Reportáž z nultého ročníku semináře o psychickém a fyzickém stresu

Přečteno: 1827

27. července proběhl v Roztokách u Prahy zkušební nultý ročník semináře zaměřeného na stres fyzický i psychický. Účastníci se dozvěděli, jak neuvěřitelně důležitou úlohu stres v našem životě vlastně hraje a proč je pro náš život ve skutečnosti přínosný.

tacfit.stress.jpg

Seminář samotný byl rozdělen na několik bloků, kdy v úvodu proběhla teoretická přednáška týkající se problematiky stresu. Takto teoreticky vyzbrojeni byli následně účastníci připraveni na první způsob zatížení – fyzické. Pro fyzické zatížení jsme použili vybrané metody a principy používané z TacFitu tak, abychom dostali účastníky semináře na hranu, kdy stres již začne „přemosťovat“ hlavu. Jinými slovy, kdy prefrontální kortex předává vedení amygdale. Neboli hezky česky – kdy racionální uvažování ustupuje instinktivnímu jednání. Všichni si tak vyzkoušeli na vlastní kůži, jak se při nadměrném stresu začíná chovat jejich tělo a následně i hlava. A jak to ovlivní nejen jejich uvažování, ale například i technickou čistotu cviků.

FAST.stress.jpg

Po krátkém osvěžení jsme přistoupili k dalšímu způsobu zatížení. Tentokrát šlo primárně o stres psychický. Tuto problematiku má výborně zpracovanou FAST Defense a proto jsme se nechali inspirovat některými postupy právě z tohoto systému. Po nezbytné teoretické přednášce na téma násilí, sebeobrana, konflikt a samozřejmě i stres museli účastníci řešit stupňující se verbální a následně i fyzickou agresi. Jak se zachovám při potenciálním ohrožení? Jak se zachovám v situacích, kdy na mě chlap agresivně řve? A dokáži ještě racionálně uvažovat, když dojde k reálnému riziku i fyzického napadení? To vše si mohli všichni účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. Jak sami vidíte, nešlo zde o teoretický seminář, ale jeho hlavní devizou bylo právě to, že si účastníci mohli vyzkoušet účinky různých typů stresů na vlastní kůži a zjistit tak o sobě více věcí, než si mysleli.

V závěru slunečného a velmi teplého odpoledne proběhla přednáška Dr. Michaela Londesborougha na téma Chemie vzrušení. Ta pomohla poznatky o stresu zařadit do celého kontextu a doplnit tak mozaiku znalostí o této oblasti. Osobně jsem tuto přednášku shledal velice zajímavou a budu se těšit na další 🙂

Jednalo se o pilotní seminář, kde jsme si chtěli vyzkoušet, jestli celý koncept je správně navržený a jestli lidé dokáží pobrat všechny informace. Zjistili jsme, že toto je skutečně cesta, jak lidem zprostředkovat možnost poznat sebe sama a zároveň získat i nezbytné znalosti z teorie, které člověku pomohou pochopit, proč se chová tak jak se chová ve stresových situacích.

V závěru byli účastníci požádáni, aby nám sepsali své připomínky k semináři. Po jejich zapracování a menších organizačních úpravách tento seminář vypíšeme opět a tentokrát již bude přístupný i pro vás. Jsem přesvědčen, že nebudete zklamáni 🙂

Jarda Kolcun