Big Data a sebeobrana

Přečteno: 1705

Jak asi víte, bojová umění ve všech formách jsou mým koníčkem více jak 30 let. Ve formě sebeobranné jsem dospěl do stádia, kdy mne již nezajímají konkrétní fyzické techniky sebeobrany (a tedy konkrétní školy či styly), protože věřím, že v této oblasti se toho už moc nevymyslí.

Drtivá většina diskusí kolem sebeobrany se v současnosti točí kolem účinnosti té či oné konkrétní fyzické techniky či taktiky, případně té či oné školy. Pro mne tedy již nezajímavá a často i neplodná diskuse 😉

Osobně se proto nyní soustředím na tzv. před konfliktní fázi, která je stále dosti neprozkoumaná. Většina z nás ji zná pouze tak, že v určitých chvílích máte pocit, že „něco je špatně“, ale nedokážeme si vysvětlit, co a hlavně proč jsme takový pocit náhle získali. A pak, když se hrozba stane jasně viditelnou, je již většinou pozdě se vzdálit a přichází na řadu verbální/fyzická sebeobrana. To se ale už bavíme o řešení konfliktu, nikoliv jeho prevenci.

V četných článcích na serveru Bojovky.info o tomto tématu píšu podrobněji. Jedná se fakticky o naší intuici, což není nic jiného než kombinace informací zpracované naší vědomou a nevědomou myslí.

Minulý týden jsem navštívil velmi zajímavou konferenci, která prezentovala různé způsoby, jak informační technologie zpracovává obrovské množství dat, souhrnně zvané Big Data. A jak to souvisí se sebeobranou? To již brzo zjistíte.

Big Data jsou v současnosti pro firmy velmi sexy pojmem. Zjišťují totiž, že mají k dispozici obrovské množství informací, které mohou ukrývat velmi cenné informace, pokud se ovšem správně zpracují. Jenže ještě donedávna byla výpočetní síla počítačů tak slabá, že jeden dotaz se zpracovával i několik desítek hodin, což již často bylo pozdě. V současnosti jsou už k dispozici velmi výkonné stroje, které dokáží podobné požadavky zpracovat v řádu několika desítek vteřin, takže se konečně začínají diskutovat všechny možnosti využití „velkých dat“.

Například nejmenovaný mobilní operátor má nyní možnost zpracovat a následně taková (anonymizovaná) data dále nabízet například marketingovým společnostem k lepšímu cílení na zákazníka. Dokáží totiž zjistit, kteří zákazníci se kde nejčastěji pohybují, co sledují za televizní pořady, případně jaké věci nejčastěji nakupují. Pokud takové informace máte k dispozici, pak zacílit takovou markentingovou kampaň je daleko přesnější, levnější a hlavně efektivnější.

Big Data se také v současnosti využívají i při identifikaci podvodných pojišťovacích jednáních, kdy bankám a pojišťovnám umožní dát do kontextu informace z více zdrojů a vidět tak souvislosti, které dříve nebylo možné identifikovat. Ale i při optimalizaci elektrické energie v síti v závislosti na ročním období i typu odběratele, atd. atd. A to vše díky tomu, že můžete vzít v úvahu všechny možné (a dostupné) strukturované i nestrukturované informace jako je předpověď počasí, dopravní situaci v dané oblasti, počet a složení obyvatel, množství telefonů, nákupní chování, aktivita na sociálních sítích, apod. Prostě cokoliv, co se dostane do elektronického světa, to se nyní může využít k lepšímu pochopení nějakého jevu. Ba co víc, a tady se dostáváme konečně k sebeobraně, díky všem těmto přístupným datům jsme schopni dělat i vcelku věrohodné předpovědi. Tomuto se říká tzv. prediktivní analýza, kde takzvaně predikujeme (předpovídáme) další děj na základě předchozích i současně dostupných informací.

V sebeobraně, konkrétně v okamžiku, kdy děláme tzv. situační analýzu, jsme fakticky ve velmi podobné pozici. Máme k dispozici v každém okamžiku obrovské množství strukturovaných a nestrukturovaných dat. Například na nádraží se tak jedná o jízdní řády, názvy obchodu, různé značky, ale i uniformy lidí, kteří se na nádraží právě nachází. Těmto datům se říká strukturovaná data, protože jsou jasně členěná a umístěná na místech, kde je čekáte. V případě nestrukturovaných dat jde o chování lidí, proxemiku, kineziologii, biometrické signály, atd. A to vše prostřednictvím svého mozku, počítače, musíte bleskově zpracovat zpracovat. „Počítačovou kapacitu“ na to máme, teď se musíme pouze naučit vyfiltrovat relevantní informace (hledat anomálie) a následně i jednat.

Překvapilo mě, že stejně tak jako při profilování, i v případě prediktivní analýzy (používané v Business Inteligence) stačí průměrně tři děje, které se stanou, abychom byli schopni vcelku jistě určit, co se stane v nejbližší době.

Například některé banky již mají nastaveno, že když se vám blíží doba fixace úroku, a vy kliknete na přehled své hypotéky (abyste zjistil stav) a následně si vyhledáte všeobecné podmínky týkající se právě hypotéky, pak s více jak 80% uvažujete o změně banky při refinancování. A abyste od této banky neodešel, velmi pravděpodobně vám tak někdo z banky zavolá a začne s vámi jednat o možnostech refinancování.

V případě sebeobrany jde o velmi podobný proces, kdy pokud zjistíme tři anomálie (tj. nesrovnalosti od baseline) v nějaké situaci, pak velmi pravděpodobně se skutečně něco děje a my již musíme jednat. Ať již tak, že se z místa neprodleně vzdálíme, nebo tak, že se připravíme na boj. Nedělat nic a ignorovat tyto výstražné signály (anomálie) pak jen znamená zvýšené riziko, že budeme muset řešit konflikt na úrovni verbální či dokonce fyzické.

Osobně mě velmi překvapilo, že principy jsou velmi podobné, ať již se jedná o svět elektronické prediktivní analýzy nebo lidské situační analýzy. I my každým okamžikem přijímáme „big data“. I my musíme správně a co nejrychleji rozlišit, která data jsou pouze šumem a která anomáliemi, na kterých můžeme postavit svou predikci dalších činů. A pokud toto dokážeme, pak máme velmi reálnou šanci ušetřit spoustu peněz (v případě hrozícího požáru, nebo například přepadení), či dokonce si zachránit svůj život.

Této problematice se rozhodně budeme na bojovky.info dále a podrobněji věnovat, protože toto je dle mého názoru skutečná prevence konfliktu. Pokud ji zvládnete, pak s velmi velkou pravděpodobností nedojde ke kontaktu s hrozbou a vy tak nemusíte trávit večery únavným drilováním nějakých super efektivních technik sebeobrany. Místo toho se můžete věnovat například své rodině či svým koníčkům 😉

Nicméně, přesto všechno si myslím, že každý by měl znát aspoň základní set fyzických i verbálních sebeobranných technik v případě, že vám „váš radar nebude fungovat“. Stát se to může a je dobré mít vždy po ruce plán B.

Jarda Kolcun

TacFit – Field Instructor
CST – Clubbell Instructor
FAST Defense Global Senior Instructor
Jujutsu instruktor

Autor