Proč by se měly děti věnovat bojovým uměním

Přečteno: 2281

Je smutným faktem, že v dnešních podmínkách, kdy již existuje mnoho škol a klubů, nabízejících výuku různých bojových umění, si většina dětí vlastně nikdy žádné bojové umění nevyzkouší. A důvodem přitom není ani tak nezájem dětí, jako spíše nezájem jejich rodičů.

Sám jsem hrdým otcem dvou krásných dcer a tak vím, že většina z nás rodičů pracuje dosti dlouho do večera, aby „zaplatila složenky“, a večer již člověk nemá příliš síly pravidelně vozit své děti do nějakého, třeba i místního, klubu bojových umění. Spíše se místo toho raději natáhne doma….a děti si určitě nějakou zábavu najdou (to však není můj případ 😉

Smutné na tom je hlavně fakt, že pokud by rodič chápal všechny přínosy bojových umění, které mohou pozitivně obohatit život jejich dětí, a to nejen po stránce fyzické, ale i vzdělávací a samozřejmě i psychické, pak by velmi pravděpodobně neváhal ani okamžik a svou ratolest by do nejbližšího klubu nadšeně přihlásil.

Druhým důvodem je fakt, že bojová umění jsou často prezentována v médiích, ale fakticky i samými instruktory, převážně ve své sebeobranné podobě, takže se rodič (často právem) obává, že v podobných klubech dětí učí pouze agresivitě, tedy jak ještě lépe (z)mlátit druhé. Naštěstí však existují i kluby, kde sebeobrana je pouze jedním z „několika kousků mozaiky zvané Bojová umění“. A agresivita v nich prim rozhodně nehraje.

Je také příliš zjednodušené označit bojová umění za “další sportovní aktivitu”, protože ve skutečnosti nabízí daleko více, než „jen pohyb“. Kvalitní klub bojových umění není jen o fyzickém pohybu, či sebeobraně. Kvalitní klub toho pokrývá daleko více. Níže proto shrnuji nejdůležitější důvody, které vám mohou pomoci ve vašem rozhodování, zdali dítě přihlásit do nějakého klubu bojových umění.

Vaše dítě se naučí chovat k ostatním s úctou a respektem

Navštivte prakticky jakoukoliv školu bojových umění a zjistíte, o čem tu hovořím. Děti se zde uklání nejen při příchodu či odchodu z dojo (místo, kde se cvičí bojová umění), ale i sobě navzájem. To je jedna z prvních lekcí, které se děti naučí – respektovat místo, kde cvičí, své kamarády, se kterými cvičí i instruktora, který klub vede. V mnoha ohledech jde o jednu z nejcennějších lekcí, které dítě studiem bojových umění získá.

Úklona je známka respektu a většina dětí toto nikdy předtím nedělala. Děti si obyčejně nepotřásají rukama, a dokud nevyrostou, nedokáží úplně porozumět slovům jako je respekt, či úcta. Ale vstupte do klubu bojových umění a zcela jistě uvidíte, jak se pětiletý capart se vší vážností uklání svému tréninkovému partnerovi, který úklonu oplácí s patřičnou důstojností.

Toto prosté gesto, ač je často náhodnými diváky přehlíženo, učí děti chovat se k ostatním s úctou a respektem tak, jak by si přály, aby se ostatní chovali k němu. Možná někteří z vás nevěříte, že tak jednoduchý úkon může tolik ovlivnit budoucnost dítěte, ale právě úklona, potřesení rukou, či případně jen dotyk boxerských rukavic před zápasem, je symbol ukazující, že oba dva studenti ctí koncept sportovního fair play, respektu a úcty.

Je to také způsob, jakým jeden druhému říkáme “děkuji ti za skvělý trénink”. A je jedno, jakého věku, rasy, pohlaví jste či odkud pocházíte. Dojo je místo, kde se tyto děti mohou setkávat a zjišťovat, že zde si jsou všichni rovni.

Fyzická stránka

Lidské tělo je schopné opravdu úžasných věcí a přesto teď žijeme ve společnosti, kdy značné procento dětí bojuje s obezitou a toto procento navíc rapidně s každým rokem narůstá. Děti mají nadváhu, protože celý den sedí ve škole, aby si pak mohly odpoledne sednout k počítači a hrát si s virtuálními přáteli až do večera. To je fakt, který se právě instruktoři bojových umění snaží změnit, když děti učí, co všechno mohou se svým tělem dokázat, pokud ovšem budou chtít. Naučí je například padat i na tvrdý povrch takovým způsobem, že si neublíží.

Děti se však také naučí provádět techniky sebeobrany takovým způsobem, že i na první pohled nebezpečný hod je ve skutečnosti plně pod kontrolou nejen toho, který se svým partnerem hází, ale i partnerem, který je házen. A ten tak dopadne měkce a bezpečně. Naučí se zkrátka dělat věci, nad kterými dospělý člověk nevěřícně a s obdivem kroutí hlavou. A to nemluvím o rodičovské hrdosti, že tohle umí právě jeho syn či dcera. Nicméně toto není jen o fyzickém cvičení, ale i mentálním, protože děti se učí novým dovednostem (technikám), které příznivě ovlivňují i jejich způsob myšlení. Věřte mi, je to úžasný a velmi zábavný proces učení.

Překonávat nesnáze

Být hozen devětkrát a vstát po desáté. O tom je džudo či džiu džitsu. Být znehybněn a dostat se z toho, dostat ránu a pokračovat dále. Bojová umění jsou odrazem života v mnoha ohledech, ale jeden z nich je asi nejdůležitější – naučí děti nikdy se nevzdat. To je asi základní motto všech bojových umění. Pokud se nebudou snažit cvičit pravidelně a se vším nadšením, pak jednou nezískají černý pás. Ne vždy se jim bude chtít na trénink, ale pokud vytrvají, pak jim jednou bude patřit právě ten legendární černý pás jako odměna za vytrvalost a srdce, které do studia vložily.

Bojová umění naučí dítě, že občas budou sice porážky i slzy, ale naučí se je překonat se zdravou zarputilostí a odhodláním. Nevzdat se, ať se děje, co se děje, o tom v život je. A přesně tohle se děti naučí.

Hrdost

Svět není úplně dokonalý a děti nemají až tak mnoho věcí, na které mohou být skutečně hrdí. Bojová umění jim umožní naučit se být hrdí sámi na sebe, na to, co již dokázaly a čím si prošly. Nemá to nic společného s chvástáním a naparováním. Vaše dítě získá vyšší technický stupeň až poté, co absolvuje zkoušku. Ten okamžik, kdy je dítěti uvazován instruktorem nový pásek, jako výsledek úspěšně zvládnuté zkoušky, je pro dítě momentem, na který může být právem hrdé. A věřte mi, je to úžasný pocit, který si dítě bude pamatovat po celý život, ostatně znám to z vlastní zkušenosti. Právě proto máme všechny zkoušky dětí z našeho klubu natočené a z našeho webu https://bojovky.info jsou kdykoliv přístupné (pouze) pro všechny rodiče.

Sebeobrana

Bojová umění jsou o sebeobraně. To všichni víme a každé dítě by mělo mít možnost a dovednost se (u)bránit, pokud se dostane do konfliktu. Ale bojová umění nejsou jen o zvládání konfliktů, které vyvolá například agresivní spolužák. Je to o budování sebedůvěry a víry ve vlastní schopnosti zvládnout například právě třeba pokus o šikanu. I násilí mezi dětmi narůstá díky (až příliš) realistickým počítačovým hrám, násilným filmům, nefunkčním rodinám, apod.

Podle posledních studií se například šikana v některých českých školách vyskytuje až ve 40 % případů. A málokdo si uvědomuje, že následky šikany si dítě ponese po celý svůj život. Promítne se mu tak nejen do osobního života, ale i do pracovního, díky čemuž bude mít pravděpodobně problémy realizovat své sny. Myslíte, že takový člověk je šťastný? A když teď víte, že je šance se tomu vyhnout, co pro své dítě uděláte? Osobně považuji znalosti základů sebeobrany za „povinnou výbavu“ každého dítěte v moderním světě.

Přátelství

Každý týden si děti budují nová přátelství a utužují již vzniklá. Tím, že děti mají šanci se potkávat i s dalšími dětmi, rozvíjejí své sociální dovednosti komunikace, což se opět pozitivně odrazí na jejich životě. Nemluvě o zábavě, kterou zde zažijí. Mnoho klubů má i silné sociální zázemí, a být součástí těchto skupin je skvělý pocit. Přátelé v bojových uměních jsou přátelé na celý život.

Koncentrace

Velmi důležitá dovednost. Soustředění. Ano, děti s ní zpočátku mají potíže, ale pokud chodí pravidelně, pak jsou zlepšení vidět s každou další lekcí. Zlepšují se přirozeně tak, jak se učí napodobit pohyb v nově ukazované technice. A to bez soustředění zkrátka nejde. Na rozdíl od školy, kde učitel vyloží látku, aby si následující den ověřil, že látka byla správně pochopena a zapamatována, v klubu bojových umění instruktor ukáže novou techniku a hned jsou studenti požádáni, aby se techniku pokusili předvést, jak nejlépe umí. To nutí dítě se soustředit a rozvíjet tak svou koncentraci.

Rovnováha

Vaše dítě má svůj život v jakési rovnováze. A teď nemyslím rovnováhu v tom fyzickém slova smyslu, ačkoliv i tu se naučí rozvíjet. Hovořím zde o rovnováze po stránce emoční. Mnoho dětí, které toto nemají z mnoha důvodů, jsou bojová umění tím správným „pomocníkem“, jak ji nastolit. Ve skupině s nimi budou vždy děti, které budou rychlejší, větší, či silnější a jelikož bojová umění jsou o tom být nejlepší ve všem, co dělám, i vaše dítě se naučí, že mají slabé, ale i silné stránky, stejně tak jako i ostatní, ale důležité je co? Nevzdat se. Je dosti vzácné najít namyšleného studenta bojových umění, protože správně vedená výuka děti přirozeně naučí se chovat k ostatním se zdravou skromností, ale i odhodláním dosáhnout svých cílů.

Odvaha

Nejtěžší věcí v bojových uměních je fakticky nalézt odvahu vstoupit do klubu. Pak již děti budou zažívat pouze lehké pocity nervozity, když mají zápasit s někým z klubu, případně když následující den skládají zkoušky na vyšší technický stupeň. V životě bude mnoho okamžiků, kdy se člověk bude muset postavit svým strachům a lekce, které se vaše dítě naučí v klubu bojových umění, mu pomohou překonat je s úsměvem na rtech 🙂

Vedení

A nakonec vedení. Tak, jak dítě bude růst v bojových uměních, uvidíte, jak se z něj stává vůdce. To začíná například tím, že dostane na starosti rozcvičku, pak dostane za úkol držet lapy nováčkům, případně ukazovat, jak se ten který úpolový dril či hra má správně provést. To se ovšem nestane přes noc, ale během několika následujících let a bude to proces postupný tak, aby se dítě přirozeně naučilo vést a organizovat skupinu. Tyto dovednosti pak bude moci využít i v pracovním životě.

A jak toto všechno vím? V oblasti bojových umění se pohybuji od svých deseti let, takže pokud dobře počítám, pak jsem v této oblasti aktivní již nějakých třicet let. Vše, o čem jsem psal výše, jsem osobně zažil. Tím, že nyní již sám děti učím (včetně svých dvou dcer), vracím zpět to, co mi bojová umění dala, protože bojovým uměním dlužím skutečně mnoho.

Nu a co na to tedy říkáte? Udělejte sobě a svým dětem radost a přihlaste je do nejbližšího klubu bojových umění. Věřte mi, že nebudete litovat 🙂

Jarda Kolcun

Instruktor dětského klubu jujutsu v Roztokách u Prahy

Velice volně přeloženo, upraveno a doplněno o české reálie, dle článku: 10 Reasons Your Child Needs to Take Martial Arts Lessons