Děti a mládež – statistika

Přečteno: 2388

FAST Defense Antibully program a CATS se primárně zaměřuje na tři základní oblasti:

  1. Prevence šikany
  2. Modely chování při kontaktu s neznámým člověkem
  3. Sebeobrana verbální a neverbální komunikace

Výskyt šikany u nás

A nyní, maje na paměti výše uvedené fakta, pojďme se podívat na statistiku týkající se šikany na českých školách. Tuto statistiku připravil Dr. Michal Kolář, etoped a psychoterapeut, který se dlouhodobě zabývá školním šikanováním. Vytvořil původní speciální teorii, vnitřní diagnostiku a diferencovanou léčbu tohoto fenoménu. Je také autorem několika knih. Dr. Kolář dlouhodobě spolupracuje s MŠMT ČR na koncepci prevence šikany.

Úvodem je potřeba poznamenat, že je velice těžké měřit šikanu na školách. Brání tomu strach a obavy z dalšího stupňujícího ponižování a zesměšňování, neproškolený pedagogický personál, atd. Nicméně dle výzkumů z let 1990 a 1997 se výskyt šikany dá již označit termínem „epidemie“. Jde tedy o případ, kdy je „nakaženo“ více jak 2.000 lidé na 100.000 obyvatel.
 
Existují již dílčí měření, která ukazují výskyt šikany od 11% do 40%. Přesto však ani tato čísla moc neřeknou, pokud nedefinujeme přesně co je a ještě není šikana, jak dlouho  ji budeme měřit, v jaké oblasti, apod. Sám Dr. Kolář odhaduje průměrný výskyt šikany na 20%, což znamená, že každý páté, školou povinné, dítě je šikanované, případně šikanované teprve bude.
 
Dále je potřeba si uvědomit, že šikana se vyskytuje nikoliv pouze na základních a středních školách, ale už v mateřských školkách. Zde procento šikanujících dětí stále vzrůstá v poměru k dalším stupňům škol.

Výskyt šikany v zahraničí

I v zahraničí se výskyt šikany dostává do popředí zájmu již několik let. Například v Anglii se ukázalo, že je šikanováno 39,4% dětí, což se blíží i českým výzkumům z let 1990 a 2001. Následující tabulka ukáže výskyt šikany i v dalších zemích:

  •  Anglie           39,4%
  •  Holandsko   27%
  •  Norsko         20.8%
  •  Japonsko     13.9%

Bohužel dosud neexistuje zevrubná studie v rámci zemí Evropské Unie, která by mapovala výskyt šikany. V Americe se podobné studie pravidelně aktualizují a například v roce 1996 bylo zjištěno, že je šikanováno vice jak 2,7 milionu dětí a vice jak 160.000 dětí odmítá jít do školy ze strachu před další šikanou. Studie na amerických středních školách provedená týmem badatelů z Ilinoiské university odhalila, že 75% studentů bylo ve školním roce 1998-99 šikanováno.

 
A řešení boje proti šikaně je zatím bohužel v nedohlednu. Například studie z roku 2001 ukázala, že vice jak 90% pedagogů nedokáže vyřešit základní situace týkající se šikany ve školách. Další výzkum v rámci projektu Minimalizace šikany v roce 2008 opětovně prokázal podobný výsledek u vice jak 93% účastníků projektu. Situace tedy není úplně nejlepší, že?