O vývojové kineziologii 2

Přečteno: 1846

V tomto díle dokončíme obecné představení problematiky vývojové kineziologie. Osobně se domnívám, že je za námi již doba, kdy jsme jako trenéři úpolových sportů prostě jen kopírovali styl a obsah lekcí těch trenérů, kteří trénovali nás.

Většinou totiž byla taková výuka založena na intuici a ne vždy byla správná. V současné době je již k dispozici velké množství odborných informací, které je dobré nastudovat a takové poznatky poté zapracovat do vedení tréninku. Děti nám v současné době spíše tloustnou díky nedostatečnému či dokonce nesprávnému pohybu. Je to zčásti dáno dobou, zčásti velkou pracovní vytížeností rodičů a jejich výchovou. Děti se inspirují po svých rodičích a pokud rodiče z jakéhokoliv důvodu nesportují (či se obecně dostatečně nehýbají), není možné to čekat ani od dětí.

Tělesná výchova vyučovaná ve školách je kapitola sama pro sebe a proto se tím nyní zabývat, zatím, nebudu (ale “něco” se připravuje ;-).

V minulém díle jsme tedy již probrali prenatální, novorozenecké, kojenecké, batolecí období včetně předškolního věku, ve kterém by se již mohlo začít se všeobecným pohybovým rozvojem. Nyní si dokončíme jednotlivá období tak, abychom v některém z příštích článků na nich již mohli stavět s důrazem právě na úpolové disciplíny.

Mladší školní věk

Hovoříme zde o dítěti ve věku 6 až 10 let. V tomto období se pohybový režim dítěte velmi výrazně změnil. Ve škole prosedí ve statické pozici minimálně půl dne a díky současnému vývoji pak prosedí druhou polovinu dne u počítače, tabletu či jiného elektronického zařízení, které nevyžaduje aktivní pohyb.

Vrtění a poposedávání tak zpočátku nejsou známkou zlobení, ale snahou nějakým způsobem kompenzovat nedostatek pohybu.

Dítě již v tomto věku dokáže kopírovat pohyb paží i těla bez toho, aby je sledovalo svým zrakem. Proprioceptivní přesnost ruky se vyvíjí nejpozději do osmého až dvanáctého roku věku dítěte. V tomto věku již děti běhají, hází a chytají prakticky jako dospělí.

Dítě v tomto období již zvládá následující dovednosti hrubé motoriky:

 • Posturální kontrola, tedy dítě si již uvědomuje správnou pozici těla a její důležitost pro pohyb.
 • Balanční strategie je již velmi podobná jako u dospělého člověka.
 • Technika běhu a skoku je již prakticky vyzrálá.
 • Dítě již plynule hopsá a uvědomuje si rovnováhu i pozici těla v prostoru.

Kostní systém uzrává, a proto v tomto věku již dítě může postupně začít cvičit s externí váhou, ale nemělo by zvedat závaží těžší než 10% jeho celkové váhy. Osobně se domnívám, že dítě by mělo začít s činkami až poté, co dokonale zvládne cviky s vlastním tělem a činky tak budou dalším stresorem, který ztíží cvičení. Ale často vidím děti mávat činkami a přitom je vidět, že by měly problém zvládnout i základní cviky bez činky (dřep, klik, shyb…).

Volba sportu pro dítě by měla být dle doporučení odborníka. Rodiče často dávají své děti na sporty, které jsou v dostupné vzdálenosti od jejich bydliště, případně které jsou právě populární a zároveň i cenově dostupné. Je však potřeba si uvědomit, že ne všechny děti mají stavbu těla vhodnou pro tenis, fotbal nebo hokej. Je proto na zodpovědnosti a odbornosti trenéra, aby doporučil nejvhodnější sportovní disciplínu dle výkonů a talentu dítěte během fáze všestranného pohybového rozvoje.

A je pak na zodpovědnosti rodičů, aby toto doporučení zvážily a rozhodly tak další budoucnost svých dětí. Samozřejmě i názor dětí samotných zde hraje svou roli, ale osobně se domnívám, že děti mohou být v tomto věku být zmanipulovány okolím tak, aby si „svobodně” vybraly sport, který čirou náhodou vyhovuje i rodičům. Výsledkem pak je frustrované dítě, když během tréninku vykazuje malý, či dokonce žádný pokrok. Z ohledu rodičů jde pak o promarněnou příležitost k dalšímu pohybovému rozvoji jejich dítěte, nemluvě o čase a vložených peněz do výstroje a dalších doprovodných aktivit (doprava na soutěže, apod.).

Pokud to tedy shrnu – rodiče, uvědomte si, že máte obrovskou zodpovědnost za zdravý rozvoj svého dítěte, které jste si (snad) nepořizovali proto, aby (s)plnilo vaše nesplněné sny. Místo manipulace jej podporujte v jeho zájmech (jinými slovy, ať vyzkouší vše a vybuduje si tak co největší “kognitivní databázi“) a výsledkem bude šťastný kluk/holka, která se o vás postará, až to budete ve stáří potřebovat.

Starší školní věk

Hovoříme o období dětí ve věku 10-14 let. V tomto období dochází k velmi výrazným změnám kostního i svalového aparátu. Děti rostou „jak z vody“, mohutní a to umožňuje zvýšit zátěž i frekvenci v tréninku. V této fázi je důležité, právě díky tomu, že zde dochází k mohutnému rozvoji svalů, aby se dítě nevěnovalo jednostrannému pohybu, případně aby jej dostatečně kompenzovalo. Právě v té době totiž dochází k rozvoji svalové nerovnováhy, poškození kloubů či dokonce novým, nesprávným pohybovým vzorcům.

Zatímco chlapci začínají mít zájem o silové aktivity, dívky začínají více tíhnout k obratnostním aktivitám. Z mého pohledu proto úpolové sporty splňují všechny požadavky pro harmonický rozvoj dítěte.

Děti začínají více vyhledávat sporty svých idolů a díky tomu pak dochází k hypertrofii (přetížení) či hypotrofii (nedostatečné stimulace) celého pohybového aparátu.

Tento věk je charakterizován, respektive by měl být charakterizován:

 • Vysokou potřebou pohybu
 • Velkou pestrostí pohybu
 • Propojenosti mysli a těla – děti již chtějí vědět, proč se něco dělá, tak jak se dělá, co se tím sleduje, atd.
 • Preferencí aktivního odpočinku
 • Zvýšeným vlivem kolektivu a zejména starších vzorů, což se může projevit pozitivně i negativně
 • Poklesem autorit trenérů, instruktorů a koučů
 • Možnosti svalové přestavby dle potřeby toho kterého sportu.

V tomto věku se doporučuje pravidelná kontrola dětského lékaře, případně sportovního lékaře, který může včas objevit počínající svalovou nerovnováhu a doporučit odpovídající kompenzační cvičení.

Tak a tímto bychom měli mít pokrytý kompletní vývoj dítěte tak, jak jej definuje vývojová kineziologie. V některém z dalších článků se blíže podíváme na samotný obor kineziologie, abychom si doplnili své vzdělání a mohli lépe postavit pohybové aktivity pro své studenty. Pokud bude cokoliv nejasného, ptejte se. A pokud nebudu umět, naštěstí znám již dostatek odborníků (a nebojím se zeptat ;-), kteří mohou dotaz zodpovědět.

Pamatujte, že na vás, trenérech nějaké úpolové disciplíny, je obrovská zodpovědnost připravit dítě po stránce fyzické, ale i mentální. Nepodceňujte tak své vzdělání, jelikož ne vše se dá odtrénovat intuitivně („já si myslím, že by to tak mohlo být“). Dříve či později dospějete do stavu, kdy budete potřebovat odborné znalosti, abyste se posunuli dále. A čím dříve začnete studovat odpovídající znalosti, tím dříve napravíte chyby, kterých se mohli, i nechtěně, dopustit vaši předchůdci. Výsledkem pak je zdravé a šťastné dítě a to za ten vložený čas do dalšího vzdělávání skutečně stojí.

Předchozí díl

ZDROJ: Dítě, sport a zdraví; Miroslav Kučera, Pavel Kolář, Ivan Dylevský et al.; první vydání, nakladatelství Galén; 2011, ISBN 978-80-7262-712-7

Jarda Kolcun