Cooperova stupnice připravenosti

Přečteno: 1376

Tato stupnice, vytvořená Jeffem Cooperem, vystihuje pomocí barevné škály úroveň bdělosti a pohotovosti, kterou musí policista průběžné zachovávat. Se stupňováním nebezpečnosti situace se stupňuje i stav připravenosti policisty.

1. BÍLÁ barva znamená, že člověk nepřemýšlí o nebezpečí, je relaxovaný a cítí se velmi bezpečně. Je to pro běžného člověka příjemný stav, zatím co pro policistu je nebezpečné. Policista by se neměl nalézat v této škále ani v době mimo službu, ani na ulici, ani doma, protože v této úrovni je nepřipraven.

2. ŽLUTÁ barva představuje již jistou úroveň připravenosti, kdy policista je sice relaxován, ale je si vědom potencionálně nebezpečných situací, například: uvědomuje si, že muž na rohu si hraje s nožem, ale je relaxován. Současně sleduje okolí a vidí, co se kde děje. Toto je stav, v němž by měli být všichni policisté, pokud nehrozí nebezpečí.

3. ORANŽOVÁ barva policista je v situaci, v nichž mu může hrozit nebezpečí. Začíná vytvářet plán, jak bude nebezpečí čelit. Je to střední stupeň pohotovosti.

4. ČERVENÁ barva představuje úroveň nejvyšší pohotovosti. Policista ví, že zde existuje nebezpečí a začíná podnikat kroky, jimž by tomu čelil. Například člověk v autě vytahuje zbraň a začíná ji otáčet na policistu. Policista buď ujede v hlídkovém voze nebo vytáhne zbraň rychleji.

5. ČERNÁ barva tomto stupni se člověk nalézá, je-li svou bdělostí ve stupni bílém a zároveň je-li ohrožen na životě. V tomto okamžiku zpravidla zpanikaří a šance k účinnému jednání má velmi sníženy.

Zásada: Je třeba současně cvičit pohotovost k akci, třeba tím, že se neustále ptáte, co by jste dělali v té či oné situaci, jdete nakupovat do klenotnictví, vybrat peníze do bankomatu…

Jarda Kolcun

TacFit Field Instructor

FAST Defense Instructor

Autor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *