Spolupracujeme

Přečteno: 3925

Společenství proti šikaně

Společenství proti šikaně je dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují v něm odborníci se zaměřením na problematiku šikanování, dále rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto postiženým dítětem. Vítaní jsou seriózní zájemci se sociálním cítěním, ochotní se dále vzdělávat.

Sdružení se zaměřuje na pomoc obětem šikanování a na prevenci tohoto závažného celospolečenského problému.
Pozornost je věnována celému spektru šikanování, zejména však šikanování ve školách a šikanování dětí a mládeže. Šikana ve školním a výchovném prostředí není brána izolovaně, ale v úzké provázanosti na další formy násilí.
V souladu s posláním sdružení je naše činnost zaměřená na následující oblasti:
  1. Mapování výskytu šikanování ve školách a osvěta veřejnosti o následcíchtohoto negativního fenoménu a nutnosti jeho řešení.
  2. Monitorování a dokumentování porušování lidských práv v souvislosti sešikanováním.
  3. Iniciace legislativy, která brání porušování lidských práv obětí šikanování.
  4. Poskytování morální a odborné pomoci obětem šikanování, jejich rodičům a příbuzným.
  5. Realizace preventivních a léčebných programů proti šikanování u dětí amládeže.
  6. Vzdělávání dospělých – odborníků, rodičů a dalších zájemců v oblastiprevence šikanování.
  7. Spolupráce s národními a mezinárodními institucemi v oblasti ochrany osob předšikanou.
  8. Iniciace, podpora a účast na vytváření systémové – primární, sekundární aterciární prevence šikanování dětí a mládeže.
 
Adresa Společenství proti šikaně:
Dr. Michal Kolář, předseda
Pedagogicko-psychologická poradna SŠt
Zelený pruh 1294/50
147 08 Praha 4
 
Pobočka OS Společenství proti šikaně:
Klub – poradna v Praze 2, Balbínova ul.6 – každé úterý od 17:00 do 19:00 hod.
tel.: 606 118 199 ( po 17:00 hod.)
e-mail : vladka-k@seznam.cz
 
Telefonické spojení na členy výboru Společenství proti šikaně:
737 436 120
606 118 199
 

FAST Defense

FAST Defense: We teach people to skillfully deal with any level of conflict, with confidence, courage, and composure. And we do it FAST!
Welcome to the fun and powerful online world of FAST Defense.  Our Mission is to provide people of all ages the very best empowerment and personal protection technology on the planet!
The Concept is simple! Just as someone can be traumatized and conditioned to freeze for years or decades after just one bad experience, we engineer a positive experience in a very short time, which provides conditioning to control and even use the fear and adrenaline rush that inevitably occurs in any intense situation. With FAST Defense, we consistently do this in just hours for people of all types with 100% success! 
 
PANDA KURZY

Na počátku byla myšlenka. Myšlenka na zlepšení stavu naši společnosti a to přes individuální přístup k jejím perspektivním členům, k dětem.

Nápad vznikl počátkem roku 2012 a po necelém roce konečně nabral konkrétní podoby. Jedná se o skupinový program využívající formu prožitkového učení. Naším cílem je přispět k výchově samostatných, sebejistých osobností, které budou schopny vytvořit si příznivé životní podmínky bez ohledu na vnější životní situaci. Považujeme za důležité pomoci dětem a mladým lidem najít sebe sama a rozvíjet individuální schopnosti, protože věříme, že nejlépe se člověk v životě cítí, když se věnuje tomu, co ho naplňuje a o to víc, když tím zároveň přispívá společnosti. Člověk dokáže být skutečně dobrý jen v tom, co ho opravdu naplňuje a s čím je ztotožněn.

Chceme pomoci dětem a mladým lidem „najít sebe sama“ a povzbuzovat jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty, naučit je zodpovědnosti za vlastní život a rozvíjet v nich touhu po dalším seberozvíjení.”