Vůle přežít

Přečteno: 2054

Nedávno se mi dostaly do ruky vojenské manuály vysvětlující taktiku, techniky a postupy S.E.R.E., což v překladu znamená (Přežití, Úkryt, Odpor a Útěk). Manuály jsou určené jednak zajatcům, ale také těm, kteří z jakéhokoliv důvodu zůstanou za nepřátelskými liniemi bez aktuální možnosti se bezpečně vrátit ke svým.

Zajímala mne opět především část věnovaná psychické přípravě vojáka, pokud se ocitne za nepřátelskými liniemi. Musím říci, že po prvním přečtení jsem měl lehce smíšené pocity…tohle že jsou skutečně fungující rady pro piloty sestřelené za nepřátelskými liniemi, či vojáky, kteří se najednou ocitli bez podpory a musí se dostat zpět?

Jenže pak jsem nad tím začal přemýšlet, uvědomil si kontext a situaci, v jaké ti vojáci jsou, spojil si to s vyprávěním těch, kteří přežili koncentrační tábory a již mi to tak….naivní…nepřipadalo. Níže uvádím doslovné překlady ze dvou vojenských manuálů, jelikož se na tyto informace budu v mých dalších článcích, věnujících se psychologii přežití, v budoucnu odkazovat.

Vůle přežít

„Budu mít vždy na paměti, že jsem americký bojovník za svobodu, zodpovědný za své činy a pevně věřící v principy, které z mé vlasti udělaly svobodnou zem. Budu věřit v boha a Spojené státy americké.“

Psychologie přežití

1.1.      Buď připraven:

1.1.1.          Poznat své možnosti a omezení

1.1.2.          Udržovat si neustále pozitivní přístup.

1.1.3.          Vymyslet reálný plán

1.1.4.          Připravit se na obavy

1.1.5.          Psychologie stresu v boji:

1.1.5.1.    Rozpoznej a připrav se na aktuální stresory (zranění, smrt, únava, nemoc, hlad)

1.1.5.2.  Vyhodnoť si svou reakci k těmto stresorům (strach, obava, vina, nuda, deprese, vztek)

1.1.5.3.  Identifikuj spouštěče těchto stresorů (nerozhodnost, rezignace, roztržitost, nedbalost, neopatrnost a sklon k dělání chyb)

1.2.      Posil svou vůli přežít:

1.2.1.          Kód cti bojovníka

1.2.2.          Přísaha spojencům

1.2.3.          Víra v Ameriku

1.2.4.          Patriotské písně

1.2.5.          Myšlenky na návrat ke své rodině a přátelům

1.3.      Skupinová dynamika přežití:

1.3.1.          Vždy se postarej o svého parťáka

1.3.2.          Funguj jako jeden tým

1.3.3.          Povzbuzuj ostatní

1.3.4.          Zvedej morálku tím, že všem bude jasné co mají dělat a kdo/co na nich závisí:

1.3.4.1.      Zabraň panice

1.3.4.2.      Vytvoř důvěru a sílu jeden v druhého

1.3.4.3.      Povzbuzuj ostatní k vytrvalosti překonávat překážky

1.3.4.4.      Jasně formuluj cíle a postupy k překonání všech překážek

1.3.5.          Faktory ovlivňující skupinové přežití:

1.3.5.1.      Vyžaduj a dodržuj hierarchii při velení

1.3.5.2.      Přizpůsob úkoly individuálním schopnostem každého člena týmu

1.3.5.3.      Přijmi navrhy i kritiku

1.3.5.4.      Úspěch vyžaduje často rychlé rozhodnutí

1.3.5.5.      Jistota je získávána díky znalostem a praktickým schopnostem a zkušenostem v oblasti přežití.

Survival, Evasion, Resistance and Escape – Student Handbook, D/E-2D-0039

První pravidlo: ROZHODNI SE PŘEŽÍT!

  1. Posuď svou situaci, okolí, psychický stav a výbavu
  2. Využij všechny své smysly.
  3. Uvědom si, kde se nacházíš
  4. Zbav se strachu a paniky
  5. Improvizuj a zlepši svou situaci
  6. Uvědomi si význam života
  7. Chovej se jako domorodci
  8. Jednej dle svých schopností a možností

      1. Okamžité akce

1.1.       Posuď svou současnou situaci. MYSLI, NEŽ SE ROZHODNEŠ JEDNAT!

1.2.       Proveď vše potřebné, aby jsi se ochránil před aktuálním vnějším nebezpečím.

1.3.       Najdi si bezpečné místo

1.4.       Posuď svůj zdravotní stav

1.5.       Zbav se věcí, které by tě mohly prozradit

1.6.       Při odchodu z bezpečného místa používej náhlé změny směru.

1.7.       Využij okolní terén pro bezpečnější pohyb, komunikaci i úkryt.

1.8.       Použij co možná vzhledem nejpřirozenější úkryt

2. Dočasný úkryt

2.1.       Znovu posuď svou aktuální situaci – ošetři si zranění a postarej se o svou výbavu.

2.2.       Projdi si znovu plán a určit si priority

2.3.       Zorientuj se v okolí

2.4.       Zlepši si své maskování

2.5.       Soustřeď se na aktuální úkoly

2.6.       Vykonej je a buď připraven improvizovat.

     3. Trvalejší úkryt

3.1.       Vyber takové místo, kde budeš mít blízko k vodě i k zásobám.

3.2.   Vyber takové místo, kde budeš dostatečně daleko od svých nepřátel i cest, které používají.

3.3.       Zvol si pozorovací místa

3.4.       Naplánuj si několik možností / cest rychlého úniku

3.5.       Zabezpeči úkryt proti divoké zvěři

3.6.       Připrav si možnosti komunikace a signalizece záchrannému týmu

3.7.       Zůstaň na pozoru a neustále prověřuj okolí úkrytu

3.8.       Pij dostatek tekutin

4. Pohyb

4.1.       Cestuj pomalu a opatrně

4.2.       NENECHÁVEJ žádný důkaz svého pobytu ať už v úkrytu či po cestě.

4.3.       Nepohybuj se po cestách a stezkách, kterými cestuje nepřítel.

4.4.       Zastav, rozhlédni se, poslouchej a zkus nosem ucítit nezvyklý pach.

4.5.       Použi techniky úniku, které jsi se naučil.

Survival, Evasion, Recovery – Multiservice procedures for Survival, Evasion and Recovery – FM-21-76-1, June 1999

Pokud se na tuto problematiku podíváme obecněji, pak hlavními principy jsou: 1. Správně a reálně ohodnotit současný stav, 2. Vymyslet plán, jak se bezpečně vrátit domů, 3. Neztrácet během svého návratu víru. Jsou to prakticky totožné kroky, které se doporučují i v civilní oblasti těm, kteří zažili a přežili nějakou přírodní katastrofu. Ale o tom zase někdy příště…Mezitím doporučuji si přečíst článek o stresu nejen v boji, ale i sebeobraně, který  naleznete zde.

Zdroj: Survival, Evasion, Resistance and Escape – Student Handbook, D/E-2D-0039

Survival, Evasion, Recovery – Multiservice procedures for Survival, Evasion and Recovery – FM-21-76-1, June 1999

Jarda Kolcun

 

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *