Jak se bránit před terorismem

Přečteno: 1623

Informace uvedené v této části jsou výtahem s materiálů vydaných Oddělením pro komunikaci s veřejností Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR. Tyto informace byly vydány po teroristickém útok na WTO 11. září 2001 v New Yourku. Vybrali jsme pro Vás zásady s oblasti osobní bezpečnosti a ochraně domova.

Uvedli jsme je zde, na základě vašich dotazů při výuce, pro rozšíření vašich vědomostí v oblasti ochrany vašeho zdraví, života a majetku. Přesto, že je následují text zpracován v návaznosti na hrozbu terorismu a má dát základní informace příslušníkům ozbrojených sil jak se bránit této hrozbě, je nožné aplikovat uvedené informace i do normálního života. I Vám se může stát, že se stanete zájmovou osobou nějaké skupiny nebo jednotlivce. Že Vám se to stát nemůže? Stačí k tomu míň než si myslíte. Pozice v zaměstnání, důležitý projekt, který vedete, nebo „jen“ soused, který se rád dívá.

Jak se bránit před TERORISMEM

Současná mezinárodní bezpečnostní situace vyžaduje, aby si každý z nás byl vědom rizik, která představují různé teroristické organizace. Následující informace mají Vám a vaší rodině přiblížit preventivní opatření, která by jste zvláště v době zvýšeného nebezpečí měli respektovat.

OSOBNÍ OCHRANA Únosy a pokusy o atentáty, které uskutečnili v minulých letech, ukazují, že teroristé velice dlouho sledují svou oběť. Jejich cílem je stanovit si dobře čas a místo, kde útok bude mít reálnou šanci na úspěch. Teroristé pracují v malých skupinách. Dávají přednost dobře viditelným cílům. Obvykle si vybírají takový cíl, u kterého jsou slabá bezpečnostní opatření a kde odpor bude minimální. Samozřejmě, že snadnější cíl představují i ti, kteří si riziko terorismu neuvědomují.

Váš příspěvek k osobní bezpečnosti:

 1. Ostražitost. Nebezpečí ze strany teroristů existuje kdykoliv.
 2. Vyhněte se pravidelnosti. Snažte se změnit svůj pravidelný denní rytmus. Pokud to není možné, musíte si být plně vědomi hrozícího nebezpečí, a proto přijměte příslušná opatření
 3. Nacvičte si co dělat. Pokud můžete, předem si prakticky nacvičte svou reakci tak, abyste představovali méně snadný cíl.
 4. Anonymita. Nemá smysl, aby jste mimo pracoviště dávali najevo, že patříte k vojákům. Neuvádějte svou hodnost na kreditních kartách, v šekové knížce, telefonních seznamech, na nálepkách ve vozidle a podobně.

BEZPEČNOST DOMA

Zámky a klíče

 1. Pro fyzickou bezpečnost jsou nezbytné kvalitní zámky. Levné zámky znamenají jen malou ochranu
 2. Musíte vědět, kdo všechno má klíče k vašemu bytu. Při podezřelé ztrátě klíče si nechte raději instalovat jiný zámek
 3. Klíče neoznačujte kartičkami s popisem, ke kterému zámku patří, označte je barevně
 4. Náhradní klíče uložte tak aby k nim nikdo neměl přístup.

Dveře a okna

 1. Nejvíce jste zranitelní, když otevíráte někomu dveře. Neotvírejte je automaticky. Podívejte se kdo k vám přichází. Při jakémkoli podezření neotvírejte. Když už někomu dveře otvíráte, nerozsvěcujte. Při snížené viditelnosti by mělo být rozsvíceno světlo přede dveřmi.
 2. Po setmění okna zatemněte. Udělejte to ještě před rozsvícením v místnosti aby nebyla vidět vaše silueta, a naopak – dříve zhasněte a teprve pak rozhrňte závěsy.

Osvětlení

 1. Alespoň jedeno silné světlo by mělo svítit před vašimi venkovními dveřmi. Je to proto, abyste jste rozsvícením venkovního světla nedalo návštěvě najevo, že přicházíte ke vstupním dveřím.
 2. Jestliže budete v noci mimo dům, připravte se na to ještě před jeho opuštěním. Nechte rozsvícená před svým domem, v garáži, v místnosti, kterou nevíce používáte – ne jenom světlo v hale. Zvažte používání časového spínače pro různé místnosti domu a občas frekvenci překódujte.
 3. Vždy mějte po ruce náhradní osvětlení jako svítilny, svíčky a lampy.

Telefon

 1. Telefonní přístroj dejte na takové místo, kde na Vás není při jeho používání vidět oknem nebo dveřmi. Zvažte možnost mít druhý telefon v ložnici.
 2. Pokud váš telefonní přístroj nefunguje, okamžitě to nahlaste a dokud nebude opraven tak buďte zvlášť opatrní.
 3. Mějte vedle telefonu seznam nouzových telefonních čísel.
 4. Vaši rodinní příslušníci by měli být při telefonování také obezřetní. Neměli by do telefonu sdělovat, kde jste vy a ani kde jsou vaši přátelé. Ať se zeptají volajícího na telefonní číslo, aby jste mu případně mohli zavolat později sami.

Okolí domu, bytu

 1. Okna a dveře garáží a přístavků v okolí domu by měli být neustále uzavřeny. Před vstupem do objektu zkontrolujte zda se někdo nepokusil dostat dovnitř. Stromy, porost a keře za které by mohlo být něco ukryto (zvlášť v těsné blízkosti domu, pěšin, příjezdových cest), by měli být odstraněny nebo upraveny tak, aby pro narušitele bylo obtížné zde ukrýt nebo nechat nějaké předměty.
 2. Všímejte si jakýchkoli podezřelých osob nebo automobilů v blízkosti svého bydliště.
 3. Kontrolujte i montéry, kteří chodí k vám domů na opravy. Při pochybnostech zavolejte jejich zaměstnavateli

Napsal Matěj Novák, převzato z jujutsu.cz