Roztocký klub Jujutsu

Přečteno: 3080

Co je to jujutsu?

Jujutsu je japonské bojové umění sebeobrany. Výhodou jujutsu jsou jeho techniky, které se dokáží přizpůsobit útoku tak, aby obrana byla přiměřená intenzitě útoku a zároveň i v rámci platných právních předpisů. Jujutsu v sobě zahrnuje techniky úderů a kopů, hodů a porazů, škrcení a pák, ale i kontroly protivníka ve všech pozicích. V pokročilé sebeobranné formě se k neozbrojené sebeobraně přidávají i techniky sebeobrany s holí, nožem či pistolí (techniky se zbraněmi se však vyučují až pokročilí studenti).

V našem roztockém klubu vyučujeme studenty formu smíšenou, což znamená, že klademe důraz na etiku a filozofii bojových umění i historii jujutsu tak, aby děti poznaly, o čem (nejen) jujutsu skutečně je. Učíme je samozřejmě i (vy)řešení konfliktu (sebeobranu) tak, aby nedošlo k vážným či trvalým zraněním útočníka. To znamená, že se ve výuce soustředíme na techniky, které mají v prvé řadě útočníka plně kontrolovat a nikoliv jej zlikvidovat. A součástí výuky je také všestranný pohyb formou překážkových drah, aby si děti oblíbily fyzický pohyb a dávaly mu přednost před sezením u počítače a hraním her.

Jak se správně vyslovuje a píše jujutsu?

Existuje mnoho přepisů japonského slova 柔術 – jiu jitsu, ju jitsu, jiu jutsu, apod. Všechny označují stejné bojové umění, my preferujeme původní zápis „jujutsu“, který se vyslovuje jako „džúdžutsu“ a znamená to “jemná cesta“. Více informací o tomto tématu naleznete v článku zde.

Jak staré je vlastně jujutsu?

Jujutsu je staré již několik stovek let a přesto má stále co nabídnout i v současné době. Bohužel zde na Západě bylo často prezentováno jako „japonská forma zápasu“ (rozuměj „tupá orientální rvačka“) bez dalších oblastí, které původní japonská výuka jujutsu obsahuje. V našem klubu se snažíme postupně tyto oblasti zrekonstruovat s pomocí specialistů na tu kterou oblast, ale i studiem historických materiálů a věřím, že se nám to daří dobře. Pokud vás zajímá podrobněji historie jujutsu, pak detaily naleznete v tomto cyklu článků.

Jak spolu souvisí jujutsu a judo?

Jujutsu posloužilo jako základ pro vytvoření juda, které lze chápat jako první oficiální sportovní formu jujutsu. V návaznosti na společenské změny v rámce reforem Meiji a na následnou přeměněnu bujutsu v budo využil student jujutsu Jigoro Kano (1859-1938) své zkušenosti a vytvořil novou formu jujutsu jako tělovýchovného systému s názvem Kodokan judo (dnes zkráceně judo –  jemná cesta). Více o vztahu jujutsu a juda zvláště na českém území naleznete zde.

Jaká je hlavní filozofie roztocké školy jujutsu?

Jelikož se jedná o výuku jujutsu u dětí a náctiletých, je celá výuka soustředěna na co nejvíce všestranný rozvoj přesně dle hesla „opravdový bojovník neustále vzdělává jak své tělo, tak i ducha.“ Tomuto přístupu se v Japonsku říká 文武両道とは何ぞや (Bun Bu Ryo Do) což se dá volně přeložit jako “pero i meč jdou společnou cestou“. I proto (ne)pravidelně studentům kontrolujeme jejich žákovské knížky a upozorňujeme je, že „hloupých bojovníků je na světě až příliš mnoho“. A pokud dlouhodobě nemají dobré studijní výsledky, hrozí jim (dočasné) vyloučení z výuky, dokud si své známky neopraví.

Veškeré fyzické techniky jsou postavené tak, aby protivníka vážně či trvale nezranily. Místo toho se studenti pomocí technik jujutsu učí získat nad protivníkem kontrolu a pomocí postupného zvyšování bolesti jej donutit se vzdát. Tímto způsobem tak utrpí maximálně ego protivníka, který si nedal říci a chtěl studentovi jujutsu ublížit i fyzicky. Wally Jay, zakladatel jujutsu školy Small Circle Jiu jitsu, kdysi řekl:“ “Není uměním v konfliktu zranit člověka. Uměním je zranit jej pouze tak málo, abyste měli situaci plně pod kontrolou.”

Celou filozofií klubu se prolíná i další důležité téma – pomáhat slabším a chránit ty, kteří se sami bránit nedokáží. I proto dětem zdůrazňujeme, že se učí školu jujutsu, která má svůj původ v technikách osobních strážců, nikoliv válečníků. Osobní strážce musí být chytrý a jeho techniky nemají protivníka zlikvidovat, ale kontrolovat.

Co učíme a co nikoliv?

Dovolte mi nejdříve začít tím, co v našem klubu neučíme:

 • Neučíme děti základním pravidlům slušného chování ani základním hygienickým návykům. Předpokládáme, že ve věku 6 let a výše toto dítě již plně ovládá.
 • Neučíme žádné likvidační (tj. smrtící) techniky. Víme, že nejčastější konflikty zažijí mezi svými spolužáky a tam tato dovednost skutečně není potřeba. A i poté, až dospějí do dospělosti,  to není potřeba. Přenechme likvidační techniky vojákům, kam podobné způsoby řešení konfliktů patří. Naším cílem je naučit se konfliktům především vyhnout a nikoliv se naučit lépe porvat.
 • Neučíme agresivitě ve stylu „ostrých loktů“ a „svět je drsné místo a proto je nutné, aby…“ a podobné hlouposti, ale naučíme je s agresivitou samozřejmě pracovat.
 • Neučíme nesmyslně brutálním technikám se zbraněmi, nicméně učíme se proti takovým technikám účinně bránit.

A nyní, co od nás mohou studenti čekat:

 • Seznámíme je s etikou v bojových uměních a budeme ji striktně vyžadovat
 • Seznámíme je s historií bojových umění a ukážeme jim, jak a proč jednotlivá bojová umění vznikala a pak i případně zase zanikala
 • Ukážeme jim, jak jim filozofie bojových umění může pomoci i v běžném životě
 • Naučíme je poznat konflikt od svého počátku až do stavu poté (tj. co se děje s lidským tělem i hlavou těsně po zvládnutí konfliktu)
 • Naučíme je včas rozeznat signály potenciálního konfliktu, aby se vyhnuli rvačce
 • Naučíme je deeskalovat konflikt slovně
 • Naučíme je se efektivně použít techniky jujutsu ke kontrole protivníka tak, aby nedošlo k vážnému či dokonce trvalému zranění
 • V pokročilé fázi studia naučíme studenty vypořádat se útoky vedenými následujícími typy zbraní – hůl, nůž a střelná zbraň.
 • Vysvětlujeme vždy nejen, CO mají studenti cvičit, ale i JAK a hlavně PROČ. Teprve, když znají kontext a přínos, je nová dovednost správně naučená a chápána.
 • Naučíme je aktivně poznávat svět kolem sebe
 • Naučíme je vidět souvislosti v jednotlivých oblastech lidského poznání
 • Naučíme je jak využít stres k lepším výkonům
 • Naučíme je správně se hýbat a mít radost z fyzického pohybu
 • Naučíme je základní gymnastiku tak, aby zvládli překonávat překážky bez rizika zranění
 • Naučíme je i mnoha praktickým dovednostem, které jim mohou v budoucnu pomoci (jak poskytnout první pomoc, jak přežít v zimě, když zabloudím, jak se udržet na otevřené vodě, jak se chovat v lese, postavit si přístřešek a přečkat noc, atd.). To vše formou víkendových soustředění a dalších akcí (Roztocký Drsoň junior) i na letních táborech Akademie hrdinů.
 • Formou elearningu budeme děti vzdělávat i po teoretické stránce. Splnění teoretického studia je pak také nezbytnou podmínkou k připuštění k praktické zkoušce na ten který technický stupeň.

Jaké metody vzdělávání v klubu používáte?

Rozeznáváme následující metody, které v klubu využíváme:

 • Kógi (přednášky) – doplnění teoretických znalostí z oblasti biomechaniky, anatomie, psychologie, ale i kontextu používaných technik, apod. formou e-learningu
 • Mondó (rozhovory) – otázky a odpovědi – vysvětlení věcí, které nejsou studentům jasné a ukázání souvislostí s jinými obory lidské činnosti
 • Waza (techniky) – výuka fyzických technik jujutsu a souvisejících drilů k rozvoji komplexní motoriky potřebné k provedení technik
 • Operantní podmiňování (Operant conditioning – OC) – relativně moderní metoda zlepšení reakce na intenzivní konflikt a aplikace naučených technik do reálného kontextu.
 • „A-Z konflikt“ – studenti se učí poznat a zažít konflikt v celém svém cyklu, od prvních signálů, přes verbální deeskalaci až po jeho fyzické (vy)řešení.
 • Zkušenější mladším – pokročilí studenti jsou žádáni, aby sami již ostatním vysvětlili a naučili konkrétní techniku či jinou dovednost. Díky tomu si sami uvědomí detaily a získají základní prezentační dovednosti.
 • „Jujutsu laboratoř“ – pravidelně během celého roku rozdělíme děti do skupin dle výkonnostních stupňů. Následně jim zadáme typ útoku, který musí (vy)řešit za pomocí svých dosud získaných znalostí a dovedností. Úkolem je naučit je přemýšlet o možném řešení konfliktu a zároveň i vidět, na kterou oblast je potřeba soustředit další výuku (např. práce se vzdáleností, nástupy do hodů, apod.).
 • Randori (řízený / volný sparring) – aplikace naučených technik a principů do úpolové hry i k posílení těla a ducha
 • Úpolové hry – začlenění herní stránky do systému výuky umožňuje rozvíjet naučené základní dovednosti jako je práce se vzdáleností, načasováním, hybností, přesměrováním síly daleko většího protivníka, apod.
 • Překážkové dráhy – během těchto překážkových drah si děti vyzkouší svou fyzickou kondici, ale i pohybovou dovednost.
 • Konfliktní scénáře – metoda, která umožní studentovi získat vlastní zkušenost z (vy)řešení konfliktu o různém stupni intenzity. Student se naučí jej deeskalovat již od okamžiku, kdy se objevují první signály (situační povědomí), přes slovní sebeobranu až po fyzické (vy)řešení.

Jaký systém výuky používáte?

V rámci klubu využíváme tzv. rotační systém výuky, což znamená, že pravidelně (měsíční interval) střídáme jednotlivé oblasti výuky. V současné době máme vydefinované následující okruhy:

 • Nage waza – hody, strhy, podrazy, páky a jejich kombinace a kontry
 • Ne waza – zápasové techniky na zemi, držení, páky, škrcení, přechody
 • Atemi waza – údery, kopy, úderová (citlivá) místa
 • Buki waza – hůl, nůž, střelná zbraň (pouze pro pokročilé studenty)

Takový systém nám umožní jít více do hloubky a zároveň i zacílit celou výukovou hodinu na to které téma, tj. od speciálně tematické rozcvičky, až po techniky, sparring, OC a konfliktní scénáře. A díky periodizaci je možné jít s každým dalším opakováním do větších detailů.

Jaké tedy oblasti v rámci vašeho klubu vyučujete?

SHUSHIN HO (morální trénink)

 • Chi iku (intelektuální vzdělávání) – historie bojových umění i Japonska a propojení s přírodními vědami
 • Toku iku (morální vzdělávání) – filozofie a etika bojových umění
 • Shobu no riron no oyo (aplikace principů boje v každodenním životě studenta)

RENTAI HO/KEIKO HO (kondiční příprava)   

 • Kamae waza (techniky postojů a přesunů)
 • Ukemi waza (techniky pádů)          
 • Tobi waza (techniky skoků – výskoků, přeskoků, seskoků…)

NAGE WAZA (techniky hodů)  

 • Te waza (techniky hodů, kde prim hrají ruce)
 • Koshi waza (techniky hodů, kde prim hrají boky)
 • Ashi waza (techniky hodů, kde prim hrají nohy)
 • Sutemi waza (techniky strhů)
 • Renraku waza (kombinace hodů)
 • Kaeshi waza (kontra techniky)

NE WAZA (techniky boje na zemi)     

 • Katame waza (techniky zápasu)
 • Osaekomi waza (techniky držení)
 • Shime waza (techniky škrcení)
 • Kansetsu waza (techniky pák)

ATEMI WAZA (techniky úderů)

 • Uke waza (techniky bloků / krytů)
 • Ude ate waza (techniky úderů rukou)
 • Ashi ate waza (techniky kopů)
 • Kyusho waza (citlivá místa lidského těla)

KAPPO WAZA (metody resuscitace)            

BUKI WAZA (techniky se zbraněmi)

 • Vycházková hůl, krátké tyče, teleskop (vč. složené formy)
 • Obrana proti ohrožování nožem
 • Obrana proti ohrožování střelnou zbraní

GOSHIN HO (techniky sebeobrany)

 • Kumi waza (transportní techniky)
 • Torae waza (techniky držení)
 • Renko ho waza (zatýkací techniky)
 • Hojo jutsu / Torinawa waza (poutací, svazovací techniky)

Kdo učí v roztockém klubu jujutsu?

Roztocký klub jujutsu má dva instruktory:

 • Ing. Jaroslav Kolcun – černý pás v jujutsu, bojovým uměním se věnuje od svých deseti let, takže letos (2020) to je krásných 37 let. A ve svém studiu evoluce lidského konfliktu i filozofie bojových umění nadále pokračuje studiem brazilské formy jiu jitsu (pod patronátem Jungle BJJ) a japonského bojového umění kendo (Cesta meče) v klubu Kacubó Kenrikai Kendó Dódžó.
 • Zdeněk Novák – oranžový pás v jujutsu, bojovým uměním se věnuje již 15 let. V současné době také cvičí brazilskou formu jiu jitsu (pod patronátem Jungle BJJ) a japonské bojové umění kendo (Cesta meče) v klubu Kacubó Kenrikai Kendó Dódžó.

Více o nás naleznete zde.

Od jakého věku je možné začít studovat v klubu?

Bereme děti od věku 6 let. V té době jsou děti již relativně připravené na organizovanou výuku. Mladší děti si výuku fakticky neužijí a ta se pro ně stává spíše babysittingem, než výukou jujutsu. Děti, které u nás chtějí studovat, musí také umět základní gymnastiku, minimálně však kotoul vpřed i vzad, abychom se mohli při výuce plně soustředit již na specifické dovednosti jujutsu.

Kdy je možné se přihlásit?

Nábor probíhá vždy v září. Na konci školního roku se ptáme rodičů našich studentů, jestli s nimi máme počítat i v dalším školním roce. V polovině srpna pak již máme jasno, jestli a kolik dalších studentů můžeme vzít. Dříve tedy skutečně nemá cenu volat.

 Kde probíhá výuka roztockého klubu jujutsu?

V současné době učíme jujutsu v roztocké tělocvičně nově postavené školy – Školní nám. 470, 252 63 Roztoky. Vstup je zezadu (zleva, když stojíte čelem k hlavnímu vchodu do školy). Více zde.

 

Kdy probíhá výuka a je možné chodit na obě hodiny?

Učíme každé úterý (18:00-19:00 a/nebo 19:00-20:00) a čtvrtek (17:00-18:00 a/nebo 18:00-19:00). Zpočátku doporučujeme chodit pouze na jednu hodinu a teprve po pár měsících zkusit případně i více hodin výuky.

Je možné se přijít na výuku podívat?

Ano, samozřejmě. Doporučujeme, aby si s námi potenciální student i rovnou zacvičil a současně, aby i rodič byl po celou dobu výuky přítomen a oba tak mohli vidět způsob výuky, senseie, ostatní studenty a celkovou atmosféru a udělat si vlastní názor. A samozřejmě si i také sensei ověří, jestli by nový student zapadnul do klubu, sleduje jak jeho/její chování, tak i úroveň fyzických dovedností (co už umí, kde má mezery, apod.). Vyžadujeme, aby noví uchazeči již plně zvládli kotoul vpřed i vzad a my tak na tuto základní gymnastickou dovednost mohli navázat výukou pádů (ukemi waza). První trénink je samozřejmě zdarma.

Co si má dítě na sebe vzít na první lekci?

Zpočátku je v pořádku, aby student chodil pouze v teplácích a případně i mikině. Po cca půl roce by již měl mít představu, jestli chce pokračovat a teprve pak doporučujeme koupit kimono (gi). Doporučujeme pak judistické gi, které vydrží naše tahání na zemi. Gi z karate či taekwonda se většinou u nás trhají 😉 Gi musí být bílé a při nákupu si prosím zkontrolujte, že máte i (bílý) pásek. Ne ke všem kimonům se standardně dodává. Není také potřeba kupovat značkové modely, jelikož děti v tomto období rostou tak rychle, že by to bylo vyhazováním peněz. A cvičí se bos po celý rok, jelikož jsme v klimatizované tělocvičně na tatami (judistická žíněnka).

Jaká pravidla musí student dodržovat?

 • Na výuku chodit včas. Jestliže mnohem starší sensei může přijít na výuku včas, tak to zcela určitě může i student.
 • Na výuku chodit vždy v čistém kimonu (gi). Špinavý, zapáchající či zmuchlaný oděv dělá ostudu nejen studentovi samotnému, ale i klubu a svému senseiovi.
 • Pokud student při (ne)pravidelné kontrole žákovské knížky vykáže dlouhodobě (minimálně dvě měsíční kontroly) špatné známky (trojky a horší) nebo zhoršené studijní výsledky (poznámky či dokonce zhoršenou známku z chování), bude dočasně z klubu vyloučen do doby, než si známky opraví. Svými špatnými známkami tak dělají ostudu nejen sobě a svým rodičům, ale i svému klubu.
 • Pokud se student bude chovat neslušně, mluvit vulgárně, poruší-li vážným způsobem Kodex mladého bojovníka, případně nebude opakovaně poslouchat senseie, vyhrazujeme si právo takového studenta z klubu trvale vyloučit.

Kolik u vás stojí výuka?

Nabízíme tři možnosti uhrazení výuky:

 1. Za lekci, pak cena za lekci vychází na 170 Kč
 2. Měsíčně, pak cena za lekci vychází na 150 Kč
 3. Pololetně, pak cena za lekci vychází na 130 Kč

Členské příspěvky za výuku

Placeno Počet lekcí týdně Celkem k zaplacení Cena za lekci
Za lekci 1 lekce 170 Kč 170 Kč
Měsíčně (4 týdny) 1 lekce 600 Kč 150 Kč
2 lekce 1.200 Kč
3 lekce 1.800 Kč
4 lekce 2.400 Kč
5 lekcí 3.000 Kč
Pololetí (5 měsíců) 1 lekce 2.600 Kč 130 Kč
2 lekce 5.200 Kč
3 lekce 7.800 Kč
4 lekce 10.400 Kč
5 lekcí 13.000 Kč

Platí se vždy dopředu a peníze za výuku, které se student nezúčastnil, vracíme jen v případě, že se jedná o nepřítomnost delší než jeden měsíc. Snažíme se tím maximálně omezit diskusi i následné papírování a takto ušetřený čas investovat do výuky. Předem děkujeme za pochopení.

Může rodič pravidelně zůstávat s dítětem na výuce?

Nedoporučujeme zůstávat, jelikož student se pak plně nesoustředí na výuku. Pokud však jsou jakékoliv pochybnosti, stačí se těsně před výukou dohodnout s instruktorem a je možné na tréninku výjimečně zůstat.

Je možné natáčet výuku?

Ne, to možné není. Do metod výuky jsme jednak investovali mnoho našeho času a zkušeností a nechceme, aby se na sociálních sítích či youtube objevovaly videa vytržená z kontextu. Nicméně studenti budou mít vždy videozáznam své zkoušky na ten který stupeň, který je pak volně přístupný pro všechny členy klubu v zabezpečené části našeho webu bojovky.info tak, abychom jednak předešli jakýmkoliv diskusím a pochybám a hlavně, aby děti měly hezkou vzpomínku na své studium jujutsu u nás 🙂

 

Pokud je vám tedy náš pohled na výuku bojového umění blízký, pak nás neváhejte kontaktovat.

 

Jarda Kolcun
1.dan jujutsu
Mobil: 731 137 463
Email: Jaroslav.kolcun@gmail.com

 

Zdenda Novák
5.kyu jujutsu
Mobil: 602 342 865
Email: zdenda.novak1@seznam.cz

Autor