Navy SEAL – principy myšlení 2

Přečteno: 2182

Jakmile ze svých úvah zcela odstraníte možnost porážky a upnete se pouze ke svému PROČ (tedy, proč to vše vlastně podstupujete), máte více než slušnou šanci vytrvat a zvítězit.

Mark Divine, ex NAVY SEAL

3. Princip – Vytvořte si vnitřní spouštěč, který vám umožní zvládnout nejtěžší situace

Co je to vlastně spouštěč? Jedná se o vnitřní obraz něčeho, co je pro vás velmi důležité. Pro některé to může být fotografie jejich dětí, přítelkyně, prarodičů, či domácího mazlíčka. Je jedno, co to je. Musí to však být něco, kvůli čemu budete ochotni podstoupit cokoliv. Samozřejmě se to může během života měnit a na tom není nic špatného. Mění se naše hodnoty a mění se tím i náš důvod proč žít.

Jakmile jste pak ve velmi (emočně) náročných situacích, případně v pokušení vše vzdát, pak „aktivujte spouštěč“. Dávejte si však pozor, abyste jej neaktivovali při každé náročnější situaci, pak takový spouštěč postupně ztratí svou unikátní hodnotu. Proto SEAL bojovníci radí si svůj spouštěč aktivovat pouze v těch nejnáročnějších situacích. Je to něco jako extra palivo pro vaše úsilí, bonusová energie, která vám umožní zvládnout cokoliv. Skutečně cokoliv, protože člověk je mnohem odolnější, než si o sobě myslí.

V knize SEAL Survival Guide: A Navy SEAL’s Secrets to Surviving Any Disaster bývalý SEAL Cade Courtley píše: “Když jsem procházel BUD/S kurzem, mým spouštěčem byla představa mne kráčejícího po pódiu při závěrečném NAVY SEAL ceremoniálu. Má rodina i mí přátele seděli mezi diváky a byli na mě neskutečně hrdí. Ale jakmile jsem se již jednou stal SEALem a získal zodpovědnost za své muže, když jsem je vedl do životně nebezpečných situací, mým spouštěčem byla představa všech mužů vracejících se z mise. Rozhodl jsem se udělat vše pro to, abych nikdy nemusel někomu z nich na pohřeb. A tato představa mě poháněla ve všem, co jsem dělal, abych své muže udržel naživu.“

Etos SEALu říká: „Nikdy se nevzdám. Vytrvám i v nepřízni osudu. Má vlast ode mne očekává, že budu fyzicky tvrdší a mentálně silnější než jsou mí nepřátelé. Pokaždé, pokud budu sražen dolů, vstanu. Využiju poslední kapky síly k ochraně mých parťáků a ke splnění mise. Nikdy z boje neustoupím.

Nalezněte i vy jednu jedinou věc, na které vám záleží nejvíce a použijte ji jako hybnou sílu při plnění vaší mise.

4. Princip – Systémy, postupy a disciplína rovná se volnost

Jednotky SEAL se snaží systematizovat maximum aktivit, od způsobů, jak dělat rozhodnutí ve zlomku vteřiny (k čemuž používají OODA smyčku) až po plánování misí (k čemuž používají tzv. „FITS cvičení[1]“). Mají také postupy na absolutně vše od komunikace v rámci týmu až po způsob nalezení a identifikace cíle.

Asi jste již zaznamenali, že vše je jednodušší, když máte již formulář či předem daný postup, jak něco zařídit (zvláště při jednání s úřady ;-). Není potřeba pak ještě dodávat další a další informace, protože vše, co druhá strana potřebuje, je soustředěno do jednoho formuláře. Někdo možná namítne, že na všechno nelze vytvořit formulář či definovat postup a bude mít zčásti pravdu. Nicméně právě NAVY SEAL ukazují, že na drtivé množství akcí předem definovaný postup je nejen možný, ale i výhodný. Proč? Protože jakmile je postup předem daný, všichni členové týmu vědí, jaká je jejich role a co mají kdy dělat. Neztrácí čas diskusí a vyjasňováním si postupů, což jim zároveň poskytne čas na případné dolaďování detailů či odchylek od původního „standardního“ postupu. Navíc jim znalost přesného postupu umožní nečekat na každý krok, který jim sdělí jejich velitel, protože již vědí, co bude následovat a dle toho jednají.

S tím souvisí i disciplína v soukromém životě. Možná jste si již všimli, že úspěšní lidé mají svůj denní řád, kdy pracují i kdy odpočívají a dostatečnou disciplínu a motivaci se tohoto řádu držet. Někteří vstávají velmi brzo ráno, aby stihli svůj ranní běh či meditaci. Jiní mají vyčleněný pevný čas, kdy se věnují svým koníčkům, díky čemuž si vyčistí hlavu a připraví se na řešení pracovních výzev. A právě díky tomu jsou tolik efektivní ve svých oblastech podobně, jako jsou NAVY SEAL úspěšní ve všem, do čeho se pustí.

Aby zde nedošlo k nedorozumění – není to o tom, abychom z člověka udělali robota tím, že mu naplánujeme každý krok, ale abychom z člověka udělali efektivního člověka v pracovním i soukromém životě, který navíc zbytečně neztrácí čas tím, co je již vymyšlené.

5. Princip – Tři součásti odolnosti

Zatímco v předchozí části jsme se zabývali základními postupy NAVY SEAL, jak překonat těžké situace, nyní se podíváme, jak vybudovat pevnou vůli. Začněme nejdříve přednáškou Dana Pinka, který na TED konferenci hovořil o Teorii motivace (video je s českými titulky). Ukazuje se, že peníze nejsou tím hlavním motivátorem a paradoxně jsou někdy dokonce odrazujícím faktorem. Vzpomínám si také na své vysokoškolské studium ekonomie, kde nám profesor vysvětloval, vztah mezi výplatou a naším časem stráveným v práci. Zpočátku asi budete ochotní pracovat více, pokud vám přidají peníze, ale v určitém okamžiku si řeknete, že raději budete doma s rodinou, či se budete věnovat svým koníčkům, než abyste dostali přidáno, ale za cenu další práce. Nu a Dan Pink během přednášky tehdy řekl, že máme tři hlavní motivátory – účel, samostatnost a možnost se neustále zlepšovat. A jak to souvisí s NAVY SEAL? Více, než si myslíte. I oni používají tři hlavní součásti, které stojí za jejich neskutečnou mentální odolností: účel, týmová práce a výzva. Pokud obě skupiny porovnáte, zcela jasně uvidíte podobnosti. Ve své knize Extreme Ownership: How US Navy SEALS Lead and Win Jocko Willink napsal: “Víra v misi je pevně spjatá se čtvrtým zákonem boje: Decentralizované velení (kapitola 8). Vůdce musí dostatečně jasně všem vysvětlit nejen CO mají každý dělat, ale i PROČ. Jenom tehdy pokud všichni na všech úrovních velení rozumí a věří v misi, mohou toto předat svým týmům, takže ti následně mohou vyřešit jakoukoliv výzvu, kterou jim nepřítel postaví do cesty….a zvítězit.“ Jinými slovy Willink říká, že pochopení onoho PROČ je základem pro mentální odolnost SEAL bojovníků a jejich schopnosti zvládnout jakékoliv výzvy.

SEALové se také již od začátku učí přetvořit jakoukoliv nepříjemnost v příležitost růst. V mysli SEALa je jakýkoliv problém roven výzvě, kterou má nyní příležitost vyřešit. Existuje zde rčení, které říká: “jediný pohodový den byl včera“ a „udělej to, co jiní nechtějí, udělej zítra to, co jiní nemohou.

Abyste se dále rozvíjeli, potřebujete výzvy. Koneckonců jak zábavný by život byl, kdybyste všeho snadno dosahovali? Pokud byste neměli žádné výzvy, kterým byste se měli postavit? Pamatujte si, že výzva = příležitost být lepší.

6. Princip – Pravidlo 40%

Každý NAVY SEAL vám řekne, že když vám tělo říká, že již nemůže, pak jste vyčerpali teprve 40% své celkové kapacity. Pokud to není náročný, tak do toho nejdu.

Představte si situaci, kdy cvičíte nějaký set cviků. V určitém okamžiku se dostanete do stavu, kdy si již asi řeknete „a konec, více už nemůžu.“ No….NAVY SEAL má pro tento bod speciální název: „40%“.

To znamená, že máte ještě 60% rezervu a jste tedy ještě dost dlouho od onoho „už fakt nemůžu“. Vždyť vy fakticky nejste ani v polovině….a kdybyste opravdu…ale opravdu chtěli, tak můžete cvičit i dále. Ve skutečnosti vaše skutečná schopnost něco zvládnout velice výrazně převyšuje vaši víru, co jste schopni zvládnout.

[1] FITS = Fit, Importance, Timing a Simplicity, kde Fit znamená – Odpovídá cíl mise zaměření týmu? Importance znamená – jak důležitý je cíl z celkového pohledu a jaký dopad to bude mít na mne, můj tým, mého nepřítele? Timing znamená – Je nyní správný čas zasáhnout cíl? Jsme připraveni? Jaká asi bude reakce mého nepřítele? Simplicity znamená – Je cíl mise jasný? Umíme dosáhnout našeho cíle, aniž bychom zhoršili naši pověst, budoucí kapacitu nebo soudržnost týmu?

Dokončení

Předchozí díl

Zdroj:
MANN, Dominic. 2017. NAVY SEAL Self Discipline – How to develop the mindset, Mental Toughness, and Self Discipline of a U.S. Navy SEAL; 1st kindle edition, s. 49, ASIN: B01NAF6OY9

Jarda Kolcun

Series Navigation<< Navy SEAL – principy myšlení 1Navy SEAL – principy myšlení 3 >>

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *