Reportáž ze semináře Clubbell 02 – Pokročilý

Přečteno: 2029

Minulou sobotu proběhl druhý seminář cvičení s kuželkami, tentokrát určený již pro pokročilé. V předchozím semináři, jsme si probrali úplné základy jako je způsob úchopu, držení kuželky, odpočinkové pozice, přenos těžiště během vykonávání techniky, apod. A nyní…

Nyní jsme se již soustředili na pokročilou teorii, abychom pak mohli rovnou začít cvičit speciální program King of Clubs. Co jsme tedy probrali na tomto semináři?

Část teoretická

V teoretické části jsme si zopakovali jak nám kuželky mohou pomoci nejen v rozvoji naší kondice, ale i zlepšit kloubní mobilitu a svalové disbalance díky nevhodnému životnímu stylu. Následně jsme si popsali pokročilé principy cvičení, které již měly hodně společného s obecným funkčním tréninkem. Mohli jsme tak vidět, že z velmi specifických principů cvičení s kuželkami se postupně dostáváme k obecnějším principům, které jsou společné pro jakýkoliv funkční trénink. To je důkaz toho, že cvičení s kuželkami má dobrý odborný základ, nakonec se totiž všichni “sejdeme” u starých dobrých principů funkčního tréninku a je fakticky jedno s čím cvičíme 🙂 Poté jsme si řekli jakým způsobem je možné monitorovat náš pokrok ve cvičení a jaká pravidla musíme mít neustále na paměti. V závěru teoretické části jsme si vysvětlili periodizaci cvičení speciálně určeném pro speciální program King of Clubs.

Část praktická

V praktické části jsme se nejdříve pečlivě rozehřáli pomocí speciálních cviků na mobilitu. Následně jsme si krátce zopakovali techniky z předchozího semináře a opravili poslední detaily. A pak jsme již podrobně procházeli program King of Clubs jako takový, kdy jsme si ukázali regresivní a progresivní formu technik tak, aby účastníci získali „širší obrázek“, jak je vlastně celý program navržený. Nejedná se totiž o sadu navzájem nezávislých cviků, ba naopak. Cviky jsou postavené tak, aby každá další náročnost vycházela z předchozí varianty toho kterého cviku. V neposlední řadě jsme si také opravili chyby, které jsou vidět na dostupných veřejných videích s tímto programem. Všichni účastníci pak zacvičili jednak nejjednodušší (Delta) úroveň, aby následně absolvovali úrovně náročnější (Gamma a Beta). Celé odpoledne jsme pak zakončili nejnáročnější (Alfa) úrovní, která již kladla na všechny účastníky velmi vysoké nároky z pohledu kondičního, ale i psychického.

S každým seminářem totiž cíleně zvyšuji náročnost seminářů tak, aby si účastníci mohli vyzkoušet fyzické i psychické zatížení sami na sobě již během semináře. Jinými slovy, aby si sami na sobě ověřili, že teorie, která je vykládaná na začátku každého semináře, je smysluplná a následně i jednoduše aplikovatelná do praktické části semináře. Zatímco v prvním semináři jsme s kuželkami na závěr absolvovali pouze jeden jediný, zato velmi intenzivní, workout, ve druhém semináři jsme již absolvovali intenzivní workouty čtyři (!!!). A i přesto, že kluci byli na konci hodně utahaní a někteří z nich reagovali již jen „na světlo a na pohyb“, přesto se všichni snažili dodržovat jeden z hlavních principů tohoto systému – čistota techniky především. Techniky tak byly cvičené co nejlépe v rámci individuálních možností (tj. aktuální kondiční stav, kloubní a svalová mobilita, apod.). Potěšilo mne, že se kluci raději soustředili na čistou techniku, než na „mávání“ s co nejtěžší kuželkou.

Pánové, máte můj hluboký respekt a už se těším jak někdy příště opět posuneme laťku výše 😉 Fotky ze semináře naleznete opět v naší Fotogalerii 🙂

A abych nezapomněl – v květnovém dvojčísle časopisu Bojová umění výjde velký článek o cvičení s kuželkami, tak jej nepropásněte 🙂

Další informace o plánovaných seminářích naleznete zde: Facebook: TacFit – Czech Legion

Budu se na vás těšit a kuželce zdar 🙂

Jarda Kolcun

CST-Clubbell Instructor

TacFit Field Instructor

P.S. Další cyklus seminářů s kuželkami se pokusím zorganizovat ještě před koncem tohoto školního roku. Nicméně nejdříve musíme rozplánovat semináře v rámci programu Prevence násilí mezi dětmi, na který jsme letos získali státní grant. Budeme tak tento rok školit více jak 400 dětí. Svět je krásnej, když má člověk možnost pomáhat měnit svět 🙂

Autor