Nalezení Zóny (Flow) – část 1.

Přečteno: 1992

O Zóně se v poslední často hodně hovoří, ale ve skutečnosti k ní existuje  pouze málo vědeckých studií, zvláště v České republice. Jedna z prvních vlaštovek je kniha Poznej sám sebe, kterou napsal Marián Jelínek, trenér jednoho z nejlepších hokejistů světa – Jaromíra Jágra.

A i zde se tohoto tématu dotýká pouze okrajově, protože jak sám uznává, chybí seriozní informace. V zahraniční literatuře však naštěstí nalezneme o něco více informací. Například Dr.Michael Lardon napsal útlou knížečku Finding your zone, která problematiku Flow (Zóny) docela hezky pokrývá, a kdo má skutečný zájem o toto téma, doporučuji knihy maďarského psychologa Mihály Csikszentmihalyi.

Co je to tedy Zóna? Zóna je stav, kdy atlet dokáže vědomě odfiltrovat veškeré obavy z věcí budoucích a nasměrovat svou koncentraci a energii na svůj výkon. Paradoxně tím, že vnitřně přijme možnost porážky, se zbaví obav z porážky a soustředí se jen a pouze na to, co musí vykonat. Zóna se však objevuje nejen ve sportu a emocionálně vypjatých situacích, ale i v běžném životě. Obecně řečeno je tento stav přítomný tam, kde se tak soustředíte na nějakou činnost, že ztratíte pojem o čase. Nemyslíte na nic jiného než právě na to, co v ten okamžik děláte (Toto úzce souvisí s IntuFlow a Prasara jogou, která je založena na podobných principech. O tomto napíšu podrobněji hned po skončení tohoto seriálu). Jako byste byli v nějaké bublině izolovaní od okolního světa. Ostatně právě tuto analogii použilo mnoho atletů, se kterými Dr. Lardon hovořil. Všichni, kteří tento stav zažili, se shodli na následujících aspektech:

  1. Super koncentrace, případně úplné mentální soustředění na úkol
  2. Zážitek zpomaleného času
  3. Pocit oddělení od vnějšího prostředí
  4. …to vše vedoucísuper-normálnímu výkonu

Během vědeckého výzkumu tohoto stavu přišli vědci na zajímavý fakt – ERP reakce (elektricky zaznamenatelné reakce mozku na určité stimulace (vizuální a zvukové)) byla u lidí, kteří se uměli do Zóny vědomě dostat, daleko rychlejší. Jinými slovy řečeno, dokázali rychleji a dříve reagovat na stimuly a navíc se jejich mozkové vlny pohybovaly na frekvenci Delta (0 – 4Hz), což je frekvence blízká hlubokému spánku, případně hlubokému uvolnění. Během této frekvence tělo regeneruje. Co to znamená v praxi? Mozek atletů fungoval daleko efektivněji a byl daleko lépe připraven na jakékoliv stresory, které se jim během sportovního výkonu mohou stát. A protože je mozek „řídící jednotka“ těla, pak i atlet dokázal předvést výkony, kterých by jindy velice pravděpodobně nebyl vůbec schopen. Celá tato problematika tedy není o fyzické stránce toho kterého atleta, ale o jeho odhodlání a vůli. Tento stav nelze navodit chemickou cestou (pomocí léků či drog), ani není možné se do něj dostat hypnózou. Je však možné se naučit do něho dostat. K tomu je však potřeba si vyjasnit několik dalších kroků. Podle Dr.Lardona existuje celkem 10 kroků, které by měly člověka „dovést“ do zóny. Svoje poznatky opírá o několikaletou spolupráci s největšími atlety v oblasti golfu, basketbalu, hokeje, stolního tenisu a amerického fotbalu.

1. Sen „Vytváříme sny anebo sny vytváří nás?

Opakovaně se prokázalo, že náš mozek je ve spánku schopen řešit problémy, které se nám zdají v bdělém stavu neřešitelné. Jediné, co je potřeba, je těsně před usnutím definovat problém a s důvěrou, že zítra budeme vědět jak problém vyřešit, usnout. Toto souvisí se stavem, o kterém jsem psal výše – mozek, nacházející se na frekvenci Delta, dokáže využít svou maximální kapacity k vyřešení problému. Podíváme-li se do historie, pak mnoho objevů bylo učiněno právě tímto způsobem, například Albert Einstein takto přišel na rovnici E=m.c2 nebo Dr. Jonas Salk přišel tímto způsobem na to, jak vytvořit vakcínu proti dětské obrně. O této problematice lze najít více informací, pokud budete hledat téma „lucidní snění“ (Stav, kdy si spící člověk uvědomí, že spí a to mu dává možnost se ve svém snu vědomě a bez omezení pohybovat či jej měnit.).

Jak se tedy naučit využívat sny pro řešení našich problémů?

  • Snažte se pamatovat si sny z každé noci a zapište si je.
  • Každou noc, ještě předtím, než usnete, si projděte své zápisky snů z předešlých nocí a určete si, o čem dalším chcete snít.
  • Pokud se vám nebude dařit snít, o čem se rozhodnete, existuje ještě jedna možnost – nastavte si časovač na 90 minut. To je doba, kdy je mozek již na frekvenci Delta a začíná snít. Díky tomu se krátce probudíte, vzpomenete si, o čem chcete snít a usnutí proběhne daleko rychleji.

Jak však snění souvisí s efektivnějším sportovním výkonem? Řada sportovců potvrdila, že používala metodu vizualizace (denní snění), kdy si například představovali v co nejživějších barvách a emocích, jak již absolvují náročný závod a také jak jej s přehledem vyhrávají. A přitom závod je teprve čekal v následujících dnech/týdnech. Všichni také potvrdili, že tato vizualizace měla nepochybně vliv na to, že na závodech dokázali předvést nejlepší výkony…a často i zvítězit přesně tak, jak si to vizualizovali. Další důležitou věc, kterou všichni sportovci bez výjimky potvrdili, je absolutní víra v sebe sama a své schopnosti. Právě díky tomu byla jejich vizualizace akceptovatelná racionální částí mozku a následně i demonstrovaná na tom kterém závodě.

2. Připraven překonat překážkyJak na cvičišti, tak na bojišti

Toto je jedna z hlavních překážek sportovců, proč nedokážou předvést svůj nejlepší výkon. Scott Sonnon tento stav viděl u svých svěřenců – policejního profi Sambo tým, kteří v tělocvičně podávali skvělé výkony, ale na závodech nebyli schopni vítězit. Důvodem byl stres, na který sambisti nebyli připraveni. Respektive součet stresů, které se nasčítaly a dosáhly úroveň, na kterou se již sambisté nedokázali adaptovat. A právě proto TacFit vzniknul. Při této příležitosti je potřeba také zmínit fakt, že v současné době byl Scott Sonnon a Alberto Gallazzi osloveni izraelskou armádou, aby pro ně připravili na míru ušitý program zvyšování odolnosti vůči psychickému a fyzickému zatížení. Izraelští vojáci (a nejen ti) se totiž potýkají s vážnými zdravotními problémy již ve věku 24 let, což armádu hodně trápí. Hovoříme zde o velkém počtu výskytu cukrovky, vysokého krevního tlaku, srdečních onemocnění, ale i PTSD jako výsledek enormního a dlouhotrvajícího stresu, který zažívají při výkonu své služby. Výsledkem pak je, že člověk, který by fakticky měl být na vrcholu svých fyzických i psychických sil, odchází do výslužby ze zdravotních důvodů a náklady věnované na jeho výcvik, tak přijdou vniveč. Nedávno tedy Alberto spolu se Scottem Sonnonem představili v Izraeli vojenskou verzi systému TacFit a dle všeho to vypadá na velmi dlouhou a plodnou spolupráci 🙂

Cílem (nejen atleta) je připravovat se v podmínkách, které co nejvíce připomínají prostředí, kde bude člověk podávat svůj výkon. Toto se však týká i vojáků, policistů, studentů bojových umění, apod. Právě proto William E.Fairbairn přišel se svým konceptem Killing house, kde mohou policisté a vojáci zažít modelové situace, které simulují/modelují reálné střety (více o tomto tématu naleznete v článku Povídání nejen o protiúderovém obleku – proč jej (ne)používat při tréninku). Pokud totiž atlet trénuje v klidném klimatizovaném prostředí a soutěžit bude v horách, kde bude mnoho rušivých vlivů (jiný povrch, nadmořská výška, apod.), kterým se bude muset věnovat a následně s nimi i vyrovnat, pak svou koncentraci nemůže plně věnovat svému výkonu….a to se na něm samozřejmě odrazí. Dobrá příprava tak umožní atletovi zbavit se veškerých obav a soustředit se pouze na jediný úkol – zvítězit. Právě perfektní příprava a koncentrace na jediný cíl umožní atletovi „zapojení autopilota“, který „navede“ atleta do Zóny. A tady je i krása autopilota – pokud máte dobrou přípravu, přestanete přemýšlet o okolí a pochybovat o svých schopnostech, autopilot automaticky převezme řízení a vy se dostáváte do stavu, kdy konáte bez zbytečné námahy – dostanete se do Zóny.

Použitá literatura:

Marian Jelinek a Jiří Kuchař; Poznej sám sebe; nakladatelství Eminent; 2006; ISBN 80-7281-247-5

Michael Lardon; Finding Your Zone: Ten Core Lessons for Achieving Peak Performance in Sports and Life; Perigee Books; 1 edition; 2008; ISBN-13: 978-0399534270

Mihaly Csikszentmihalyi; Flow – The classic work on how to achieve happiness; Harper and Row; 2002, ISBN 9780712657594

Další díly:

Hledání Zóny – část 1.

Hledání Zóny – část 2.

Hledání Zóny – část 3.

Hledání Zóny – část 4.

Jarda Kolcun

TacFit Field Instructor

CST – Clubbell Instructor

Můžete komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *