Šikana dětí – dopady šikany na osobnost člověka

Přečteno: 2368

Problematikou šikany se zabývám již několik let a stále mám pocit, že si lidé neuvědomují, jak ohromné škody šikana na našich dětech zanechává. A alarmující je i fakt, že četnost šikany pomalu, ale stabilně na školách narůstá. Nehovoříme zde o základních školách, učňácích, gymplech či vysokých školách, ale už i o mateřských školkách, kde je díkybohu zatím zaznamenáván spíše první stádium šikany.

Prosím nechápejte tento díl jako neodůvodněné strašení. Skutečně nemám ve zvyku zbytečně strašit. Bohužel však vše, co zde zazní, jsou doložitelná fakta. Šikana je závažné onemocnění a již v mírně pokročilých stádiích způsobuje trvalá poškození těla i psychiky. Pojďme si tedy popsat, co všechno šikana v životě dítěte ovlivní….

Šikana působí nejen viditelné fyzické zranění, ale i to méně viditelné a o to více však závažnější, psychické zranění, které si dítě ponese po zbytek života. Nemluvě o tom, že v případě závažnějších forem již hovoříme o riziku ohrožení života dítěte.

Agresor – pokud mu není dostatečně vysvětleno, že to, čeho se dopouští, je špatné, stává se „citovým mrzákem“. Takový člověk nezná jiný způsob, jak jednat se svými bližními, než pomocí zastrašování, případně prostřednictvím jiného typu agrese.

Svědci šikany ztrácejí iluze o společnosti, ve které vyrůstají. Společnosti, která jim měla zajistit ochranu vůči podobným agresorům, a tak se musí přizpůsobit novým “pravidlům džungle”. Podobné modely chování jsou běžné například v nápravných ústavech a vězeních.

Účastníci šikany vnímají školu jako místo šikany a nikoliv místo ke vzdělávání, místo, kde by se měli naučit nové věci a dále rozvíjet svoje schopnosti ať už ve sportu či například jazycích.

Identita oběti může být rozbita agresorem tak dokonale, že se oběť dostane do otrocké závislosti na agresorovi. Oběť bude věrna agresorovi ze strachu, aby jinde nezakusila větší násilí a proto udělá vše, co si agresor vymyslí (úzce souvisí se ztrátou iluzí o společnosti, viz výše).

Oběť má poruchy spánku, strach ze smrti, četné psychosomatické obtíže (bolest hlavy, nevolnosti, astmatické záchvaty, bolesti zad či břicha, apod.) jako důsledek takzvaného tzv. subtilního násilí (izolace, zesměšňování, ponižování, urážky, apod.)

Pokud je oběť těžké šikany přestěhována do jiné školy, často symptomy přetrvávají a oběť není schopna se soustředit na studium, trpí sebezničujícími tendencemi osobnostmi…a často se tak stává opět obětí šikany

Byly také zaznamenány případy, kdy se oběť na orvní pohled „dala dohromady“, ale při první stresové zátěži se její osobnost „rozpadla na malé kousky“…oběť se zhroutila a musí pak být předána do odborné péče.

Oběti šikany mají tendenci od všeho utéci, všeho se vzdát a skrýt se. Potřebují odbornou pomoc, ale je téměř nemožné získat je ke spolupráci právě díky jejich flegmatickému, pasivnímu přístupu k věci. A tak se stává, že dříve veselé a aktivní dítě se změní po zážitcích ze šikany v „ducha“.

Činy v počátečních stádiích šikany často zanechávají na oběti „zapouzdřené rány“, které se však mohou projevit navenek úplně jinak, například ve formě neurotických nemocí, psychosomatických potíží, apod.

Zvláště ve čtvrtém a pátém stádiu šikany je poškození celé osobnosti člověka tak závažné, že si toto ponese po zbytek života. V nejhorších případech celou situaci oběť řeší sebevraždou…. Syndromy se podobají těm, které lékaři identifikovali u přeživších z nacistických vyhlazovacích táborů. Jedná se chronické depresivní stavy, sebedestruktivita, poruchy přizpůsobivosti, a celkový narušený vývoj osobnosti.

Jak vidíte, šikana je velice závažná záležitosti. A ačkoliv se jedná o poslední díl tohoto vzdělávacího cyklu, neznamená to, že se šikaně již na našem portálu nebudeme věnovat. Časem se zde objeví podobně zaměřené články například na kyberšikanu a další formy šikan, které znepříjemňují našim dětem život.

Věřím, že vám tento cyklus pomohl lépe pochopit o čem šikana je a loučím se s vámi jedním moudrem: “Naslouchejte svým dětem, protože jednou to budou oni, kdo budou naslouchat vám……až to budete potřebovat….

Zdroj:

Bolest šikanování, Dr.Michal Kolář

metodika FAST Defense (Antibully a CATS programy)

zkušenosti z vedení dětského oddílu Jujutsu 

Jarda Kolcun

P.S. Tento díl se mi psal obzvláště těžce, zvláště když jsem si uvědomil, co vše by mohlo potkat mé malé dcerky, které zanedlouho nastoupí na základní školu. Mateřskou školku zvládají výtečně, ale přesto….člověk nikdy neví. Opakovaně s nimi tuto problematiku procházím v rámci našich kurzů prevence šikany, a tak si jsou vědomi nebezpečí, i jak mu předejít. Jestli to však zvládnou i ve skutečném životě, je již na nich….