Zvyšování psychické a fyzické zátěže

Přečteno: 3355

Jak spolu souvisí systém FAST Defense a TacFit? A jak tyto dva systémy souvisí se zvyšováním psychického a fyzického stresu/zatížení? To se dozvíte právě v tomto článku.

Termín „stress“ pochází z latinského slova „stringere“, což v překladu znamená „těžce táhnout“ a poprvé jej jasně definoval americký psycholog Walter Cannon v roce 1932. Nicméně pro naše účely použijeme místo slova „stres“ maličko přesnější termín – psychická a fyzická zátěž. Umožní nám to lépe popsat a odlišit jisté detaily, o kterých si řekneme více později.

Otázkou psychického a/nebo fyzického zatížení se v uplynulých letech zabývala řada odborníků. Pojďme si zmínit aspoň některé z nich:

Lt. Col. Dave Grossman a Loren W. Christensen – jejich kniha On Combat patří k tomu nejlepšímu, co v této oblasti je. Autoři se díky své profesi (vojenský psycholog a policista) zaměřují logicky na oblasti, kde psychické a fyzické zatížení (PFZ) je jednak nejviditelnější a jednak nejčastější – ozbrojené složky.

Bruce Siddle patří k dalším autorům, kteří se věnovali této oblasti. Siddle se zaměřil primárně na biochemické a biofyzické aspekty PFZ, takže se v jeho knize Sharpenning The Warrior Edge můžete dočíst o podmínkách vzniku a rozvoji PFZ v lidském těle. Nicméně některé informace jsou zpochybňované a proto je lepší studovat i další odborné zdroje (které ovšem necitují právě jeho knihu ;-).

Dr. Michael Lardon a jeho kniha o zóně a jak se do ní dostat. Zatímco výše uvedení autoři popisovali jev PFZ, Dr.Lardon vysvětluje, jakým způsobem se dostat do stavu, kdy je náš psychický i fyzický výkon nejlepší. (Toto téma je podrobně rozebíráno na mých seminářích TacFitu.)

William E.Fairbairn patří k těm lidem, kteří aplikovali znalosti PFZ do praxe a právě tento člověk se zasloužil o vznik tzv. killing houses, které v současné době patří ke standardní výcvikové metodě vojenských i policejních jednotek po celém světě.

Bill Kipp se zasloužil o vytvoření přesné metodiky, jak vytvořit konfiktní scénář a následně i modelovou situaci. Jeho systém FAST Defense se právě na toto specializuje.

Tony Blauer jako jeden z prvních aplikoval Hick-Hymanův zákon do teorie i praxe sebeobrany a jeho SPEAR systém je toho důkazem. Zminimalizoval počet variant sebeobranných technik proti útoku tak, aby reakce byla rychlá a fakticky instinktivní. Jeho systém je postavený na upravených instinktivních úlekových reakcích díky čemuž je tak efektivní při sebeobraně.

Andy Normann a jeho systém Defence Lab postupoval podobným směrem jakoTony Blauer a jeho typická sebeobranná pozice vychází opět z druhé instinktivní úlekové reakce (první jsou ruce natažené před sebou, druhá jsou ruce na hlavě, více však o instinktivních reakcích až někdy příště).

Pojďme si nyní říci pár slov o metodách zvyšování PFZ. Základním pravidlem je, že musíte trénovat tak, jak budete jednat i ve skutečnosti. Není možné, abyste spoléhali na to, že když budete celou dobu trénovat v přátelském prostředí kde chybí buď fyzické či psychické zatížení, že budete schopni podobně fungovat i pod PFZ. Nebudete.

To však není všechno – pokud budete trénovat například pouze fyzické zatížení, pak velmi pravděpodobně NEbudete připraveni na zatížení psychické a naopak. Je to velmi podobné jako v případě očkování – pokud se necháte očkovat vůči chřipce, časem získáte odolnost právě a jenom vůči chřipce. Nicméně vůči dalším nemocem budete i nadále zranitelní.

A je to ještě komplikovanější. Pokud budete trénovat určitý typ fyzického zatížení, například shyby, pak časem získáte i potřebnou sílu/kondici a tím pádem i fyzickou odolnost vůči vyvolanému konkrétnímu zatížení. Velmi pravděpodobně tak brzo dokážete zacvičit XX shybů bez znatelných projevů fyzického zatížení (pocení, zrychlená tepové frekvence, apod.). Vaše adaptace na fyzické zatížení se tedy rapidně zlepší. Jenže…a tady je první háček – budete adaptování POUZE na fyzické zatížení sestávající ze shybů. A pokud je to, co potřebujete, pak jste svého cíle dosáhli.

Pokud po vás však někdo bude chtít, abyste provedli stejný počet opakování, ale tentokrát kliků či dřepů, pak jste fakticky opět na začátku a velmi pravděpodobně budete zaznamenávat projevy stresu, které jste zaznamenávali na počátku cvičení shybů. Z fyziologického hlediska na to nemáte připravené svaly (zatímco u shybů se aktivovaly svaly potřebné pro tah, nyní musíte aktivovat odpovídající svaly pro tlak) a tak tělo zatížíte novým způsobem.

Nicméně i zde pro vás mám dobrou zprávu – čím více různorodější bude váš trénink, tím rychleji se dokážete adaptovat na další a další formu fyzického zatížení. A právě tady je bezpochyby velký přínos systému TacFit, který nabízí rozmanité cviky s různými pomůckami, zatěžující tělo ze všech možných pozic tak, aby bylo připravené na maximální počet typů fyzického zatížení. Systém TacFit nabízí cca 9 speciálních programů, 26 protokolů a 6 různých typů HIIT zatížení metabolismu člověka, které vám zajistí různorodost a neustálý pokrok ve zvyšování odolnosti vůči fyzické zátěži.

A protože tělo/mysl má neskutečnou schopnost se velmi rychle přizpůsobit určitému typu zátěže, pak například speciální program TacFit Commando nabízí tři zcela různé způsoby zatížení – mise (o třech různých úrovních náročnosti). To znamená, že po cca 3-4 týdnech cvičení jedné mise se přejde na další misi (s odpovídající úrovní náročnosti). To zajistí, že si tělo nestačí zvyknout a jeho schopnost adaptovat se tak bude neustále zlepšována jednak díky variabilitě cviků, tak i jejich zvyšující se náročnosti.

V případě psychického zatížení je princip velmi podobný. Pokud chcete člověka naučit být v kritických momentech co nejklidnější, aby mohl využít své znalosti a zkušenosti (uložené v předním kortexu), pak je nutné, aby se trénink POSTUPNĚ blížil atmosférou a prostředím tomu, kde se bude člověk nacházet v situacích psychického zatížení. Právě proto tu máme jednak killing houses, ale i konfliktní scénáře a modelové situace (FAST Defense). Metody postupného zvyšování odolnosti jak po stránce psychické, tak aj fyzické, jsou právě v systému FAST Defense do detailů zpracované a nesčetněkrát prověřené.

Právě proto například systém TacFit využívají záchranáři, ale i policisté a armáda stejně tak jako sportovci věnující se bojovým sportům (judo, zápas, MMA, BJJ, apod.). A právě proto FAST Defense týmy a jejich metodiku využívají opět výše uvedené ozbrojené složky, ale i kluby sebeobrany, aby si ověřili, že to, co se naučili/co vyučují, dokáží použít i při situacích, kde již není možné přerušit konflikt a začít znovu (a tentokrát lépe). Je však důležité si uvědomit, že konfliktní scénáře a modelové situace nejsou o měření velikosti ega, ale o možnosti poznat své reakce ve stresu a naučit se zklidnit tak, abych následně mohl aplikovat naučenou sebeobrannou techniku.

Velmi pravděpodobně budou existovat i další systémy, které využívají podobných principů zvyšování psychické a fyzické zátěže. Jelikož znám detailně systém FAST Defense i TacFit, píšu a využívám právě tyto dva systémy, které se svými principy skvěle doplňují. Budu rád, pokud mi napíšete i o dalších systémech, se kterými máte osobní zkušenost, abychom tak nalezli i jiné metody, jak tento typ odolnosti zvyšovat 🙂

Jarda Kolcun

FAST Defense Instructor

TacFit Field Instructor

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *