Představení systému FAST

Přečteno: 4033

Fear Adrenal Stress Training Defense Systém

FAST Defense je systém výuky sebeobrany, který je po světě známý již více jak 15 let. Tento systém založil Bill Kipp v roce 1998. Bill je bývalý Marine Recon Team Leader a USMC pistol Sharp Shooter, který během svého působení u mariňáků měl možnost trénovat s armádními elitními oddíly celého světa. Po svém odchodu z armády se usídlil ve filipínské Manile, kde později získal černý pás v Arnis. Zde se živil jako vyhazovač a tělesný strážce. Své zkušenosti z armády, a poté i z civilu, později využil při tvorbě FAST Defense systému.
 
Vrátil se zpět do USA, kde se spojil s Mattem Thomasem, což je osoba považovaná za tvůrce moderních modelových situací (jeho systém se jmenuje Model Mugging) a právě s Billem spolu rozvinuli v letech 1989 – 1999 spolupráci, jejichž výsledkem pak byl již zmiňovaný FAST Defense systém. Tento systém poté ještě upravil, na základě spolupráce s Peytonem Quinnem v rámci Rocky Mountains Combat Applications Training (RMCAT) programu, kde prezentoval svůj koncept a následně jej zde i učil. Výsledkem této spolupráce pak byl v roce 1998 FAST Defense program tak jak jej známe dnes, a který vyučuje sebeobranu prostřednictvím práce se stresem.
 
Bill Kipp je považován za jednoho z největších znalců v teoretické, ale i v praktické oblasti adrenalinového tréninku, stejně tak jako aplikací scénářů do výuky sebeobrany. Vymyslel a zkatalogizoval více jak 50.000 scénářů, které slouží k otestování naučených technik sebeobrany proti ozbrojeným, ale i neozbrojeným útočníkům (jednomu i více útočníkům) v postoji, ale i na zemi. V současnosti vede spolu s Dikem Chancem tým instruktorů, kteří se specializují na výuku sebeobrany pro děti, dospělé, ale i pro ozbrojené složky.
 
Bill je autorem několika knih a instruktážních videí, které jsou vysoce hodnoceny odbornou veřejností. V současné době se Bill, kromě výuky po celém americkém kontinentu, specializuje i na další vývoj unikátního proti-úderového obleku – Predator Armour Suit, který je používaný v rámci tohoto systému pro nácvik scénářů v plném kontaktu. Tím se liší od jiných proti-úderových obleků, které plný kontakt (zvláště do hlavy a mezi nohy) neumožňují.
 
Další význačnou osobností v systému FAST Defense je již zmiňovaný Dik Chance. Dik vyrůstal ve Velké Británii v oblasti s velice vysokou kriminalitou. Více jak 25 let byl zaměstnancem britského ministerstva obrany. Jak sám podotýká, během svého dlouhého působení ve službách britské královny se měl možnost nesčetněkrát seznámit se strachem ve všech jeho podobách. Po odchodu z ministerstva navázal spolupráci s Billem a od té doby mu pomáhá vyučovat FAST Defense v Evropě (zatímco Bill se soustřeďuje na americký kontinent). V rámci systému FAST Defense vyučuje Dik civilisty, ale i ozbrojené složky.
 
Jak již bylo výše naznačeno, jde o systém, který je primárně zacílen na psychickou stránku sebeobrany a nesoustřeďuje se tolik na množství fyzických sebeobranných technik. Výhodou tohoto systému je fakt, že je možné jej použít jak pro začátečníky, kteří nemají prakticky žádnou zkušenost se sebeobranou, ale i pro instruktory jiných bojových umění, úpolových sportů a sebeobrany. Celý systém je založen na výuce psychologických reakcí na konflikt.
 
Začíná se již ve fázi před-konfliktní, kde musí student včas zaregistrovat potencionální konflikt, řešit jej ve verbální rovině, až po samotnou fyzickou obranu a následný se vypořádat s post-konfliktním stavem.
 
Není tedy důležité, jaké techniky student ovládá, ale jak je dokáže při konfliktu použít. Jak se dokáže vypořádat se samotným konfliktem, a zdali pokaždé nechá vygradovat situaci do fáze, kdy již musí aplikovat svoje znalosti fyzické sebeobrany.
 
V rámci výuky se používá proti-úderový oblek (Predator Armour Suit), který zaručí, že se útočníkovi ani obránci nic nestane ani při plném kontaktu. Kurz pak sestává z různých scénářů, které musí student ve stresu zvládnout. Útočník může být neozbrojen, případně ohrožovat obránce i se zbraní. Scénáře se cvičí v postoji, ale i na zemi tak, aby maximálně přiblížily obránci realitu. A právě toto nejvíce účastníci kurzu oceňují – možnost vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Nejde tedy pouze o teoretické rozjímání, jak by měl člověk v reálném konfliktu reagovat, ale o skutečný zážitek, který je velice blízký realitě.
 
Pro zájemce o problematiku doporučujeme knihu Billa Kippa Turning fear into power, kde jsou podrobně popsány jednotlivé součásti výcviku včetně jeho organizace.