Šikana dětí – rozdíly mezi šikanou dětí a náctiletých

Přečteno: 2635

V předchozích dílech jsme si definovali šikanu a popsali pět základních vývojových stádií. Nyní se podíváme na hlavní rozdíly mezi šikanou u dětí a u náctiletých.

Ačkoliv samotný původ šikany je stejný jak u dětí, tak náctiletých i dospělých, její vnější forma je u těchto skupin maličko rozdílná. Jedná se především o rozdíly v míře použité brutality, manipulace, apod. Zatímco náctiletí a dospělí se nechávají inspirovat akčními filmy (a často je pak ve své tvořivosti i předčí), dětská šikana je více náladová, méně organizovaná a propracovaná. Spíše se dá přirovnat ke „štvanici“, než k „mafiánským praktikám“. A dají se daleko snáze odhalit a následně i řešit.

Například v jedné mateřské školce si skupinka dětí vybrala jednoho klučinu, který byl svou povahou tichým a klidným dítětem. Nejdříve s ním nechtěli kamarádit (viz první vývojové stádium šikany) a poté jej začali, když učitelka nebyla na dohled, i bít. On na to vše poté reagoval simulovanými nemocemi a vzpíráním se jít do školky, včetně pláče a hysterických záchvatů. Vše se provalilo až v okamžiku, kdy se konečně svěřil rodičům a ti to ihned začali řešit s pedagogy v mateřské školce. Ke cti pedagogů je nutné říci, že řešení bylo velice rychlé. Nejdříve proběhla diskuse s rodiči jak postiženého kluka, tak i rodičů agresorů. Přístup všech zúčastněných byl velice konstruktivní a vstřícný. Rodiče agresorů si poté zavolali své ratolesti a důkladně je poučili o pravidlech chování. Druhý den po domluvě již bylo všechno v pořádku a klučina byl zpět v kolektivu. Začal se opět těšit do školky a tak nakonec vše dobře dopadlo. A to vše díky tomu, že byl tento případ šikany podchycen včas, pedagogové věděli, jak jej účinně řešit a rodiče jej řešit chtěli. Přesně tyto aspekty považuji za klíčové při řešení vzniklé šikany.

Výzkumy ukázaly, že i četnost šikany mezi chlapci a dívky je rozdílná. Mezi dívkami je šikana daleko méně častější (přinejmenším ve svých fyzických podobách) a převažuje spíše psychický teror. Co bylo však překvapivé, bylo zjištění, že české dívky šikanují své oběti třikrát častěji, než je tomu například v Norsku či Švédsku. Objevují se však stále více případy, kdy fyzicky silnější chlapci šikanují dívky.

Nejkrutější šikany se však objevují tam, kde jsou oběti donuceni žít se svými agresory. Jde tedy o internáty, dětské domovy, výchovné ústavy, případně věznice. Rizikové jsou i dlouhodobější pobyty mimo domov jako jsou lyžařské zájezdy, brigády, apod. Zde se již objevují tzv. hierarchicko-autoritativní přístupy, o kterých jsem psal v předchozím díle.

Příště si povíme o tzv. „komplotu velké šestky“

Zdroj:

Bolest šikanování, Dr.Michal Kolář

Metodika FAST Defense (Antibully a CATS programy)

Zkušenosti z vedení dětského oddílu Jujutsu 

Jarda Kolcun