku by se děti stále ještě neměly specializovat na konkrétní sport či disciplínu a místo toho se rozvíjet všestranně. O potřebě a výhodách všestranného rozvoje dětí jsem psal již v tomto článku. U dětí, které velice brzo začnou se specializací, se po 6-8 letech tréninku následně projevuje tzv. burn-out syndrom, což je přeloženo do češtiny syndrom vyhoření. V praxi to pak znamená, že mnoho mladých sportovců končí, protože je daná sportovní aktivita přestane bavit. Tomu by šlo předejít tím, že specializace na konkrétní sport začne o mnoho později, až v nějakých 10-12 letech, kdy dítě již chápe potřebu pravidelného tréninku a je tedy jak fyzicky, tak mentálně dostatečně vyzrálé, aby si uvědomovalo cíle, ale i pro a proti takového tréninku.

Dokončení

ZDROJ: Dítě, sport a zdraví; Miroslav Kučera, Pavel Kolář, Ivan Dylevský et al.; první vydání, nakladatelství Galén; 2011, ISBN 978-80-7262-712-7

Jarda Kolcun