12 přikázání Jūdō – Kanō Jigorō

Přečteno: 141

Zde je velmi vzácná esej shihana Jigorō Kanō. Přeložil jsem ji jen velmi stručně, protože text samotný je velmi květnatý a složitý. Jde o krátkou esej, vlastně se jedná jen spíše o seznam, který byl obsažen v malé knize z éry Showa (1926-1989).  Kniha v prvním vydání byla vytištěna pouze v malém nákladu a než vyšlo druhé vydání, byla kniha zcela přepracována. Původní verze pak byla poté zapomenuta.

Ono “cvičení”, které je níže zmiňované, se nazývá 修行 shugyō a vynikající stránky www.jisho.org jej definují jako:

 1. asketické praktiky (buddhistický termín).
 2. výcvik; praxe; kázeň; studium

Definice Wikipedie nabízí ještě jeden výklad:

 1. Sādhana (sanskrt साधन,tib. སྒྲུབ་ཐབས་) doslova “prostředek k dosažení něčeho” kdy ego je překonáváno duchovní praxí. Zahrnuje řadu disciplín v hinduistických, sikhských, buddhistických a muslimských tradicích, které se dodržují za účelem dosažení různých duchovních nebo rituálních cílů.

柔道十二訓 12 přikázání Jūdō – Kanō Jigorō

Praxe Jūdō jako Budō

 1. Cvičte kata a randori tak pečlivě, jako by váš protivník byl vyzbrojen ostrým mečem.
 2. Nezapomínejte, že cílem studia jūdō je každodenní zlepšování, nikoli vítězství nebo prohra.
 3. Cvičení júdó se neomezuje pouze na dódžó.

Cvičení júdó jako fyzické cvičení

 1. Vyhýbejte se nebezpečným technikám a cvičte tak, abyste trénovali celé své tělo.
 2. Nezanedbávejte správnou stravu, spánek a odpočinek.
 3. Cvičte správně, ne nedbale, a v souladu se správnými principy.

Cvičení džúdó jako duchovní trénink

 1. Provádějte kata a randori s maximálním úsilím.
 2. Snažte se cvičit nejen s pomocí svého rozumu, ale také s pomocí své intuice.
 3. Při sebereflexi je třeba brát v úvahu i názory druhých na vás.

Principy júdó aplikované v každodenním životě jako praxe

 1. Neustále mějte na paměti princip Seiryoku Zenyō Jita Kyōei.
 2. Pokud se setkáte ve svém studiu s nějakými rozpory, mějte na paměti princip Seiryoku Zenyō Jita Kyōei.
 3. Když čelíte mnoha tlakům, dokonce i když se jedná o každodenní životní potřeby, zvažte své problémy jeden po druhém a mějte na paměti princip Seiryoku Zenyō Jita Kyōei.

 

napsal Lance Gatling pro web Kano Chronicles

ZDROJ: Kano Chronicles

přeložil Jarda Kolcun

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *