Člověk bestie – původ násilí a agrese – část 1.

Přečteno: 2491

Jaký je původ násilí a agrese v průběhu historie lidstva? Čím to, že člověk zvládnul pravděpodobně nejlépe nástrahy evoluce, ale současně se i vyvinul ve tvora, který je nesmírně agresivní nejen vůči jiným biologickým druhům, ale i vůči vlastnímu druhu?

Z hlediska evoluce není potřeba, aby se jakýkoliv biologický druh vystavoval riziku zranění při usmrcování jiného člověka nebo zvířete, pokud nejde o lov za účelem nasycení. Například tygři, levharti a samotářští vlci se raději vzdají vybojované možnosti zabít, než aby riskovali zranění, které by jim případně znemožnilo dále lovit, což by velmi pravděpodobně znamenalo jejich smrt.

I samci stejného druhu mezi sebou bojují a někdy jde o dosti násilný boj, ale ke smrti jednoho či druhého jedince dochází ve velmi vzácných případech a je to obdoba neúmyslného zabití člověka, spíše než vražda prvního či druhého stupně. Samci mezi sebou bojují o území či o samici, a pokud vidí, že nemohou vyhrát, ustoupí a vítěz je dále nepronásleduje, s cílem je zmasakrovat, včetně jejich rodiny….ve světě lidském je to však prakticky běžné…Nám prostě nestačí nepřítele pouze zahnat

Ale člověk dokáže zabíjet jiného člověka jen kvůli náboženství, rozdílným politickým názorům, rase, majetku, jinému jazyku, atd. Dokáže také zabíjet jiný biologický druh kvůli zábavě, z prosté krutosti a kratochvíle, jen proto, aby udělal dojem na jiné lidi, které z jakéhokoliv důvodu považuje za důležité. Věřím, že konkrétní příklady uvádět nemusím, protože už při čtení těchto řádek se vám vybavují samy ….

Podle některých odborníků je přístup k životu „my vs. oni“ získaný a naučený. Zcela jistě se nejedná o genetickou záležitost. A právě za tento přístup následně můžeme schovat naše nacionalistické, náboženské a kdovíjaké další důvody. Přitom však existuje mnoho případů ve zvířecí říši, kdy vedle sebe v míru existují dva zcela rozdílné druhy, které však, pokud se časem naleznou poblíž stresující lidské společnosti, proti sobě nemilosrdně útočí.

Normálně se také nestává, aby třeba sloni bezcitně, krutě a zbytečně zabíjeli ostatní zvířata, avšak v poslední době se objevuje stále více zpráv, že přesně to dělají mladí sloní samci s nosorožci. A nejenže je zabíjejí, ale také je znásilňují (podobně jako vojáci ve válce). Vědci zatím zkoumají původ tohoto násilného chování a zatím jako pravděpodobnou příčinu určili fakt, že tito mladí sloni byli v dětství svědkem nějaké traumatické události, třeba když jim pytláci před jejich očima zabijí jejich matku kvůli slonovině…. Následně pak vyrůstali bez rodiny a nikoliv překvapivě vyrostli ve zkázonosné dospělé. Analogie tohoto stavu do světa lidí je opět nasnadě….

A co je ještě horší, pouze v lidské společnosti pak najdeme i další krutosti – násilí vůči ženám, obtěžování v důsledku odmítnutí, atd. Většinou jde o krutosti, které nemají zjevnou příčinu. Když například samec lva zabije mládě jiného otce, dělá to s cílem přimět matku lvici k říji, aby další mládě zplodil on sám. Zabíjení potomků tak i u jiných živočišných druhů se nám nemusí zamlouvat, ale má ryze vývojový účel, kdy přežije silnější. Na druhé straně, pokud lidská matka či otec zabije své dítě, nemá to s evolucí nic společného. Většinou je na vině duševní porucha, anebo jde o akt čisté krutosti bez logického a pochopitelného důvodu….

I sexuální zneužívání dětí je často spojené s násilím, nebo dokonce vraždou. S prvním případem sexuálního zneužití dítěte se Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy, setkal v pařížské márnici při pitvě dívenky, kterou nejprve její otec pohlavně zneužil a následně ji zavraždil. Takové chování nenajdete u žádného jiného živočišného tvora

Člověk pán tvorstva

Od jisté doby se člověk vyčlenil z potravního řetězce a povýšil na pána tvorstva. Tím ustanovil, že on může jíst zvířata, ale zvířata nesmí jíst jeho. Pokud tomu tak, je, pak je takové zvíře označeno za „lidožravé“ a je na něj okamžitě pořádán hon. A zatímco my nemáme problém brát prakticky čerstvě narozená mláďata od jejich matek a hned je usmrtit, nedokážeme si představit, že by totéž byl schopen někdo udělat nám. Nemáme problém usmrtit většinu mláďat a nechat si jen ty, které se nám zamlouvají. Nemáme problém usmrtit zvíře, často až velmi krutým způsobem, ve jménu náboženství. Stavíme se na úroveň Stvořitele, jakkoliv mu budeme říkat. Prosím nechápejte mne špatně, chápu, že musíme něco jíst a v dohledné době se také neplánuji stát vegetariánem, jde mi spíše o formu, jakým taková zvířata usmrcujeme a cestu, kterou musí před usmrcením zvířata podstoupit.

Jeden z nejvýraznějších rozdílů, které lidé dovedli ad absurdum, hned po odlišnosti od ostatních zvířat, se týká náboženství. Jak poznamenali mnozí odborníci, oddanost náboženství úzce souvisí s válkami. Budeme-li náboženství považovat za určitou filozofii, můžeme označit všechny ozbrojené střety za náboženské války: bojujeme proti jedincům, kteří věří v něco jiného, uctívají odlišné bohy a odmítají uznat, že může existovat pouze jedno správné náboženství (naše) a že všechna ostatní (například to jejich) jsou chybná.

A přitom četné studie ukazují, že většina lidí (vojáků) se do boje zrovna nehrne a využila by jakoukoliv příležitost, aby se vyhnula újmě vlastní i cizí. To nemá nic společného se slabošstvím, či nedostatkem vlastenectví (ve zvířecí říši něco podobného také neexistuje). Jde o velice hluboce zakořeněný biologický odpor k zabíjení stejného živočišného druhu. A ti, kteří prohlašují, že by jim to nedělalo problém zmáčknout spoušť, či zabořit do těla nepřítele svůj nůž, buď vůbec neví, o čem hovoří, anebo patří mezi oněch 2% lidí, kteří jsou sociopaty a pokud se správně nekontrolují, pak jsou z nich třeba sérioví vrazi. V opačném případě jsou z nich vynikající vojáci či policisté, kteří nás chrání i za cenu vlastního života (pastevečtí psi).

Pokračování příště

Zdroj: Bestie – co nás zvířata mohou naučit o původu dobra a zla; Jeffrey Moussaieff Masson; první vydání; nakladatelství Baronet; 2014; ISBN 978-80-269-0039-9

Jarda Kolcun

TacFit – Field Instructor
CST – Clubbell Instructor
FAST Defense Global Senior Instructor
Jujutsu instruktor

Můžete komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *