FAST Defense Global ČR opět uspěla v grantovém řízení

Přečteno: 1885

Někteří z vás již možná víte, že se nám opět podařilo obhájit projekt FAST Defense Global (FDG) a výsledkem je získání finančního grantu, který nám letos umožní proškolit všechny žáky 5. – 7.třídy na Základní škole v Roztokách u Prahy.

Tento projekt je plynule navazuje na loňský projekt Prevence násilí mezi dětmi, v rámci jehož jsme měli možnost proškolit více jak 400 žáků. To odpovídá kompletnímu prvnímu stupni ZŠ Roztoky. A zatímco loňský projekt cílil primárně na prevenci šikany a základní bezpečnostní pravidla chování v kontaktu s cizí osobou, letos se, díky vyššímu věku žáků, zaměříme na interpersonální konflikty ve škole.

Minulý rok jsme v rámci projektu proškolili nejen žáky, ale připravili jsme i odpovídající metodiku (nejen) pro pedagogy, natočili podpůrné ilustrační video (~13 minut), abychom vše mohli následně prezentovat na celorepublikové konferenci, která proběhla v září minulého roku.

I letos nás čeká podobný průběh projektu, takže na konci roku budeme mít vypracovanou již kompletní metodiku prevence šikany a násilí obecně nejen na školách pro žáky 1. – 7.tříd. To je docela slušné, že? 🙂

Osobně jsem na tento projekt velmi hrdý, protože zcela jednoznačně ukazuje, že konflikt je možné řešit daleko dříve, než se vyeskaluje do fyzického střetu a je možné jej (vy)řešit ještě na úrovni verbální.

O čem tedy letošní projekt bude? Žáci 5. – 7.tříd budou mít šanci porozumět úloze intuice při předvídání možné hrozby, naučí se hlídat si svůj osobní prostor, vyzkouší si verbální komunikaci v konfliktních scénářích a samozřejmě dojde i na řešení situací prostřednictvím technik fyzické sebeobrany.

Pro tyto účely máme k dispozici speciální protiúderové obleky Predator Suit, které jsou využívány pouze v rámci tohoto systému a jejich design je výsledkem několika dekád zkušeností odborníků na řešení konfliktů po celém světě. Nespornou výhodou tohoto obleku je fakt, že snese 100% útok bez toho, aby došlo k poranění útočníka, či obránce. A právě toto bude během semináře opakovaně nacvičováno tak, aby si děti ověřily, že jednak dokáží zvládnout de-eskalovat konflikt na verbální úrovni a pokud si agresor nedá říci, pak budou mít dostatečné dovednosti k (vy)řešení situace tou, řekněme, primitivnější cestou pomocí úderů a kopů.

Je však důležité říci, že těžiště projektu leží skutečně v prevenci konfliktu. Fyzické řešení tu sice je také vyučované, ale vždy pouze jako poslední možnost, pokud již není jiné volby.

Fakticky tak děti projdou mírně modifikovaným dospěláckým programem FDG tak, aby plně reflektoval situaci a kontext většiny konfliktů ve škole či na ulici.

Budeme dětem ukazovat alternativní a méně násilný, přesto však účinný, způsob, jak (vy)řešit konflikt. Ten se může, a velmi pravděpodobně i bude, zcela zásadně lišit od toho, co běžně vidí v akčních filmech, či čemu jsou jinde vyučovány na kurzech sebeobrany.

Jsme totiž přesvědčeni, že jednak před samotným konfliktem existuje dostatek signálů, které nám mohou umožnit se hrozby vyvarovat a pokud to z jakéhokoliv důvodu není možné, pak je tu účinná verbální komunikace, která dokáže vyřešit 8-9 konfliktů z 10. A to již stojí za zvážení, že? 🙂

Hlavní výhodou FDG metodologie je důraz na praktické ověření získaných teoretických znalostí prostřednictvím profesionálně udělaných konfliktních scénářů, které simulují reálný konflikt. Jedině tak děti mohou zjistit, že rady a doporučení, která uslyší během výuky, jim fungují i v praktické situaci. A právě tento fakt mimochodem velmi ocenili nejen pracovníci na ministerstvu, kteří projekt posuzovali z odborného hlediska, ale i na pedagogické fakultě, kterým jsme oba programy loni prezentovali.

Držte nám tedy opět prosím palce, tohle bude zcela jistě zábava jak pro nás, tak i pro účastníky projektu 🙂

Jarda Kolcun

TacFit – Field Instructor
CST – Clubbell Instructor
FAST Defense Global Senior Instructor
Jujutsu instruktor