bojovky

Občasník Bojovky.info

Kalendář událostí

srpen 2019
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogalerie

Videogalerie

Antibully a CATS seminář v Roztokách u Prahy - 27.04.2013 Antibully a CATS seminář v Roztokách u Prahy - 27.04.2013
Duration: 77
Date: June 5, 2014
Views: 728
Roztocký Drsoň Junior (2015) Roztocký Drsoň Junior (2015)
Duration: 200
Date: September 15, 2015
Views: 251
Roztocký Drsoň Junior (2016) Roztocký Drsoň Junior (2016)
Duration: 385
Date: October 10, 2016
Views: 214

Tohle je Sparta! – část 2.

Sparta byla hodně postižená stihomamem a snahou utajovat prakticky cokoliv. Svou slávu si získali i díky taktice svých těžkooděnců, kdy koordinovaná masa pěchoty dokázala svými osmi řadami vojáků se štíty doslova převálcovat nepřítele na bitevním poli, anebo jej tak vyděsit, že se raději vzdal a utekl.

Tajná policie krypteiá

Sparťané byli posedlí i špionáží a shromažďováním tajných zpráv. Zavedli proto různé metody tajné komunikace a ti nejslibnější chlapci na prahu dospělosti byli verbování do řad tajné policie, známé jako krypteiá, která se zaměřovala na zvláštní operace. Její členové měli za úkol vyhledávat a vraždit vytipované problémové heilóty a šířit mezi nimi strach a teror tak, aby nepomýšleli na nějaký odpor. Vypravovali se za tímto účelem do okolí, jako zbraň měli jen dýku a nebrali s sebou žádnou potravu – bylo na nich si ji opatřit. V rámci iniciačního rituálu do krypteiy museli absolvovat zkoušku „prolité krve“, tedy zavraždit heilóta, na kterého narazili, nebo se zaměřit na ty, kteří byli známými buřiči.

Spartské dívky a ženy

Spartské dívky a ženy byly vychovávány zcela jinak, než například athénské. Athénská žena neprošla žádným formálním vzděláním, kromě učení se domácím pracím, předení, příprava jídel, péče o děti a vedení domácnosti. Dcera dostávala vždy menší porce jídla než její bratři a byla držena v domě do chvíle sňatku s jiným mužem. Nebylo ji povoleno vlastnit cokoliv cenného a co je asi nejvýmluvnější, Athéňanky, o kterých je v historických pramenech nejvíce dostupných informací, byly tzv. heteirai – tedy drahé prostitutky, jež sice měly určitý vliv, ale společensky byly naprosto nepřijatelné. Athénské manželky byly často doma a zmínit její jméno v konverzaci se považovalo za ostudu.

Proti nim stály spartské ženy, které byly údajně velmi aktivní, významné a mocné. Děvčata procházela od svých sedmi let podobným ideologickým i fyzickým výcvikem, jako chlapci i když ne společně. Na rozdíl od chlapců však byly vychovávány doma. Většina z nich uměla číst a psát. Mladé dívky, od hlavy až k patě natřené olejem, denně závodily v běhu, hodu oštěpem i diskem, zápasily (někdy dokonce i s chlapci) a cvičily gymnastiku na posílení celého těla. To vše samozřejmě na veřejnosti, aby i cizí návštěvníci a cestovatelé viděli, jak je Sparta mocná a silná. S muži soutěžily i v závodech vozů se čtyřspřežím na olympijských hrách a nebylo neobvyklé, že závody vyhrávala právě spartská žena.

Spartské ženy měly i právo na vlastní majetek a půdu, a i když oficiálně nemohly hlasovat ve spartském shromáždění, přesto si nacházely cesty, jak rozhodnutí ovlivňovat, případně prosadit své vlastní zájmy. Nemusely také vykonávat domácí práce, které za ně vykonávali heilótské ženy i muži. Mohlo by se tedy zdát, že Sparta byla pro ženy rájem, nicméně za tímto komplexním zvyšováním fyzické kondice bylo i něco více, než jen péče o blaho svých obyvatel.

Jednak co nejlepší fyzická kondice znamenala i minimální problémy při porodu. A dalším důvodem byl i fakt, že na ženy se nepohlíželo jako na méněcenné bytosti, ale jako na matky budoucích spartských válečníků a jako takové si zasluhovaly patřičnou úctu.

Přesně ve stylu agogé se spartští učitele snažili vychovávat nové nadlidi dle eugenického výběru. Muž mohl být dokonce pokutován, pokud si vybral ženu, která nesplňovala určitá kritéria. Byly známy příklady, kdy rada starších pokutovala bojovníka za to, že si vzal ženu příliš malého vzrůstu.

Spartským manželkám byl také povolen sex s jiným mužem, než se svým manželem proto, aby zajistila další pokračování rodiny. To vše s plným vědomím manžela. Spartské zákony i tlak společnosti kladly totiž velký důraz na reprodukci, respektive na potomstvo (teknopoiiá). Každý Sparťan si samozřejmě přál mít syna a dědice, aby pokračovala rodová linie, ale kromě toho tu byl i silný tlak státu, v jehož zájmu bylo udržovat početnou mužskou dospělou populaci a mít tak k dispozici adekvátní počet bojovníků, kteří by zajišťovali obranu společnosti před vnitřním i vnějším nepřítelem.

Manželský život většinou začínal symbolickým únosem ženy do manželova domova, kde se připravila na svatební noc. Dívce byla oholena hlava a oblékla se do jednoduché tuniky přepásané pásem. Většina manželů byla mladší třiceti let, což znamenalo, že povinností novopečeného manžela bylo i nadále bydlet v kasárnách a podrobovat se plně vojenské disciplíně. Svou ženu tak mohl navštěvovat pouze tajně a v noci. Říkalo se, že spartský manžel často zplodil řadu dětí dříve, než svou ženu spatřil za denního světla. Ženy se ani neúčastnily bojů a byly formálně vychovávány hlavně jako dokonalé partnerky mužů a matky budoucích válečníků.

Způsob boje

Vedení boje bylo velmi tvrdé, muž proti muži. Těžkooděncům se říkalo hoplíté, což je zřejmě odvozeno od hlavní části jejich výzbroje – štítu se dvěma držadly, který měl bojovník navlečen na levé paži, spoléhaje se, že pravou nechráněnou část bude krýt jeho druh napravo. Hoplítská výzbroj sestávala z velké bronzové přilby vykované z jednoho plátu, která sice poskytovala dobrou ochranu hlavy, ale její nevýhoda spočívala v tom, že voják v ní byl prakticky hluchý. Dále měl bronzový, později kožený či lněný krunýř, který doplňoval kulatý dřevěný štít pobitý plechem. Následoval bronzový chránič břicha a stehen a ochranu paží a lýtek. Výzbroj doplňovalo dlouhé kopí z dřínového dřeva zakončené ostrým železným hrotem a krátký železný meč, spíše dýka. Další dvě součásti byly pro spartského bojovníka typické – dlouhé vlasy a červený plášť, který měl provázet hoplíta i po smrti. Efektivita spartského vojska tak byla v přesně sehrané koordinaci, ale i tvrdé disciplíně a vysoké morálce, která byla mužům vštěpována již od věku sedmi let. Druh statečnosti, který se vyžadoval na bojišti, se nazýval andreia, doslova „mužná síla“ a „udatnost“ a chování na bojišti se označovalo termínem aristeia, což se dá volně přeložit jako „hrdinství“. Pro ilustraci uvádím tři slavné věty, které toto ilustrují:

  • Když Xerxés vyzval Leonidase, aby složil zbraně, ten mu prý stručně odpověděl molon labe, což se dá volně přeložit jako „tak si pro ně pojďte.“
  • A poté, co Xerxés vyhrožoval, že má tolik lučištníků, že jejich šípy zakryjí slunce, jeden ze spartských bojovníků odvětil: „Zakryjí-li Peršané svými šípy slunce, budeme s nimi moci bojovat v chládku, a ne na slunci.
  • Ke svým mužům za úsvitu třetího a posledního dne bojů v průsmyku pronesl král Leonidas něco v tomto smyslu: “Hleďte si dát dobrou snídani, protože večeřet budeme už v Hádu.

Úpadek Sparty

Nicméně i Sparta zažívala svoje méně slavná období. Například v roce 425 se vzdal oddíl 400 Sparťanů athénskému vojsku a tím tak velmi poškodil spartský mýtus z bitvy u Thermopyl „nikdy se nevzdávat“. Toto byla pro hrdinskou Spartu velká rána, ze které se velmi dlouho vzpamatovávala.

Zajímavé je, že Sparťané se dlouhou dobu ani neobtěžovali budovat hradby, protože se jednak cítili relativně v bezpečí a jednak považovali hradby za zženštilou ochranu, protože opravdový muž by měl být schopen se ubránit pouze díky své fyzické zdatnosti a perfektnímu výcviku. Neuznávali luky a šípy, které také považovali za zženštilé zbraně ve srovnání s oštěpem a mečem, se kterými se bojovalo tváří v tvář. Tato jejich pýcha postupem času přispěla k jejich úpadku. Nabízí se zde paralela s japonskými samuraji, kteří zpočátku také odmítali boj střelnými zbraněmi a upřednostňovali meče v boji tváří v tvář y podobných důvodů, jako Sparťané upřednostňovali oštěp a meč. V Řecku tak (nejen) s rozvojem katapultů a dalších válečných strojů síla Sparty postupně slábla.

Předchozí díl

Zdroj: Paul Cartledge; Sparta – Heroická historie; vydavatelství Academia; Praha 2012; ISBN: 978-80-200-2079-6

 

Jarda Kolcun
TacFit - Field Instructor
CST - Clubbell Instructor
FAST Defense Global Senior Instructor
Jujutsu instruktor