FAST Defense v Dětském domově Racek podruhé

Přečteno: 1683

Na jaře tohoto roku jsme byli poprvé pozváni, abychom se zúčastnili akce pro Dětský domov Racek, který se nachází blízko Benešova. Jako program jsme si připravili seminář o prevenci šikany a násilí mezi dětmi ve věku 6-12 let (psali jsme o něm zde) a protože se seminář velmi povedl, byli jsme opět požádáni, abychom připravili něco podobného, tentokrát však pro starší děti (12-18 let).

Jelikož systém F.A.S.T. Defense nabízí kurzy jak pro děti, tak i pro dospělé, rozhodli jsme se zde prezentovat kurz pro dospělé účastníky, nazvaný Adrenaline Stress Response Training tak, jak je vyučován po celém světě již nějakých 15-20 let. Při svém letošním působení v Coloradu (psal jsem o něm zde), kde jsem působil již jako instruktor za Českou republiku, jsem načerpal nejnovější informace, takže bylo načase něco podobného zorganizovat a toto byla výborná příležitost.

Do dětského domova jsme dorazili kolem druhé hodiny odpolední, přivítali se s dětmi a rovnou jsme začali. Bylo zajimavé sledovat počáteční reakce, které by se daly pravděpodobně shrnout do věty „zase nějaký kurz sebeobrany, to já nepotřebuji, dělám taekwondo, to bude nuda.“ Na začátku jsem tedy vysvětlil, že cílem a náplní tohoto semináře není standardní kurz sebeobrany, jak jej pravděpodobně znají odjinud. Nebude to ani o tom, že bychom chtěli systém F.A.S.T. Defense vyzdvihovat na úkor jiného bojového umění či sportu. Spíše je potřeba k tomu přistupovat jako k metodě, jak použít techniky, které člověk již zná z „toho svého“ bojového umění/sportu v konfliktních situacích. Představte si tedy systém F.A.S.T. Defense pouze jako způsob, který ukáže, jak můžete použít svoje „nástroje“ (techniky sebeobrany) v konfliktu. Poté, co jsme si toto vysvětlili, začínaly „ledy postupně roztávat“ a my jsme mohli seminář pořádně rozjet 🙂

Nejdříve jsme si vysvětlili důležitost vnímání okolí a řeči těla. Účastníci následně mohli vidět a sami vybrat nejvhodnější způsob komunikace jak verbální, tak i neverbální. Zjistili také, jak důležité je správně stát, chodit a věnovat přiměřenou, nikoliv však paranoidní, pozornost svému okolí.

Poté jsme sami na sobě formou jednoduchých drilů vyzkoušeli, jak je důležitá bezpečná vzdálenost, jaké vzdálenosti si podvědomě „nastavujeme“ proti osobě známé i neznámé. Krátce jsme také zabrousili do rozdílů v osobním prostoru u kultur v Asii anebo jižní či severní Evropě. Toto téma by vydalo na samostatnou přednášku a proto jsme se opět vrátili k řešení konfliktů.

Účastníci se tak dozvěděli, jak je důležité vnímat, co se děje kolem nich, jak důležitá je úloha řeči těla v komunikaci s potenciálním agresorem, zjistili, jak vypadá agresivní, submisivní a asertivní řešení konfliktů a kam taková komunikace asi povede (snížení nebo zvýšení intenzity konfliktu) i jak se v těchto rozdílných komunikačních stylech liší právě řeč těla i verbální komunikace.

Poté již přišel čas na aplikaci těchto naučených dovedností do praxe. Ještě předtím jsme se však naučili tzv. modulační dýchání, které člověku umožní se co nejrychleji zklidnit. Vynikající věc nejen pro konfliktní situace, ale všude tam, kde je člověk nervózní a potřebuje se uklidnit, aby zvládnul například pohovor, zkoušku, apod.                    

Abychom jim poskytly „nástroje“ k řešení konfliktu v případě, že slovní komunikace konflikt nevyřeší, naučili jsme je několik jednoduchých technik sebeobrany, jejichž cílem je odvrátit první útok, zbavit se útočníka a umožnit tak obránci útěk do bezpečí. Všechny techniky jsou založené na hrubé motorice, protože páky a jiné motoricky náročné pohyby, včetně složitějších kombinací technik si mohou dovolit až velmi pokročilí účastníci, kteří již mají praktickou zkušenost s řešením konfliktních situací a tak ví, co s jejich tělem a hlavou náhle vyplavený adrenalin dělá. Nu a poté již mohly následovat tolik oblíbené konfliktní scénáře.

V systému F.A.S.T. Defense této fázi říkáme „štěkání“, protože jde o to, abychom každého jednotlivého účastníka dostali do stresu. Proto jsme pro ně připravili mnoho konfliktních scénářů o různé intenzitě, které následně měli (vy)řešit. Bylo zajímavé sledovat, jak se s konfliktním scénářem vyrovnávají typičtí introverti, extroverti, ale i ti, kteří se již delší dobu věnují nějakému bojovému umění či sportu.

V další fázi se již štěkač navlékl do predator obleku a tentokrát již účastníci museli řešit konflikt nejen na úrovni verbální (slovní), ale pokud si agresor nedal říci, pak použili právě naučené techniky fyzické sebeobrany tak, aby se ubránili a následně utekli do bezpečí.

Mimochodem, tento protiúderový oblek, který je možný vidět pouze v systému F.A.S.T. Defense, byl navržený tak, aby snesl skutečně plný kontakt, což znamená, že všem účastníkům bylo řečeno, aby na agresora použili naučené techniky v plné síle. Není potřeba jej šetřit, jelikož oblek to zcela jistě vydrží…a predátor Zdeněk si to aspoň užije ;-)Toto všechno je ještě z jednoho důvodu – teprve když se účastník dostane v konfliktním scénáři do psychického stavu, který se blíží konfliktu na ulici, a následně jej dokáže vyřešit buď slovně, případně i fyzickou obranou, teprve pak bude vědět, že to samé dokáže velmi pravděpodobně i ve skutečném životě.

Konfliktní scénář, pokud je správně postavený, se velmi blíží svou intenzitou reálnému konfliktu, nicméně zde má útočník možnost se vše naučit a vyzkoušet v plně kontrolovaném prostředí. A to se nám opět v sobotu podařilo, jak jsme mohli posoudit z reakcí účastníků po kurzu.

A jelikož se všem kurz velmi líbil, máme pro ně již přichystanou nadstavbu, kde opět posuneme intenzitu konfliktu na další úroveň. Jsem přesvědčený, že to opět všichni zvládnou 🙂

Potěšilo nás také, že celý kurz sledoval zpovzdálí člověk, který se po skončení představil jako ředitel jednoho nápravného ústavu pro mladistvé a který nás poté požádal, abychom něco podobného připravili i pro jeho vychovatele. Jak sám řekl, kurzů sebeobrany tu je mnoho, ale způsob a obsah našeho kurzu se mu moc líbil, stejně tak jako forma a předané informace. Takže kromě dobrého pocitu jsme získali i možnost prezentovat systém i jinde, kde podobné dovednosti jsou zcela jistě potřeba 🙂

Dovolte mi zde poděkovat i Míše Špačkové jako vynikajícímu koučovi a Zdeňkovi Novákovi jako štěkači a predátorovi. Bez vás by to nebylo tak skvělé, takže díky moc 🙂

A co dodat závěrem? Osobně jsem přesvědčen, že je nutné jednou za čas dělat podobné akce, kdy jedinou platbou za kurz je upřímný vděk a rozzářené oči lidí, kterým jsme ukázali něco zajímavého, co jim může pomoci i v budoucím životě.

A jak se říká v jedné známé reklamě:“ten pocit…k nezaplacení“ 😉

Proto se těším na další setkání, protože…vylepšovat svou karmu se vždycky hodí, že?

Fotky z akce jsou jako vždy v naší fotogalerii 🙂

Jarda Kolcun

Adrenaline Stress Response Training Instructor

Jujutsu instruktor

 

Můžete komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *