O symbolu TacFitu

Přečteno: 1884

Si Vic Pacem, Para Bellum

(Pokud si přeješ mír, připravuj se na válku)

Symbol TacFitu se skládá z kříže svatého Floriána, který je znakem chrabrosti, cti a odvahy. Tento symbol je i součástí znaku (amerických) hasičů, jelikož svatý Florián je patronem všech hasičů. Právě hasiči stáli u zrodu TacFitu a tímto symbolem vzdáváme hold jejich odvaze zachraňovat životy v nebezpečných situacích.

Florianův kříž symbolizuje ochranu před zraněním. Odvaha zachraňovat lidské životy se však vztahuje nejen na hasiče, ale na všechny, kteří při výkonu povolání zachraňují životy jiných. A když je potřeba, tak navzdory nebezpečí jdou tam, kde je jich potřeba, abychom my mohli žít život v bezpečí. Štít reprezentovaný Florianovým křížem nás brání proti všem, kteří by nám chtěli ublížit, a naopak pomáhá v boji těm, kteří jdou do nebezpečných situací.

 

Křídla netopýra po stranách Florianova kříže jsou na počet policejním, vojenským a jiným bezpečnostním sborům, které také velice silně ovlivnili podobu TacFit systému. Křídla symbolizují neviditelnost, rychlost, hbitost, přesnost a efektivitu OODA pravidla poručíka Johna Boyda – Observe, Orient, Decide a Act (Pozoruj, Zorientuj se, Rozhodni se a Jednej). A pak, když jsou povoláni do akce, jednají se smrtící přesností a okamžitou přizpůsobivostí, takže se můžeme rychleji zregenerovat, zorientovat v nové situaci a jednat daleko rychleji než naši případní nepřátelé.

Křídla netopýra tak označují, že větší a silnější nemusí nutně znamenat efektivnější. Pro konflikt samotný, ale i pro absolvování tohoto systému, je nutné být mrštný a rychlý, abyste se co nejdříve vyrovnali s tzv. „Murphyho nehodami“, rychleji než váš nepřítel. Je samozřejmě nezbytné, nikoliv však efektivní, se pohybovat v nebezpečných situacích (pokud jste členy ozbrojených/požárních sborů), ale je také nutné se z nich vrátit živý domů.

 

Uprostřed kříže jsou dvě zkřížené clubbells. Clubbells by se daly do češtiny přeložit jako kuželky, ale také jako kyje. A právě kyj je jedna z nejstarších zbraní, ale také i jeden z prvních cvičebních nářadí. Zkřížené clubbells symbolizují náš neustále probíhající trénink a připravenost. Dokonce i v časech míru, v bezpečí kolébky zdraví a domova, jsme připraveni na neočekávaný příchod konfliktu. Zůstáváme fit v duchu zásady: “Jsme fit pro krizovou odvetu“.

Clubbells jsou jakousi metaforou, která nám připomíná, že zatímco existuje mnoho cviků a systémů pro krásné tělo, my cvičíme každou minutu a vteřinu proto, abychom mohli jednou zachránit životy. Nikdo nechce samozřejmě bojovat, ale někdo si musí pamatovat, jak bojovat.“

Tyto tři symboly – Florianův kříž, netopýří křídla a zkřížené clubbells – reprezentují srdce, hlavu a tělo našich TacFit misí. Spolu znamenají naši připravenost ve jménu těch, které chráníme.

Jarda Kolcun

Instruktor Jujutsu

TacFit Field Instructor

FAST Defense Instructor

Series Navigation<< Vědecký důkaz o funkčnosti TacFitu…A čo je to také Tacfit? >>

Autor