Vše je připraveno, pokud je připravena naše mysl

Přečteno: 2031

Pro název tohoto článku jsem si vypůjčil slova klasika (jeho jméno se dozvíte níže 😉 Konečně jsem začal číst knihu On Combat, kterou napsal Dave Grossman spolu s Lorenem W.Christensenem. Upřímně řečeno, moc se mi do ní nechtělo, protože výuka sebeobrany mne už tolik nezajímá a začínám se v posledních letech specializovat spíše na psychické aspekty přežití i sebeobrany, než na konkrétní techniky a metody.

Kniha On Combat je však právě o psychologii, ba co více, když jsem se do ní začetl, zjišťoval jsem, že v mnohém je v souladu s informacemi, které mám načerpané i z jiných zdrojů, včetně metodiky systému TacFit. Právě proto se v budoucnu zde na webu budou objevovat nejnovější poznatky z oblasti psychického nastavení mysli člověka, které mu umožní přežít přírodní katastrofu, konflikt, případně jinou stresující událost.

Čím to je, že když dva lidé zažijí nějakou katastrofu, jeden se zhroutí a pravděpodobně zemře, buď díky primárním zraněním, zapříčiněným například zlomenou nohou/rukou, do které se dostane infekce, nebo sekundarním zraněním, jako je například PTSS? A druhý člověk nejen, že je schopen si nohu/ruku ošetřit, ale vybudovat si i úkryt, sehnat vodu a jídlo….a přežít. Správně namítnete, že jde o to, aby znal potřebné techniky přežití, ale to není všechno. Znát techniky přežití (například jak rozdělat oheň ve vlhkém lese), a uplatnit ji pod stresem, jsou dvě zcela rozdílné věci. Rozdíl je právě v nastavení mysli (anglicky mindset), který umožní člověku se zklidnit, bez emocí zhodnotit svou situaci a….nevzdat se. Zvyšování odolnosti vůči stresu je hlavním důvodem, proč vznikl systém TacFit a následně byl adoptován i armádními a policejními jednotkami. Jeho účinnost, která jde daleko za hranice běžného kondičního systému, již byla opakovaně prokázana a právě proto tento systém zažívá tak velký nárůst popularity v povoláních, kde je člověk pod velkým stresem (hasiči, exekutoři, vrcholoví manažeři, apod.) Dokonce se již systém TacFit objevuje v nadnárodních firmách jako oficiální program pro zvyšování odolnosti proti stresu.

Již William Shakespeare napsal:“Vše je připraveno, pokud je připravena naše mysl“. Věřím, že mnoho lidí během svého studia bojových umění časem zjistilo, že znalost fyzické techniky je fakticky až podružná záležitost, či krok 2 chcete-li. Že je nutné nejprve psychicky a emocionálně zvládnout konflikt a pak teprve jej velice pravděpodobně zvládnete i fyzicky. Nastavení mysli a odolnost vůči stresorům je klíčová.

Naše mysl je řízena jednak logickou částí mozku (evolučně nejmladší částí mozku) a jednak primitivní částí (amygdala), která úspěšně prošla všemi evolučními nástrahami. Tato část se aktivuje v okamžiku, kdy se dostaneme do nebezpečí, respektive kdy úroveň našeho stresu vzroste tak vysoko, že se dostane na neadaptibilní úroveň a přední mozek (intelektuál) automaticky předává velení amygdale (jeskynní muž), která spouští jeden ze tří základních programů – útok, utěk, zamrznutí. A zatímco logický mozek neustále hodnotí věcí z pohledu jak by měly být a jak by mohly být, náš primitivní plazí mozek řeší aktuální fakta, současnou situaci a nezabývá se minulostí ani budoucností. Náš primitivní mozek ví, že na filozofování bude čas až odezní akutní nebezpečí. Neřídí se společenskou etikou, pravidly, filozofií, či právním řádem. Reaguje tak, aby tělo přežilo. Z pohledu logiky může reagovat i iracionálně, ale z pohledu řádu přírody se jedná o přirozenou a často i nejlepší možnou reakci v rámci stávající situace.

Primitivní mozek nám také umožní přístup k intuici. Slovo „intuice“ pochází z latinského slova „intueri“ jehož kořenem je slovo „tuere“, které značí „střežit a chránit“ a to je přesně to, co náš primitivní mozek pro nás dělá. Na seminářích FAST Defense říkáme účastníkům, aby důvěřovali své intuici, svému šestému smyslu, a když mají pocit, že „něco není v pořádku“, nechť raději toto místo co nejdříve opustí, protože velice pravděpodobně se schyluje k něčemu, co oko dosud nepostřehlo, ale „věci se již daly do pohybu“. O tomto smyslu můžete často slyšet až neuvěřitelné (přesto pravdivé) historky od zkušených policistů či válečných veteránů. Velice často jim totiž právě tento pocit zachránil život.

Intuice úzce souvisí se slovem Zóna, což je stav, kdy atlet dokáže vědomě odflitrovat veškeré obavy z věcí budoucích a nasměrovat svou koncentraci a energii na svůj výkon. K tomu, aby se člověk dostal do Zóny, nemusí být nutně vrcholový sportovec. Vsadím se s vámi, že každý z vás v Zóně někdy byl a ani si to neuvědomil. Jak se pozná, že jste v Zóně? Existují celkem čtyři opakovaně popsané symptomy, že jste v tomto…meditativním stavu:

  1. Superkoncentrace, případně úplné mentální soustředění na úkol
  2. Zážitek zpomaleného času
  3. Pocit oddělení od vnějšího prostředí
  4. …A to vše vedoucí k supernomálnímu výkonu

Více o Zóně se dozvíte například na seminářích TacFitu, kde je tato problematika vcelku podrobně rozebírána. Vraťme se však nyní k nastavení mysli pro konflikt.

Ať už žijeme v představě, že svět je bezpečné místo k životu, nebo že nebezpečí číhá na každém kroku, musíme uznat, že jsou místa, časy a lidé, kterým nedělá problém ublížit jinému. Samozřejmě toto riziko se dá velice zredukovat, pokud se zkrátka nebudete nacházet na místech s vysokou kriminalitou, případně se nebudete stýkat s lidmi, se kterými se necítíte dobře. Ne všichni však tuto možnost mají. A právě proto je nutné budovat odolnou mysl (bulletproof mind), která umožní člověku přežít i velmi stresující momenty a vrátit se domů živ a zdráv.

Pokračování příště

Zdroj: On Combat – Psychology and Physiology of Deadly Conflict in War and in Peace; Lt.Col. Dave Grossman, Lopren Christensen; second edition, PPCT Research Publications, 2004, ISBN 978-0-9649205-2-1 

Jarda Kolcun

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *