Reportáž ze semináře CoreFit Bag

Přečteno: 2297

Minulou neděli (02.03.2014) jsme měli možnost se zúčastnit výborného semináře, který vedl Martin Doležal. Seminář měl podtitul „Kondiční trénink pro reálné situace“ a celé to skutečně bylo o tom, jak kondiční trénink co nejvíce přiblížit našemu každodennímu životu.

Tedy přesně to, co zastáváme i v rámci systému TacFit.

Martin nejdříve začal nezbytnou teorií, díky které jsme si ujednotili terminologii i úroveň znalostí o problematice funkčního tréninku. Osobně jsem tuto část velice uvítal, protože mi pomohla doplnit si další střípky informací do celé mozaiky zvané funkční trénink.

Systém TacFit, jehož instruktorem jsem zde v Čechách, hovoří také o funkčním tréninku, proto jsem ocenil možnost porovnat si své znalosti a otestovat jejich pravdivost z úplně jiného zdroje. Byl jsem proto velice příjemně překvapen tím, že pojetí funkčního tréninku je jak v systému TacFit, tak aj v systému CoreFit, prezentovaný právě Martinem, velmi podobný. Svědčí to o tom, že oba systémy jdou podobnou, a pravděpodobně aj správnou, cestou.

Jaké je tedy pojetí CoreFit funkčního tréninku? Každý, kdo se chce věnovat funkčnímu tréninku, si nejdříve musí ujasnit několik věcí. Krok jedna je uvědomit si, proč vlastně chci cvičit? Je to kvůli získání krásné svalnaté postavy? Kvůli lepší kondici, abych shodil váhu a líbil se opět své partnerce? Či abych dokázal například lépe hrát hokej? Anebo abych lépe zvládal své povolání hasiče, policisty, záchranáře, apod.? Na první pohled se tu bavíme o podobných cílech, ale ve skutečnosti budou metody a případně i použité pomůcky zcela rozdílné. Jakmile si tedy ujasníme důvody, proč vlastně chceme cvičit, je načase si vybrat i nejvhodnější metody (HIIT, kruhový trénink, kombinace,…). A poté si již můžeme vytipovat i nejvhodnější pomůcky a cviky.

Martin navíc logicky rozlišuje mezi termíny pohyb a technika. Zatímco pohyb je například zvednutí břemena ze země, případně tasení střelné zbraně, technika je na konci celého procesu cvičení a slouží nám ke zlepšení výše zmíněného pohybu. Proto je důležité mít neustále v patrnosti výsledný pohyb a popřemýšlet, jestli procvičovaná technika nám k němu skutečně pomůže. Velice často totiž cvičíme techniku jen kvůli samotné technice a zapomínáme, že jde o prostředek a nikoliv cíl 🙂

Poté jsme si vysvětlili pět zásad držení těla (nejen) při funkčním tréninku a s tím související a velmi důležité i principy dýchání.

A pak již následovala praktická část, kde jsme si ukázali dva typické cviky funkčního tréninku – dřep a mrtvý tah, na kterých jsme si popsali zásady, principy, ale i hlavní rozdíly a chyby při vykonávání těchto technik.

Poté již následoval kruhový trénink s CoreFit Bagem (CFB), po kterém do té doby všichni zvědavě pokukovali. Martin nám ukázal pět základních cviků s CFB, které se cvičí v rámci kruhového tréninku systému CoreFit. Vše bylo pečlivě vysvětleno tak, abychom si mohli systém s CFB cvičit aj doma. A pokud bychom přesto zapomněli některé detaily té které techniky, všichni účastníci dostali i DVD s perfektně vysvětlenými detaily. Navíc si zájemci mohli CFB pořídit hned po semináři a začít tak cvičit prakticky ihned po příchodu domů.

Nu a dvouhodinový seminář byl u konce. Sestřih ze semináře si můžete prohlédnout níže. Pokud máte zájem se o CFB dozvědět více, doporučuji kontaktovat přímo Martina, který velmi rád pomůže. Připadně i zorganizuje další seminář, kde vám ukáže krásy cvičení s CFB v souvislosti s funkčním tréninkem, který nám má pomoci i v běžném životě. Kontakt na Martina Doležala naleznete na webových stránkách CoreFit.cz.

Cvičte tedy tak, abyste mohli cvičit i v důchodu 🙂

Jarda Kolcun

TacFit – Field Instructor

CST – Clubbell Instructor

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *