Speciální program – TacFit Warrior (The science of mind-body exercise)

Přečteno: 3325

Dalším recenzovaným programem je TacFit Warrior. Systém vytvořil Scott Sonnon spolu s uznávaným odborníkem na rozvoj osobnosti Stevenem Barnesem. Systém aktivně pracuje na zvýšení psychické odolnosti vůči různým úrovním stresu a učí, že stres je něco, co bychom měli ve skutečnosti ve svém životě vítat, protože nás utužuje a žene dopředu za dalšími zkušenostmi.

Cílem (nejen) tohoto programu je připravit člověka čelit stresu dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu a…přežít bez nějakých následků ať po fyzické či psychické stránce. Velký důraz se klade spíše na technické zvládnutí cviků než na maximalizaci počtu opakování v každé sérii. Zvyšování počtu opakování daného cviku pouze slouží k vyvolání většího fyzického a psychického stresu. Celý program je postaven tak, aby vyvolal velký nárůst energie, která pomůže člověku zvládnout stres vyvolaný v tomto případě cvičením. Nicméně náš CNS (centrální nervový systém) ve skutečnosti nerozlišuje, jestli je stres/ohrožení na úrovni fyzické či pouze psychické (emocionální).

Program obsahuje následující stupně náročnosti, které umožnit využít jej jak pro úplné nováčky, tak i pro ostřílené borce:

 1. Lite mission
 2. Pre-recruit mission
 3. Recruit mission
 4. Grunt mission
 5. Comando mission

 

Ačkoliv je program rozdělen do celkem pěti „misí“, cílem není co nejrychleji je zvládnout, ale projít každou misi a zvládnout ji technicky na 100 % nejen po stránce fyzické, ale i psychické (více o této stránce TacFitu až na semináři). Během cvičení se navíc zlepšuje váš neurosvalový systém tak, aby byl připraven na vyšší stresové zatížení. Fakticky je zde využit systém známý v ruských kondičních systémech, zvaný jako „component learning“, což se dá volně přeložit jako “učení se celému systému prostřednictvím zvládnutí jednotlivých částí, které se s každou další misí slučují“. A tak zatímco například v první misi musíte zvládnout motoricky jednoduchý pohyb, v dalších misích již je tento pohyb komplexnější o další pohyb, případně o další dimenzi pohybu. A jelikož jsou cviky podobné pohybům používaným v sebeobraně či bojových uměních, pomůže vám tento princip pochopit i jak a proč je daný pohyb vytvářen. Vše je zaměřené na zlepšení motoriky pod stresem, tedy přesně to, co člověk potřebuje, pokud se dostane do stresu například v konfliktu na ulici.

Rozeznáváme zde šest dimenzí pohybu, které jsou procvičovány fakticky ve všech protokolech a speciálních programech TacFitu:

 1. Vertikální pohyb těla nahoru/dolu
 2. Horizontální pohyb těla vpřed/vzad
 3. Rolování těla vpravo/vlevo
 4. Úklon těla vpravo/vlevo
 5. Otáčení těla doprava/doleva
 6. Předklon/záklon těla

Tak jako předchozí programy i tento využívá Tabatuv HIIT princip zatížení díky čemuž máte za fakticky krátkou dobu odcvičeno a můžete si dát zasloužené pivko 🙂

A nyní k samotnému programu. Jak jsem uvedl výše, jedná se o 5 misí, které se od sebe liší náročností. Každá mise obsahuje speciální rozcvičku (6 cviků), workouty (6 cviků) a následně set cviků na zklidnění (7 cviků).

Každý workout obsahuje cviky, které jsou s každou další misí náročnější na provedení. Osobně doporučuji nepřeskakovat mise jen proto, že se za sebou již máte nějakou průpravu. Jak jsem psal výše – cviky s každou další misí komplikují a pokud začnete uprostřed, velice pravděpodobně nebudete zapojovat správné svalové skupiny.

Workout tedy obsahuje 6 cviků, které se cvičí v 8 sériích. Série je potřeba zacvičit za 20 vteřin s tím, že mezi jednotlivými sériemi je 10 vteřin přestávka. Mezi jednotlivými cviky je poté 60 vteřin přestávka na vydýchání, než začne další cvik o osmi sériích.

Jde tedy opět o Tabatuv protokol zatížení využívaný u drtivé většiny speciálních programů Tacfitu (TacFit protokoly využívají i další principy zatížení, o kterých si povíme na našich seminářích…a nejen povíme 😉. Celý program je tedy postavený na tom, aby se člověk co nejdříve naučil regenerovat a mohl tak lépe zvládnout stresové podmínky, ve kterých se může nacházet.

Program je možné zakoupit například zde: http://www.tacfitwarrior.com/

Jarda Kolcun